Biomassacentrales Ede stoten fors meer fijnstof uit dan toegestaan

Van: Erika van Gils , De Gelderlander 2 februari 2020

Eerst…. ALLE lof aan De Gelderlander en in speciaal: Erika van Gils. Zij heeft zich gelukkig vastgebeten in deze zaak en kan met haar kennis van zaken dit op een geweldige manier onder de aandacht brengen!

EDE – Twee van de drie biomassacentrales in Ede stoten, volgens milieudeskundigen, fors meer fijnstof uit dan wettelijk is toegestaan. Dit blijkt uit de laatste metingen uit november 2019 bij de centrale aan de Geerweg en uit 2017 bij de Dwarsweg. 

Chemisch technoloog Bert Kool heeft de emissierapporten, die in het bezit zijn van De Gelderlander, bekeken. Kool concludeert dat de centrale aan de Geerweg zeker drie keer zoveel fijnstof uitstoot dan toegestaan. Die aan de Dwarsweg stoot bijna twee keer de toegestane norm uit. Van de derde centrale aan de Knuttelweg zijn geen gegevens bekend.

Normen ‘op aanzienlijke schaal overschreden’

Milieudeskundige Johan Vollenbroek noemt de biomassacentrales een gevaar voor de volksgezondheid. ,,De wettelijke emissienormen voor fijnstof, maar ook voor stikstofdioxide worden in Ede op aanzienlijke schaal overschreden”, zegt Vollenbroek.

Fijnstof, dat elke Nederlander dagelijks inademt, dringt diep door in de longen. Het kan ontstekingen en ziektes als astma, bronchitis en COPD veroorzaken. Door fijnstof en stikstofdioxide overlijden jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig, zegt de Gezondheidsraad.

Drie jaar niet handhaven

Het Warmtebedrijf, de eigenaar van de centrales, heeft herhaaldelijk beweerd dat de centrales aan de strengste normen voldoen. Vollenbroek noemt het ‘ongelooflijk dat de gemeente Ede en Omgevingsdienst  al drie jaar niet handhaven op de wettelijke voorgeschreven norm en de verontrustende meetrapporten niet eerder openbaar hebben gemaakt’. 

In Ede staan biomassacentrales aan de Dwarsweg, de Geerweg en de Knuttelweg. Vorige week schreef deze krant dat er tientallen klachten binnen zijn komen bij de gemeente van Edenaren die overlast ondervinden. Zij klagen over ‘rook in de slaapkamer’, stinkende uitstoot en rookwolken die het zicht belemmeren.

,,Omdat het in Ede om relatief kleine installaties gaat, is een milieuvergunning niet wettelijk vereist en dus ook niet afgegeven”, zegt Vollenbroek. ,,Ik vind de meetresultaten schokkend.”

Waarom geen continumeting?

Volgens de milieudeskundige is de wettelijke norm vele malen lager dan de gemeten fijnstof uit de twee biomassacentrales. Zij beschikken wel over een zogeheten electrostatisch-filter, maar dat is volgens Vollenbroek niet toereikend. Hij adviseert een doekfilter om de zware overbelasting van fijnstof voor de omgeving te beperken. Vollenbroek vraagt zich voorts af waarom er niet met een continumeting in de schoorsteen fijnstof is gemeten, wat in zijn optiek wel noodzakelijk is om de stofuitstoot goed te monitoren.

,,Het lijkt er op dat de gemeente en de Omgevingsdienst ervoor kiezen de mythe van schone houtstook in Ede in stand te houden. Dat heeft blijkbaar een hogere prioriteit dan een gezonde veilige en duurzame leefomgeving.”

Het Warmtebedrijf kan zich niet vinden in de conclusies van de deskundige en verwijst door naar de Omgevingsdienst, de controlerende instantie. De gemeente Ede zegt later met een reactie te komen.

‘Van mij mag deze biomassacentrale weg, liever vandaag dan morgen’

EDE – De maat is vol voor Edenaar Rini Ruitenschild. De bewoner van een huis aan de Asakkerweg ageert tegen de biomassacentrale aan de Knuttelweg. ,,Een paar dagen geleden stond mijn slaapkamer vol rook. Ik zeur niet snel, maar dit is zo’n inbreuk op mijn privacy dat ik nu hemel en aarde ga bewegen om het te stoppen. Ik wil gewoon met open raam kunnen slapen.” Erika van Gils 28-01-20, 09:00 Laatste update: 11:23 

Ruitenschild heeft last van rook- en stankoverlast van de Edese centrale. ,,Dat is zeker een paar keer per maand zo. Ik zie er soms ook zwarte rook uitkomen.”

Hij maakte melding van de overlast bij de Omgevingsdienst de Vallei. Een woordvoerder van de dienst laat weten dat het afgelopen jaar 15 meldingen zijn binnengekomen over de centrale aan de Knuttelweg.

Lees ook

(3)

Ruitenschild stuurde het voltallig college van B en W  en alle Kamerleden een brief waarin hij de overlast beschrijft en zijn ongenoegen uit over het fenomeen biomassa. ,,Ieder lid schrijf ik persoonlijk aan over deze onzin. We geven in dit land subsidies om bomen te verbranden. Dan vraag ik je….?”

Wijkbewoners onderschrijven de klachten

Zelf kappen we gezonde bomen en stoken die op. Dan ben je toch van het padje af.Alex van Engelenburg

De meeste wijkbewoners onderschrijven de klachten van Ruitenschild. ,,Als ze aan het proefdraaien zijn, ruik je de centrale sowieso”, zegt René Cammeraat. Erger dan die overlast vindt ze het geld dat er in de biomassa wordt gepompt. ,,Het draagt nergens toe bij. We maken ons druk om het stoken van open haarden en hier staan er honderd tegelijk aan.”

Alex van Engelenburg vindt het ‘van de zotte’. ,,In Australië branden hele bossen af, dat vinden we erg. Maar zelf kappen we gezonde bomen en stoken die op. Dan ben je toch van het padje af.” Iedere dag ziet hij vrachtwagens met houtsnippers rijden. ,,Allemaal groen dat die pijpen in gaat. Ze zeggen resthout, maar hoeveel moet je wel niet snoeien om al die centrales te laten draaien?”

Niet iedereen heeft last

Ze zeggen dat het stoom is, maar ik maak me wel ongerust. Claudia Kingma

Niet alle bewoners aan de Asakkerweg hebben last. ,,Ik merk er weinig van, ik werk overdag”, zegt een bewoonster. Een ander schudt zijn hoofd als hem gevraagd wordt of hij last heeft van de centrale.

Aan de overkant van de N224, in de Buitenzorglaan, zijn er wel zorgen. ,,Er zijn momenten dat er zoveel wordt gestookt dat hele wolken ons zicht blokkeren”, zegt Claudia Kingma. ,,Laatst zagen we de huizen aan de overkant amper. Ze zeggen dat het stoom is, maar ik maak me wel ongerust.” 

Kingma zou het fijn vinden als er metingen worden gedaan. ,,Tuurlijk is de N224 hier voor de deur vervuilend en stoken ook mensen in de wijk hout, het is een optelsom.”

Buurman Fred Goedel noemt het ‘één grote bende’. Hij en zijn vrouw kijken op de centrale uit. ,,Er komt een geweldige hoeveelheid stoom uit die pijpen, die vaak neerslaat op de Asakkerweg. Gelukkig voor ons staat de wind regelmatig de andere kant op.”

Als het koud is, ziet de Edenaar aan de damp die uit de grond komt, precies waar de buizen van het Warmtebedrijf lopen. ,,Ze verliezen ook nog eens een hoop warmte.”

Melding van reukoverlast

Ze zeggen condens, maar naar mijn weten is condens niet zwart.Fred Goedel

Het echtpaar maakte melding van reukoverlast bij de provincie. ,,Ze beloofden er naar te kijken, maar het ding blijft rotzooi uitstoten. We zien het constant walmen. Ze zeggen condens, maar naar mijn weten is condens niet zwart. Wat brengt dit in de toekomst? Niemand kan het zeggen. Van mij mag dat ding liever vandaag dan morgen weg”, zegt Goedel.

Ook uit de wijk Maandereng , waar aan de Geerweg een centrale staat, komen klachten over rookpluimen die over de daken van de huizen drijven. ,,Werkelijk om woest van te worden. Welke wethouder heeft hier ooit schone schijn mee behaald?”, zegt iemand op Twitter. 

De gemeente Ede laat jaarlijks emissiemetingen doen, om te kijken naar de verspreiding van de uitstoot in de directe omgeving. Begin februari vindt er bij de centrale Knuttelweg weer zo’n meting plaats.