In reactie op de dwangsom Biomassacentrale Ede

dit in reactie op het schrijven in de Gelderlander; Dwangsom 7 februari 2020

De biomassa centrales draaien op subsidie, erg veel subsidie…

Omdat het een business is die nog niet, en zeker niet in deze vorm door de markt opgepakt wordt, is daar geld voor vrij gemaakt. Zo kan onze Frans zijn groene ondoordachte plan toch doorzetten.

Dat was bekend…. Maar nu de biomassacentrales in de fout gaan met het overtreden van procedures en uitstootnormen… krijgen ze dwangsommen opgelegd van de gemeente….

DWANGSOMMEN!

Welnu, deze dwangsom komt gewoon ten laste van de winst- en verliesrekening van deze onderneming en wordt dus gewoon gedekt door de subsidie!

Misschien laat de biomassacentrale er nog even een duur betaald en bevriend adviesbureautje naar kijken… om dan toch tot de conclusie te komen dat er betaald moet worden….

Het is een wassen neus!

Het gaat om geld… Follow The Money!

Toegekende subsidies door RVO peildatum januari 2020

U leest veel over hoeveel subsidiegeld er verbrand word…. dit terwijl er ten opzichte van Gas-stook geen milieuwinst is, maar milieuverlies!

De subsidie wordt gebruikt om op papier een klimaat doel te halen… >> CO2 uitgestoten door een biomassa installatie is namelijk CO2 neutraal volgens de EU.

ja… over 50 jaar, als die bomen zijn hersteld zijn we waar we nu zijn… tot die tijd is er een grote klimaatschade….. EXTRA CO2 uitstoot!!

Het lezen van de opinies…. Het lezen van de onderzoeken… is 1 ding….

Download onderstaand spreadsheet en kijk wat er in Nederland gebeurt met uw geld…

Dit is werkelijk om te huilen…

‘Miljardensubsidies voor biomassa zijn weggegooid geld’

Door: Annemieke van Dongen en Chris van Mersbergen 3 oktober 2019

De miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. ,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.’’

In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van deze nieuwssite. Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard euro subsidie gereserveerd. Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Zo worden de grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven momenteel omgebouwd tot biomassacentrales.

Die ombouw werkt averechts voor het klimaat en is een slechte besteding van publiek geld, stelt de European Academies Science Advisory Council (EASAC). ,,Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Door een Europese afspraak hoeven we die uitstoot alleen niet in onze klimaatboekhouding op te nemen’’, zegt hoogleraar Louise Vet, die namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de milieugroep van EASAC zit.

Biomassa is een heel slechte energie­bron. Verbran­ding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoor­steen komt. (Louise Vet, hoogleraar)

Nieuwe bomen

De Europese afspraak luidt dat de CO2-uitstoot van biomassa meetelt in het land waar de biomassa is geoogst – in de praktijk veelal Noord-Europa en Amerika. Omdat na die ‘oogst’ weer nieuwe bomen worden geplant die COopnemen, wordt biomassa als duurzaam beschouwd. Onterecht, stellen de wetenschappers. ,,Het duurt jaren, soms zelfs decennia, voor dezelfde hoeveelheid CO2 weer is opgenomen door nieuwe bomen’’, zegt Vet. ,,Het is een waanidee dat het in één klap verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden duurzaam is.’’

De stikstofcommissie van Johan Remkes adviseerde het kabinet vorige week ook al om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa.

Energiebedrijf RWE, dat 2,6 miljard euro subsidie ontvangt om biomassa te stoken in zijn kolencentrales, vindt dat advies ‘bizar en onjuist’. Mochten de subsidies worden stopgezet, dan zullen energiebedrijven compensatie eisen, waarschuwt brancheorganisatie Energie Nederland. ,,De subsidie is onherroepelijk toegekend.’’

Meer verdieping vind je hier: ‘Biomassa is bom onder het klimaat’ (Premium) 

Vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet geen taboes uit de weg zal gaan bij het oplossen van het stikstofprobleem in Nederland. Dat was haar reactie op een advies van oud-minister Johan Remkes die stelt dat het kabinet ‘zo snel mogelijk drastische maatregelen moet nemen’, zoals inkrimping van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid: