Gasleidingen en methaan lekkages

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby gesteund door o.a. GroenLinks gedeputeerde van Gelderland Jan van der Meer, wordt hemel en aarde bewogen om te wijzen op gaslekkages ten faveure van de zogenaamde veilige biomassa.

In eerste instantie werd er gesproken over methaan lekkages tijdens de gaswinning d.w.z. tijdens het processen van het gas.  Inmiddels is de gaswinning en het niet voorkomen van structurele lekkages daar, al voldoende uitgelegd en de wereld uit geholpen.  

Nu leggen de biomassa lobbyisten het lekkage zwaarte punt bij het gastransport,  Niets is de biomassa lobbyisten kennelijk  te dol om de biomassa te verheerlijken en daarbij het veel schonere gas in een kwaad daglicht proberen te zetten.

Relevantie van risico’s

Waar dagelijks vrijwel iedere automobilist zich zonder na te denken over eventuele risico’s, zich  in het verkeer stort en niemand de wagen om reden van vele risico’s zal laten staan, zijn feitelijk bij het gastransport de risico’s veel minder en zijn bovendien de problemen en of risico’s ook veel beter te bewaken dan bij het verkeer.  Bij het verkeer kun je de drukte wel meten, maar blijf je afhankelijk van menselijk handelen en materiaal pech.

Gas infrastructuur

Nederland beschikt over een uitstekende gas infrastructuur bestaande uit hogedruk leidingen en lagedruk delen in de steden die van meerdere eigenaars zijn,  te weten de  NAM, de Gasunie en de lokale gasbedrijven. Alvorens de leidingen de grond in gaan is het hele tracé  al duidelijk in kaart gebracht met tevens de zuurgraad van de grond  om de elektrische geleidbaarheid vast te stellen voor kathodische bescherming van de gasleidingen. Bij kathodische bescherming loopt een gelijkstroom vanaf een zogenaamd grondbed naar de pijpleiding  en ook bij uitzondering lopen o.a. via opofferings anoden kleine elektrische stroompjes naar de gasleidingen.

Controle van de gasleidingen

  1. De grotere leidingen worden ook inwendig verkend d.m.v. meetapparatuur die met de gasstroom meegevoerd (intelligence pig) worden
  1. Het elektrische circuit  van de kathodische beschermingen wordt bewaakt en bij verstoringen wordt er ingegrepen en weet men waar dat nodig is. Staats toezicht  op de mijnen wil van de kathodische bescherming aantoonbaar bewijs dat deze van begin af  aan naar behoren gewerkt heeft en aldus  wordt dat continue gemonitord.
  1. Als extra controle is het gas,  dat reukloos is van  zich zelf, door injectie geurstof bijzonder stinkend gemaakt en bij lekkage ruikt de mens  dat goed en de vegetatie gaat er bovendien van dood en dat is dan ook zeer goed optisch waarneembaar
  1. Ook is er een controle via luchtfoto’s met infra rood technieken

Deze foto’s lieten in het verleden (25 jaar  geleden)  meerdere lekkages in Rusland zien, terwijl in west Europa alleen de test punten zichtbaar waren  Een probleem bij luchtcontrole is dat methaan ook gemaakt wordt in vrijwel elk boerenslootje en dat moet er dan uitgefilterd worden.  Ook komt er veel methaan  vrij door de natuur zelf,  denk o.a. aan teerzanden etc. Dat maakt het bewaken vanuit de lucht (o.a. satellieten) behoorlijk wat complexer.

De biomassa lobbyisten maken grove inbreuk op de integriteit van de gas wereld en gaat daarbij volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s van biomassa,  zeker in een land waar al de meeste longpatiënten leven die in aantal door de corona perikelen momenteel ook nog sterk in aantal toenemen, is dat gedrag nogal onbeschoft grof.

Het is een onweerlegbaar feit dat biomassa, 2 keer zo veel CO2 uitstoot als aardgas, naast de absoluut niet of nauwelijks  uitfilterbare ultra fijnstof, het meest dodelijke element van biomassa verbranding voor longpatiënten.

Dat wij daarbij voor gas niet eens echt afhankelijk zijn van het Russisch gas, wordt ook niet genoemd, want  wij beschikken immers nog over eigen offshore gas en ook kunnen we een beroep doen op Noorwegen.

Daar wordt domweg aan voorbij gegaan vanuit een krampachtige ijzeren Hein achtige biomassa promotie.

Dat daarnaast de wereld ook nog ontdaan wordt van de bossen en het klimaat daar definitief mee om zeep wordt geholpen, daar kletsen ze ook zo snel mogelijk over heen, door te wijzen op zaken van jaren  geleden in Rusland die inmiddels ook al wel sterk verbeterd zullen zijn, want wat weglekt kun je immers niet verkopen en de russen zijn beslist niet gek al geloven de biomassa lobbyisten dat niet… zelfs in Rusland wordt hard gewerkt. 

Het is dus allemaal grove biomassa ruis van belanghebbende bedrijven en personen die van biomassa financieel voordeel hebben.     

Methaan lekkage…

Door een gepensioneerd gas technicus.


Steeds komt de idiote vermeende methaan lekkage ter sprake die de biomassalobby graag uitdraagt.

Als ex Gasman lucht ik even mijn hart.

Gaswinning is een redelijk schoon proces als de putten eenmaal geboord zijn. Tijdens het processen van het gas dat van circa 3 km diepte komt, wordt de gasdruk gereduceerd van soms wel 300 bar naar een lagere druk. In Nederland is die lagere druk naar de Gasunie toe 75 bar.

Het gas dat gewonnen wordt is circa 100 graden Celsius heet en door de reductie koelt het af. Daarbij wordt het water dat uit dat gas condenseert opgevangen en wordt er glycol geïnjecteerd in de gasstroom. Glycol is hygroscopisch en neemt de nog aanwezige waterdamp op, waardoor het gas definitief droog wordt en het gas wordt dan met een dauwpunt van -20 graden Celsius afgeleverd aan Gasunie.

Het gas moet zo droog zijn anders zou er roestvorming in de tarnsportleidingen kunnen ontstaan. Het glycol wordt weer teruggewonnen in het lage druk gedeelte, het wordt gefilterd en gedroogd in een fornuis en wordt dan weer opnieuw geïnjecteerd in het hoge druk gedeelte.

Dit hele proces is heel schoon, je kunt bv de installatie wel bedienen in je paasbeste kostuum.

Tot zover zo goed. De installaties worden periodiek getest op hoge druk etc en dan sluit de installatie zich zelf naar de fail save situatie toe, alle putten sluiten zichzelf en het gas wordt afgefakkeld in de te allen tijde aanwezige Ventstak waar altijd een waakvlam brandt die wij (de gas mensen) dan flare noemen.

Ook moet er wel eens een onderdeel bv een afsluiter vervangen worden en dan wordt ook de installatie stil gelegd en het gas afgefakkeld. Die brandende Flares op de ventstacks worden door de biomassa lobbyisten aangewezen om aan te geven dat er methaan lekkages zouden zijn.

Dat is domweg niet het geval, het gas brengt te veel op om het te laten ontsnappen. In Nederland gaat 90% van de gasbaten naar de overheid. Ik kan er wel meer van zeggen, maar dn wordt het een boekwerk.

Nu als pensionado zo ik best heel graag nog als ware het een vakantie,nog wel weer een paar weekjes op „mijn“ platform willen werken.

Dit plaatste ik eerder om de onzin van methaan lekkages te onzenuwen. Ook zou bij lekkages het werken met gas veel te veel risico opleveren om nog maar te zwijgen over de commerciële kant onzinnige lekkages.

Hier 3 andere shutdown flares er wordt niets gelekt. De idiote vermeende methaan lekkage is net zo idioot als Heineken bier zou lekken ipv verkopen.

Een klein stukje van een gasinstallatie. Alles potdicht. Bij de minste geringste lekkage zou het werken onmogelijk zijn. In de gas wereld staat veiligheid op de allereerste plaats.

Overslagpunt dwz de plaats waar het gas gemeten en overgedragen wordt aan de Gasinie met een dauwpunt van -20 gr celcius.