Bouwers van biomassacentrales zien markt instorten

Uit: FD, 3 juli 2020.

De Amercentrale in de gemeente Geertruidenberg, die voorheen alleen op steenkool draaide, stookt biomassa bij, gemaakt van houtpellets.Foto: Hollandse Hoogte

In het kort

Bedrijven actief in de bouw van biomassacentrales zien hun omzet teruglopen.

Projecten gaan niet door of hebben flinke vertraging.

De sector wijst naar de politiek, die eerder biomassa zag als essentieel voor de energietransitie, maar nu negatief is over de energiebron.

Een belangrijke subsidieregeling voor biomassa dreigt snel te worden afgebouwd.

Biomassabedrijven zien plannen voor nieuwe centrales massaal stranden of vertragen nu het politieke draagvlak onder deze energiebron wegvalt. Volgens de branche gaat vanwege de grote onzekerheid in de markt naar schatting 75% van de geplande projecten niet door. Sinds 2018 is er minstens €2,6 mrd subsidie toegezegd voor biomassa. Het grootste gedeelte van deze installaties moet nog gebouwd worden, maar dreigt er nu niet te komen. 

Dat zegt Eppo Bolhuis, kenner van de biomassasector en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioketel Leveranciers (NBKL). Verschillende bedrijven actief in de bouw van installaties bevestigen tegenover het FD het sombere beeld dat de sector wacht nu de vier regeringspartijen zich tegen het gebruik van biomassa voor de productie van stroom en warmte hebben gekeerd. 

Een claim richting de overheid is niet uitgesloten, zegt Bolhuis. ‘Laat de politiek ondernemers dan maar compenseren om zich weer op aardgas te richten.’ Hij spreekt van een doodsteek voor het Klimaatakkoord en de energietransitie. ‘Het is een staaltje onbehoorlijk bestuur. Ik schat dat 25% van de goedgekeurde subsidiebeschikkingen nog maar zal doorgaan. De rest valt af of wordt op de lange baan geschoven.’ 

Voorbereidende kosten

De subsidieregeling waar bedrijven die energie-installaties bouwen aanspraak op kunnen maken, heet Stimuleringsregeling Duurzame Energie, in de sector bekend als SDE+. Het is de belangrijkste graadmeter voor de hoeveelheid hernieuwbare-energieprojecten die op de planning staan. 

Van 2018 tot begin 2020 kregen 164 bedrijven een subsidie voor de bouw van een biomassacentrale met een budgetclaim van €2,6 mrd. Het is deze groep waar waarschijnlijk veel projecten niet zullen doorgaan. Hoe groot de schade is, is moeilijk te zeggen. Gemiddeld ligt het investeringsbedrag in een nieuwe middelgrote centrale op €10 mln, maar zolang er nog geen schop in de grond is maken bedrijven vooral voorbereidende kosten.

Afbouwpad

In juni 2018, toen de overheid en tal van belanghebbenden het Klimaatakkoord presenteerden, begon het hoofdstuk biomassa met de volgende boodschap: ‘Het kabinet is ervan overtuigd dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave.’ 

Inmiddels waait er een heel andere wind in politiek Den Haag. De gedachte dat biomassa te veel CO₂ uitstoot vergeleken met andere duurzame energiebronnen heeft postgevat, ook bij de coalitiepartijen. D66, ChristenUnie, VVD en CDA dienden deze week in de Tweede Kamer een motie in om nieuwe biomassasubsidies af te bouwen. 

Ook in een uitgelekt conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) staat dat biomassa voor energie-opwekking ‘niet past in de fase waarin de energietransitie nu is aanbeland’. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) heeft toegezegd dat er een ‘afbouwpad’ komt voor nieuwe subsidies, maar hoe rap dat pad naar beneden loopt is de vraag. 

Kopschuw voor biomassa

Voor de sector maakt dat niet meer zoveel uit, daar heeft de negatieve sfeer over biomassa al zijn effect. Jaap Koppejan, technisch directeur bij Bio Forte, bouwer van een middelgrote installatie in Zaanstad: ‘Deze discussie gaat de verkeerde kant op. Het sluit de deuren voor nieuwe initiatieven. Wij zijn nu nog druk in Zaanstad met onze centrale, maar ik zie het om me heen gebeuren bij collega-bedrijven.’ Een ander voorbeeld is Vattenfall. Het energieconcern maakte vorige week bekend dat het, tot de politiek zich weer achter biomassa schaart, de plannen stillegt voor de bouw van de grootse biomassacentrale van het land.

Ook kleinere bedrijven zien hun omzet slinken. Ben Reuvekamp is eigenaar van Heatplus en levert bioketels aan de tuinbouw, woningcomplexen en sauna’s. Hij ziet potentiële klanten vertrekken. ‘Mensen worden kopschuw voor biomassa.’ Reuvekamp is boos over de gedraaide positie van de regeringspartijen. ‘Er is een politiek besluit genomen voor het Klimaatakkoord. Al die partijen die zich nu tégen biomassa keren, waren eerder voor. Dat kan toch niet? Wij weten als ondernemers niet meer waar we in moeten investeren.’

De €2,6 mrd subsidie die is toegezegd, is door de vele projecten die stilliggen niet verdwenen. Het subsidiesysteem werkt zo dat er pas geld wordt uitgegeven als de centrale draait. Maar de miljarden hadden wel uitgegeven kunnen worden aan andere projecten voor hernieuwbare energie. Dat is hard nodig. Nederland moet duurzame doelen halen van Europa, namelijk 14% hernieuwbare opwek. Het loopt flink achter: vorig jaar kwam het percentage hernieuwbare energie op 8,6%, waarin biomassa het grootste aandeel had met 5%.

Biomassa: bijna niemand ziet er iets groens in

Uit: De Telegraaf, door Alexander Bakker. 1 juli 2020.

De gevolgen zijn merkbaar: weilanden worden volgebouwd met zonnepanelen, boeren en burgers ruziën in Drenthe over windmolens en vissers worden weggesaneerd uit de Noordzee om plek te maken voor nog meer wieken. Eén probleem: als het niet waait en de zon niet schijnt kan er geen energie worden opgewekt. Stuwmeren hebben we niet.

BEKIJK OOK:SER: Stop subsidie voor energie uit verbrand omgekapt bos

Dus werd in het Energieakkoord met instemming van milieuclubs afgesproken om biomassa bij te stoken in kolencentrales. Brussel vond het goed. Hout werd er speciaal voor de oceaan overgevaren. De Tweede Kamer stak er na heel veel ophef pas een stokje voor vlak voor de verkiezingen.

Het kabinet grijpt in de opvolger van het Energieakkoord, het veelbesproken Klimaatakkoord (gericht op CO2), opnieuw naar (deels houtige) biomassa. Nu als tegenhanger van aardgas. Nederland haalt zónder de klimaatdoelen niet, stelt het kabinet.

BEKIJK OOK:Vier prangende vragen over biomassa

Weer is er massaal verzet. Nu tegen biomassacentrales die als paddenstoelen uit de grond schieten. Bijna niemand ziet iets groens in het verbranden van hout. Het staat bovendien haaks op de stikstofaanpak. Opnieuw grijpt de Kamer vlak voor de verkiezingen in. Dinsdag ging een meerderheid mee in de wens om subsidies af te bouwen. Een voorschot op het SER-advies.

Door deze koerswijziging moet Nederland straks waarschijnlijk weer méér aardgas gebruiken. Voor buitenlandse energiebedrijven is het lastig opereren. Afspraken uit akkoorden zijn blijkbaar niets waard. En de doelen van het Energieakkoord? Die worden ondanks de miljardensubsidies niet gehaald. Nederland gaat nu voor miljoenen windenergie uit Denemarken kopen om op papier alsnog braaf in de pas te lopen.

Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog

17 juni 2020 – Uit: Opiniez.com, door: Kees Rooke

Onduidelijk waarom we “van het aardgas af” moeten

 Biomassacentrale Diemen door Evert Kuiken, 

Eén van de hoekstenen van het Kabinet Rutte-III is het klimaatbeleid. In het Regeerakkoord en het daarna gepresenteerde Klimaatakkoord wordt zwaar ingezet op het terugdringen van de uitstoot van CO2. De doelstelling is het terugdringen van deze uitstoot in Nederland met 49% ten opzichte van 1990, en met 95% in 2050. Ook wil het kabinet zo snel mogelijk van het aardgas af.

Van het gas af

Er is nooit uitgelegd waarom Nederland, als enige land in de wereld, zo nodig van het aardgas af moet, laat staan dat dit aan de bevolking is voorgelegd.Ronald Plasterk@RPlasterk

België sluit haar bestaande kerncentrales die nu 50% van de elektriciteit leveren, en gaat grotendeels over op gas. Van CO2 emissievrij naar fossiel. Alsof er geen klimaatprobleem is.

In het VVD-verkiezingsprogramma van 2017 staat: “De overheid moet zo min mogelijk proberen ons leven te beïnvloeden zonder dat het klimaat daarmee daadwerkelijk wordt geholpen. In plaats daarvan moet de overheid problemen bij de bron aanpakken, door werk te maken van het verminderen van de uitstoot van CO2. Zo profiteert het klimaat het meest. Daarbij willen wij ruim baan voor innovatie en de garantie dat iedereen zijn of haar eigen keuzes kan blijven maken.”

Geen vrije keuze

”Ruim baan voor innovatie” geeft het Klimaatakkoord niet. Het is opgesteld door een aantal organisaties, die de voorstanders van innovatie –  zoals met kernenergie – zorgvuldig buiten de deur hebben gehouden. En het Klimaatakkoord wordt de bevolking gewoonweg door de strot geduwd. Een vrije keuze is er ook niet. We móéten van het gas af. In het Klimaatakkoord staat zelfs dat het vervallen van de gasaansluitplicht in de Energiewet wordt opgenomen en de netbeheerder zo nodig met de sterke arm de mogelijkheid en instrumenten krijgt om de gasafsluiting uit te voeren.”

Akkoord bevonden door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Biomassacentrales

Minstens zo erg is dat het kabinet als ‘oplossing’ voor het halen van de klimaatdoelstellingen zwaar heeft ingezet op biomassacentrales. De bedoeling van biomassacentrales was dat er resthout in wordt verstookt. Maar nu blijkt dat dat nauwelijks gebeurt. Volgens de Federatie tegen Biomassacentrales gaat de nieuwe biomassacentrale in Diemen per dag maar liefst 18.000 voetbalvelden (!) bos verbranden. Het hout wordt gekocht van eigenaars van bossen, die zich onder meer in Zuid-Amerika en de Baltische staten bevinden.

Na de kap worden de bomen naar Nederland verscheept en daar worden ze gewoonweg afgefakkeld en verdwijnen door de schoorsteen. En dat terwijl bomen juist dat vermaledijde CO2 opnemen! Je zou zeggen dat er dus juist méér bomen moeten komen. Maar deze gekapte exemplaren bevinden zich in andere landen, dus dat is niet ons probleem.

Meer CO2-uitstoot

Uit een recent onderzoek van Adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gebleken dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales. Ronald Plasterk besteedde hier uitgebreid aandacht aan in zijn column in De Telegraaf van vrijdag 5 juni jl. Plasterk wijst er ook op dat uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat om dezelfde energieopbrengst te krijgen, de CO2-uitstoot groter is bij biomassa dan bij steenkool! De uitstoot neemt dus toe!

Commotie

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Er waren klachten over overlast. Er was sprake van rook in slaapkamers, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het Mobilisation for the Environment (MOB), waar de bekende milieu-activist Johan Vollenbroek voorzitter van is, concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. Warmtebedrijf Ede zag de bui al hangen en probeerde Vollenbroek op een zijspoor te zetten. In ruil voor informatie zou hij voor geheimhouding moeten tekenen. Vollenbroek bedankte voor de ‘eer’.

Nederland geeft 11,4 miljard euro subsidie aan het ombouwen van kolencentrales naar centrales voor biomassa. Dat is gemiddeld 671 euro per persoon. Krankzinnig beleid, niet uit te leggen.

De argumenten van Ronald Plasterk komen, behalve in De Telegraaf, nauwelijks aan bod in media zoals de NPO. En binnen diens eigen partij, de PvdA, zou steun aan de afgestudeerde bioloog Plasterk in conflict komen met de in Franse Literatuur afgestudeerde klimaatpaus Frans Timmermans.

Waanzin

De vraag rijst natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze vernietiging van gezonde natuur en het in bedrijf nemen van vervuilende biomassacentrales gewoon doorgaat. De verklaring is vrij simpel maar wel onthutsend. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn onhaalbaar met alleen het aanleggen van zonneweiden en het plaatsen van windmolens! Op dit moment is van alle energie in Nederland slechts 6% ’groen’, daarvan is maar liefst 70% biomassa. Zonder biomassa zou je dus ongeveer 2% overhouden. Maar het kabinet had daarvoor een oplossing. Voor de uitstoot van CO2 telt de verbranding van biomassa gewoon niet mee! Je zou het bijna niet geloven, dit is gewoon fraude, sjoemelen met cijfers.

Urgenda

Het Longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken. Johan Vollenbroek zei onlangs op Radio 1 de subsidie voor biomassacentrales weggegooid geld te vinden. Urgenda-directeur Marjan Minnesma zei zondag jl. op Radio 1 dat het kabinet moet stoppen met investeren in biomassacentrales en de gaskraan weer moet openzetten.

Ook in het recente Kamerdebat over het klimaat klonken er steeds meer kritische geluiden over biomassa. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben laten weten dat er wat hen betreft een einde komt aan de subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Zelfs binnen GroenLinks klinken er kritische geluiden. Maar de Statenfractie in Noord-Holland stemde wel voor een vergunning voor de biomassacentrale in Diemen.

Kijk ook: https://www.wyniasweek.nl/de-gesubsidieerde-houtstook-wankelt-nu-het-gasverbod-stoppen/

Wiebes

Minister Wiebes erkende dat hij ‘zoekende’ is in de discussie over de geplande bouw van nieuwe biomassacentrales. Maar helemaal stoppen zou betekenen dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. “Ik ga niet op een woensdagmiddag even een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord door de plee spoelen”, zei Wiebes. En hij komt ermee weg.

Nog wel.

Bij de verkiezingen zal het klimaat hoog op de agenda staan. Dan zal blijken of de kiezer het eens is met dit beleid.

Procedure tegen 23 biomassacentrales in Brabant

EINDHOVEN – 23 biomassacentrales in Brabant gaan een onzekere toekomst tegemoet. Een procedure van milieuactiegroep MOB dwingt de provincie tot ingrijpen, omdat de installaties niet over de vereiste natuurvergunning beschikken. Doet ze dat niet, dan dreigt het op een rechtszaak uit te draaien.

Uit: Brabants Dagblad, 17 juni 2020, door: Lukas van der Storm

Mobilisation for the Environment (MOB) is de organisatie van Johan Vollenbroek, die het Nederlandse stikstofbeleid met succes aanvocht. Uit die stikstofkwestie vloeit nu ook de zaak tegen biomassacentrales voort. Die centrales wekken energie op uit natuurlijke materialen: in veel gevallen gaat het daarbij om hout. Dat werd in de afgelopen jaren vaak gezien als een duurzamer alternatief voor bijvoorbeeld kolen of gas. Het draagvlak brokkelt momenteel echter in rap tempo af. De nadruk in het debat komt daarbij steeds meer op de nadelen te liggen, zoals ontbossing door grootschalige houtkap. Ook kan houtrook leiden tot luchtwegklachten en een forse uitstoot van fijnstof en stikstof. ,,We strijden al een aantal jaar tegen die waanzin”, aldus Vollenbroek. ,,Dat doen we in verschillende provincies. Brabant heeft er aardig wat: in totaal gaat het om meer dan honderd vergunningen.”

Vergunning nodig

Veel – met name kleinere – biomassacentrales beschikken op dit moment niet over een natuurvergunning. Die was namelijk in het verleden niet nodig. Bedrijven die een relatief beperkte invloed hebben op de natuur, konden volstaan met een melding bij de provincie. Die constructie deugde echter niet, zo oordeelde de Raad van State vorig jaar. De 23 biomassacentrales zijn sindsdien formeel gesproken in overtreding: ze hebben alsnog een vergunning nodig. Dat is echter knap lastig: want door de stikstofuitspraak is er namelijk óók geen enkele ruimte voor nieuwe vergunningen. De centrales waar het om gaat staan verspreid over de provincie: sommige bij boeren, sommige bij houtbedrijven. In een aantal participeert een afvalverwerker, energiebedrijf of gemeente, zoals bij de biomassacentrale naast de oude energiecentrale op Strijp-T in Eindhoven.

‘Legalisatie onhoudbaar’

MOB heeft Brabant onlangs verzocht handhavend op te treden bij de 23 centrales. Dat heeft de provincie in formele zin ook gedaan: de bedrijven hebben een waarschuwing gekregen en moeten het probleem nu binnen vijf maanden oplossen. De vraag is echter of dat kan. Minister Carola Schouten (Landbouw) zint op legalisatie van dit soort gevallen. Vollenbroek meent echter dat dit juridisch onhoudbaar is. ,,Sommige bedrijven zullen het misschien kunnen oplossen door elders in hun bedrijf de uitstoot te verminderen.” 

De provincie laat in de reactie op de bezwaren van MOB nog in het midden wat er gebeurt als de bedrijven de situatie over vijf maanden nog niet hebben gelegaliseerd. Gezien de reputatie van Vollenbroek lijken de opties echter overzichtelijk: ofwel alsnog ingrijpen, ofwel naar de rechtbank voor weer een stikstofzaak.

Besef over ware karakter biomassa dringt door: wat nu?

Telegraaf, 15 juni 2020.

DEN HAAG – De energiemix zo groen mogelijk: de Tweede Kamer zit er behoorlijk mee in de maag. Veel partijen willen net wat anders dan de concurrentie. Daardoor verandert er, ook na de recente Urgenda-draai, aan de door Europa ingegeven energieroute amper iets.

Biomassa verstoken gold op papier lang als groen. Dat dit in de praktijk niet klopt, dringt in de Tweede Kamer bij steeds meer partijen door.

Maar met deze werkelijkheid zit Nederland lelijk met zijn vingers tussen de deur. In Europa en ook mondiaal heeft ons land namelijk beloofd flink te vergroenen. Als biomassa daarvoor niet meer meetelt, dringt de vraag zich op of de groene energieambities, die de politiek ons land oplegt, wel haalbaar zijn.

„Aardgas wordt als de grote boosdoener gezien, en dat is zwaar onterecht”, reageert Kamerlid Kops. „ Feit blijft dat gas schoner is dan biomassa.”

Volgens de PVV’er durfde EU-commissaris Timmermans vorige week in een videogesprek met de Tweede Kamer niet echt een standpunt over biomassa in te nemen. „Het is een combinatie van naïviteit, onbenul en allesverblindend klimaatactivisme”, vindt hij. „Totaal niet realistisch.”

Zon, wind en waterstof

D66-Kamerlid Sienot geeft toe dat vergroenen in een tamelijk plat en dichtbevolkt land als Nederland ’niet makkelijk’ is. „Maar het is wel mogelijk”, stelt hij. Het liefst ziet hij dat er gas uit kleine Nederlandse gasvelden wordt gewonnen en dat er veel meer met isolatie wordt gedaan.

Het subsidiëren van biomassa wil hij ’zoveel mogelijk’ ontmoedigen. Mogelijkheden ziet hij in zonnepanelen, wind op zee en waterstof. „Daar waar we echt tekort schieten moet ingezet worden op hybride warmtepompen, die als het nodig is ook op aardgas werken. Het is een beetje te makkelijk om met terugwerkende kracht het bestempelen van biomassa als ’groen’ nu ’raar’ te noemen.”

CDA houdt vast aan biomassa: ’Ook gft-afval’

Het CDA wil biomassa nog niet aan de dijk zetten. „Biomassa gaat niet alleen om complete bomen, maar ook om groente- en fruitafval. De discussie hoe we de klimaatdoelen gaan halen wordt op deze manier wel erg zwart-wit”, vreest Kamerlid Mulder.

Het CDA wil echt niet meer dat de gaswinning in Groningen wordt hervat, iets wat Forum voor Democratie nog wel wil. Kernenergie vlakt de partij dan weer niet uit. Mulder: „Het gaat om de juiste energiemix: groen gas, zon, wind en ook kernenergie. We hebben het allemaal nodig en we moeten er voor zorgen dat de klimaatopgave haalbaar en betaalbaar blijft.”

SP-Kamerlid Beckerman denkt dat ’de draai’ die Minnesma maakt op houtige biomassa ’erg verstandig’ is. „De verhouding is volledig zoek. Dat helpt het klimaat niet en is peperduur. Ruim 11 miljard subsidie terwijl het kabinet amper geld vrij maakt om bijvoorbeeld huurwoningen te isoleren waardoor mensen een lagere energierekening krijgen en we tegelijkertijd wel bijdragen aan klimaatdoelen.”

Nijmegen verbiedt biomassacentrales in de stad: ook kleine installaties taboe

Uit: De Gelderlander, 10 juni 2020 Door Daan Rieken.

Nijmegen , Nederland foto: Marco van Middelkoop

NIJMEGEN – Biomassa is voortaan taboe als ‘transitiebrandstof’ in Nijmegen. Ook zullen er geen nieuwe biomassacentrales in de stad gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. 

,,Biomassaverbranding is niet duurzaam. Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat biomassaverbranding klimaatverandering versnelt, ontbossing bewerkstelligt en resulteert in biodiversiteitsverlies”, zei Eline Lauret. Haar Partij voor de Dieren diende een initiatiefvoorstel in tegen biomassa (verbranden van houtafval) in Nijmegen, gesteund door PvdA, Stadspartij DNF, D66, GroenLinks en SP. 

Lauret: ,,De raad heeft op basis van goede argumenten een biomassacentrale op het Engie-terrein tegengehouden. Nu is het tijd voor de volgende stap: schrap biomassa en biomassacentrales uit de Warmtevisie van de gemeente.”

‘Alternatief richting gasloze stad’

Burgemeester en wethouders (B en W) zagen biomassa als bruikbare alternatieve energiebron. Zij wilden de mogelijkheid houden tijdelijk kleinschalig biomassa (houtafval) te kunnen verbranden op weg naar een gasloze stad. 

B en W liet eerder weten onder meer te denken aan ‘een kleine biomassaketel op een warmtenet voor een buurt, in afwachting op aantakking op het grote warmtenet’. 

Door dat voornemen heeft de gemeenteraad nu een streep gezet. Partijen wijzen op de twijfels over de milieuvriendelijkheid van biomassa. Volgens onderzoeken is de verbranding van houtafval niet efficiënt en komen er veel meer schadelijke stoffen, met name CO2, vrij. Soms wordt er ook geen overtollig houtafval meer gebruikt maar worden er bomen voor gekapt.

Genoeg biomassa in Gelderland beschikbaar? of kletspraat en rookgordijn?

Ik ga nu rekenen met de cijfers uit het rapport van Probos.

UitgangspuntenVariabelenNumerieke Waarden 
Max. Vermogen: 3 Ede CentralesMW26.7RVO toegekende max. subsidie is 9,4+9,4+7,9 MW
StookwaardeMJ/kg15Info MIL
BedrijfsurenUren/jaar8,000Normale Vollast
Aantal Huishoudens EdeAantal20,000Website Gemeente Ede
Benodigde Biomassa kg/uur6,408Berekende waarde met bovenstaande invoergegevens
Jaarlijks Biomassa verbruikkg/jaar51,264,000Uitkomst
Biomassaverbruikkg/huishouden/jaar2,563Gevraagde Uitkomst

Ede. 20.000 aangesloten woningen, de vermogens van de centrales zijn bekend. Bedrijfsuren is reëel te noemen.

Hier staat  dat zonder rendementsberekening (93% wordt geclaimed) en zonder verlies in het warmtenet.. (30% noemen veel mensen) we 51kton biomassa nodig hebben voor 20.000 huizen in Ede.

Inclusief rendement kom je op 55kton., of 0.00275 kton per woning.
we hebben 160kton…. en daarmee voor 58.182 woningen biomassa beschikbaar…

Dat is nog voor 38.182 huizen beschikbaar voor de rest van Gelderland… straks nog minder omdat gemeentehuis Ede ook ‘groen’ gaat!

Je kan dus never nooit niet claimen dat je uitsluitend (lokale) reststromen verbrandt.

Het is simpel rekenwerk dat niet wordt gedaan door beslissers die rapporten van betaalde pro-biomassa lobby volgen.


Een aanvulling van de expert:

De jaarlijkse energie output van de drie BMC’s bij 8000 vollasturen is 213.600 MWh. Dat is 768.960 GJ

Benodigde primaire energie : 826.838 GJ.

Systeem rendement van warmtenet 0,93 x 0,7 = 0,651.

Van de primaire energie blijft dus  0,65 x 826.838 = 538.000 GJ nuttige energie over.

CO2 uitstoot hout 109 kg / GJ

Jaarlijkse CO2 uitstoot van de 3 BMC’s samen : 0,109 x 826838 = 90.000 ton CO2 /jaar.

Als we 538.000 GJ/jaar  via gasketels thuis gaan opwekken ook met een rendement van 93% hebben we 579.000 GJ/jaar nodig.

CO2 uitstoot gas : 56 kg/GJ

CO2 uitstoot gas : 0,056 x 579.000 = 32.500 ton CO2 /jaar.

  • Voor beide voorbeelden is niet de WTT energie meegerekend en ook niet de energie die nodig is om de BMC in bedrijf te houden en ook niet de extra elektriciteit om het water door het leidingnet te pompen.

CO2 uitstoot BMC’s : 90.000 ton/jaar

Co2 uitstoot gasketels thuis 32.500 ton/jaar.

Je moet toch wel heel brutaal zijn en een hele grote klont boter op je hoofd hebben om dit een besparing van 50.000 ton CO2 te noemen.

Alle rekentrucs met CO2 vertroebelen de blik op het klimaatprobleem.

Uit Trouw, 7 april 2020.

 

Is CO2 altijd CO2? Het stellen van de vraag klinkt wellicht een beetje vreemd. Natuurlijk, kooldioxide is kooldioxide. Een tafel is toch ook geen stoel? Toch is de vraag terecht nu uit onderzoek van CE Delft is gebleken dat afvalverwerkers de helft van hun CO2-uitstoot buiten de boeken houden.

De regels zijn duidelijk. CO2, kooldioxide, is een schadelijk broeikasgas. In 2015 maakte de wereld daarover afspraken, met als doel de CO2-uitstoot sterk te verminderen om een klimaatcrisis te voorkomen. Wereldwijd wordt dus ingezet op duurzame energievormen, ter vervanging van olie, gas en kolen die bij verbranding grote bronnen van CO2 zijn. Wind- en zonne-energie bijvoorbeeld.

Maar er is ook ‘groene energie’ waarvan de opwekking wél bijdraagt aan extra CO2-uitstoot. Energie, geleverd door biomassacentrales of van kolencentrales die hout bijstoken bijvoorbeeld. Of energie die vrijkomt bij afvalverwerkers die organisch afval als groen- en plantenresten, maar ook modder en hout vergisten, vergassen of verbranden. Biogene CO2, zoals CE Delft dat noemt.

Op papier gaat het hier om ‘klimaatneutrale energie’, want al deze grondstoffen zijn van plantaardige, natuurlijke origine. De redenering daarbij is dat planten en bomen na verloop van tijd gewoon terug groeien en de nodige CO2 weer uit de atmosfeer opnemen, want kool­dioxide is onmisbaar voor hun groei.

Alle rekentrucs met CO2 vertroebelen de blik op het klimaatprobleem

Terecht stellen steeds meer mensen kritische vragen bij deze praktijk. Het tempo waarin biogene CO2 de atmosfeer in wordt geblazen is al snel hoger dan planten en bomen in hun groei kunnen bijhouden, is de kern van hun redenering. Jaar in jaar uit gaat het om enorme hoeveelheden CO2. Alleen de Nederlandse vuilverwerkers bijvoorbeeld brengen zo, volkomen legaal, net zo veel CO2 de atmosfeer in als een middelgrote kolencentrale aan kooldioxide uitstoot.

Alle rekentrucs met CO2 vertroebelen de blik op het klimaatprobleem. Daarbij dringt zich een parallel op met het stikstofdossier waarmee het kabinet al maandenlang worstelt. Destijds, vóór de invoering van de Pas-regeling, klonken kritische geluiden over deze stikstofaanpak. Door die regeling werd meer economische groei en meer stikstofuitstoot toegestaan. Economische expansie, op de pof. Om politieke redenen vonden deze geluiden geen gehoor, met alle ellende van dien.

Bij de uitstoot van CO2 is de inzet nog groter: het ­klimaat en het voortbestaan van de aarde. Een serieus politiek debat over bio-energie is daarom geboden. Het kan een begin zijn van een nieuwe aanpak, waarmee Nederland ook internationaal een voortrekkersrol kan spelen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Johan Vollenbroek wil dat Ede handhavend optreedt bij biomassacentrale

Uit: De Gelderlander, door Arnold Winkel 1 maart 2020

EDE – De biomassacentrale aan de Knuttelweg heeft te veel schadelijke stoffen uitgestoten. Milieuactivist Johan Vollenbroek wil nu dat de gemeente Ede handhavend optreedt.

De Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek heeft de gemeente Ede gisteren een brief gestuurd, waarin hij aangeeft dat de biomassa aan de Knuttelweg in Ede-Noord te veel stikstof en fijnstof uitstoot. Ook zou de installatie te veel uren draaien. Namens de organisatie Mobilisation for the Environment vraagt Vollenbroek Ede op om hiertegen handhavend op te treden.

Volgende week meer bekend

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het verzoek is binnengekomen. ,,We gaan ons buigen over de brief om de vervolgstappen te bepalen’’, meldt de woordvoerder. ,,Inhoudelijk is hierover dus nog niets te zeggen. Naar verwachting kunnen we in de loop van volgende week meer informatie geven over onze vervolgstappen en het bijhorende tijdspad.’’ 

De woordvoerder voegt eraan toe dat met ‘we’ de Omgevingsdienst De Vallei wordt bedoeld. Deze organisatie houdt zich bezig met vergunningverlening in de regio en ook op de naleving van de vergunningen.

Gezondheid

De laatste tijd is er steeds meer ophef over de drie biomassacentrales in Ede. Omwonenden maken zich al langer zorgen om hun gezondheid. Dat werd nog versterkt door uitlatingen van Vollenbroek in deze krant dat dit soort centrales veel te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het grootste deel daarvan bestaat uit fijnstof. 

Twee weken geleden maakte het gemeentebestuur bekend dat Vollenbroek een van de personen is die wordt uitgenodigd om meer duidelijkheid te krijgen over de werking van de biomassacentrales. De gemeenteraad van Ede wil alle feiten over deze centrales boven tafel krijgen en wil daarom alle belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek. Naast Vollenbroek zijn dat medewerkers van Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst De Vallei.

Burgerverzet tegen biomassacentrales groeit

Uit De Telegraaf, 1 maart 2020, door Wierd Duk

Het volksverzet tegen honderden in Nederland geplande biomassacentrales groeit. Door de massale houtstook neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof niet af, maar juist tóé; met gevaar voor de volksgezondheid, waarschuwen onder meer RIVM en GGD. Dit voorjaar willen tegenstanders de straat op, naar het Malieveld: „We zitten op een omslagpunt, we krijgen steun uit alle hoeken.”

Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af, vindt het kabinet. Een oplossing ziet de coalitie in de inrichting van zeshonderd biomassacentrales: energiecentrales die op grote schaal hout verbranden. Zo kunnen, volgens minister Eric Wiebes (VVD), de doelstellingen uit het klimaatakkoord worden gehaald.

Probleem: die zwaar gesubsidieerde biomassacentrales zijn enorm vervuilend. Een stuk vervuilender dan het schone aardgas en vervuilender zelfs dan de ouderwetse kolencentrales. Elektriciteit opwekken door houtverbranding levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale, concludeerden onderzoekers. RIVM en GGD waarschuwen: kijk goed naar de gevolgen voor de volksgezondheid.

Complete bossen vernietigd

De massale houtkap bedreigt bovendien de natuur; niet alleen die in Nederland, maar tot in de Verenigde Staten en de Baltische landen, waar complete bossen worden vernietigd om te voldoen aan de stijgende vraag naar hout.

Jildert Huitema (39) is mede-initiator van het landelijke protest tegen de biomassacentrales. Huitema woont op Amsterdam-IJburg, vlak bij de biomassacentrale van Diemen, die de grootste van Nederland moet worden. Die centrale moet warmte leveren aan gasloze huizen in Amsterdam en Almere.

Bezwaren tegen biomassa

Huitema, die als marketing strateeg voor grote multinationals werkte, werd wantrouwend tijdens een infoavond van energiereus Vattenfall, uitbater van de centrale. „Het zou alleen om restafval gaan, werd ons verteld. Maar als je doorvroeg – bijvoorbeeld waarom de complete gemeenteraad van Diemen tegen de plannen was – dan kwamen er slechts ontwijkende antwoorden. Ik ben mij in de kwestie gaan verdiepen en stuitte op al die bezwaren tegen biomassa. Toen hebben we op IJburg met anderen een coalitie gevormd en is de bal gaan rollen. Bij een inloopavond zat het bomvol, een dampende zaal met wel tweehonderd man.”

Bekende milieu-activist

Interessant: het Comité Schone Lucht, dat Huitema oprichtte met Fenna Swart, krijgt steun uit uiteenlopende hoeken: zowel uit klimaatsceptische kringen, als van de bekende milieu-activist Johan Vollebroek en een organisatie als Greenpeace.

Huitema: „Het is een breed, gemêleerd gezelschap. Vooral doorsnee Nederlanders, die echt last hebben van die centrales. Als je in Zaandam je kinderen op school hebt naast een biomassacentrale zonder filters en die school staat blauw van de rook, dan word je heel ongelukkig. Of als je in Ede een autobedrijf hebt en je moet telkens de fijnstof van je auto’s wassen, terwijl je je realiseert ’die troep adem ik nog in ook’.”

Steun uit alle hoeken

Veertig lokale comités hebben zich inmiddels aangesloten bij Huitema’s initiatief. Zaterdag 18 april wil het Comité optrekken naar het Malieveld. Huitema: „Als de corona-crisis het toelaat, anders stellen we het uit. Lokale partijen – ook die uit de regeringscoalitie – zijn vaak tegen de komst van de centrales, maar minister Wiebes en ook Eurocommissaris Frans Timmermans blijven biomassa maar zien als dé oplossing. Het is enorm moeilijk om met hen in gesprek te komen. Onze woede moet kennelijk eerst zichtbaar worden in Den Haag, misschien dat de bezwaren dan gaan indalen. Maar we zitten op een omslagpunt, we krijgen steun uit alle hoeken.”

Slimme lobby

In het biomassa-project gaat zo’n 12 miljard euro om aan subsidies: de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Huitema: „Al dat geld is inmiddels vergeven. Het is een slimme lobby geweest van de energiebedrijven, de pellethandel, de centralebouwers en al die mensen eromheen, die aan de biomassa veel geld verdienen. Zij hebben de politici voorgehouden dat biomassacentrales de oplossing zijn en biomassa als duurzame brandstof is vervolgens groot in het klimaatakkoord terechtgekomen. Men is er gewoon ingetrapt.”

“Het is een slimme lobby geweest van de energiebedrijven, de pellethandel, de centralebouwers en al die mensen eromheen, die aan de biomassa veel geld verdienen”

Intussen, vervolgt Huitema: „Er zijn gigantische hoeveelheden hout nodig voor de centrales. Complete bossen in de Verenigde Staten en de Baltische staten worden nu gekapt. In de Baltische landen bleken hoogwaardigheidsbekleders, tot het niveau van minister, te profiteren van die handel. In Roemenië zijn boswachters vermoord, die zich tegen de kap verzetten. Het is compleet uit de hand gelopen. Er wordt beloofd: voor de gekapte bomen worden weer nieuwe geplant, die halen weer CO2 uit de lucht, dus is dit allemaal CO2-neutraal. Maar dat is niet zo. Dat herplanten gebeurt slechts op heel kleine schaal. Bovendien is een productiebos iets heel anders dan de complete ecosystemen, die nu worden verwoest. Zogenaamd redden we het klimaat, maar we vernietigen de natuur.”

Aantal voorstanders slinkt

Het aantal voorstanders van biomassacentrales slinkt. Hoewel hoogleraar bio-economie Martin Junginger alle commotie relativeert: „Biomassacentrales stoten meer stikstof en fijnstof uit dan kolen”, zei hij in het AD. „Maar waar heb je het dan helemaal over? De energiesector als geheel zorgt voor maar 0,3 procent van alle stikstofuitstoot in Nederland.”

Jildert Huitema is het eens met het kabinet dat ’we afmoeten van onze verslaving aan fossiele brandstoffen’. „Maar van het gas af is een doel op zich geworden terwijl gas als transitiebrandstof een prima oplossing was geweest. Dan hadden die miljarden subsidie in innovatieve projecten kunnen worden gestopt, in aquathermie bijvoorbeeld, in plaats van in ouderwetse en vervuilende houtstook.”