Biomassa Uitstoot

De biomassa industrie probeert alle discussie over uitstoot van deze ongereguleerde houtstook uit de weg te gaan.

En als je doorvraagt komt er fijnstof en stikstofoxiden…

Helaas…

Maar ook over:
CO2
SO2
Arseen
Cadmium
Nikkel

CO2 (aantoonbaar meer dan bij de verbranding van aardgas)
SO2, Zwaveldioxide >> Nu snap ik mijn omschrijving alsof ik zwavel rook…
Arseen     https://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen
Cadmium http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/cadmium-556.html
Nikkel https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/fb8338640e3db_rapport_basf_de_meern.pdf      

Poedervormige nikkelverbindingen kunnen bij inhaleren kankerverwekkend zijn, en zijn bij langdurig inhaleren direct toxisch. 

Dit komt er uit de pijp bij een kleine, buiten controle vallende, centrale. 
Allemaal onzichtbare stoffen…. Wel te ruiken soms…  Zonder zichtbare overlast is er geen probleem!!

Grotere centrales kunnen worden voorzien van een Electrostatic Precipitator, kost veel geld, veel ruimte. 


Maar het trucje waar klaarblijkelijk Gemeente Ede (en heel veel andere gemeenten) in zijn getuind is 2 pijpen , 2 kleine centrales. De vermogens per centrale zijn er op aangepast…


Het kan overigens nog erger…. er zijn ‘biomassa centrales’ in nieuwe woonwijken opgesteld zo groot als een scheepscontainer….. zero ruimte voor filters…

Biomassacentrales Ede stoten fors meer fijnstof uit dan toegestaan

Van: Erika van Gils , De Gelderlander 2 februari 2020

Eerst…. ALLE lof aan De Gelderlander en in speciaal: Erika van Gils. Zij heeft zich gelukkig vastgebeten in deze zaak en kan met haar kennis van zaken dit op een geweldige manier onder de aandacht brengen!

EDE – Twee van de drie biomassacentrales in Ede stoten, volgens milieudeskundigen, fors meer fijnstof uit dan wettelijk is toegestaan. Dit blijkt uit de laatste metingen uit november 2019 bij de centrale aan de Geerweg en uit 2017 bij de Dwarsweg. 

Chemisch technoloog Bert Kool heeft de emissierapporten, die in het bezit zijn van De Gelderlander, bekeken. Kool concludeert dat de centrale aan de Geerweg zeker drie keer zoveel fijnstof uitstoot dan toegestaan. Die aan de Dwarsweg stoot bijna twee keer de toegestane norm uit. Van de derde centrale aan de Knuttelweg zijn geen gegevens bekend.

Normen ‘op aanzienlijke schaal overschreden’

Milieudeskundige Johan Vollenbroek noemt de biomassacentrales een gevaar voor de volksgezondheid. ,,De wettelijke emissienormen voor fijnstof, maar ook voor stikstofdioxide worden in Ede op aanzienlijke schaal overschreden”, zegt Vollenbroek.

Fijnstof, dat elke Nederlander dagelijks inademt, dringt diep door in de longen. Het kan ontstekingen en ziektes als astma, bronchitis en COPD veroorzaken. Door fijnstof en stikstofdioxide overlijden jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig, zegt de Gezondheidsraad.

Drie jaar niet handhaven

Het Warmtebedrijf, de eigenaar van de centrales, heeft herhaaldelijk beweerd dat de centrales aan de strengste normen voldoen. Vollenbroek noemt het ‘ongelooflijk dat de gemeente Ede en Omgevingsdienst  al drie jaar niet handhaven op de wettelijke voorgeschreven norm en de verontrustende meetrapporten niet eerder openbaar hebben gemaakt’. 

In Ede staan biomassacentrales aan de Dwarsweg, de Geerweg en de Knuttelweg. Vorige week schreef deze krant dat er tientallen klachten binnen zijn komen bij de gemeente van Edenaren die overlast ondervinden. Zij klagen over ‘rook in de slaapkamer’, stinkende uitstoot en rookwolken die het zicht belemmeren.

,,Omdat het in Ede om relatief kleine installaties gaat, is een milieuvergunning niet wettelijk vereist en dus ook niet afgegeven”, zegt Vollenbroek. ,,Ik vind de meetresultaten schokkend.”

Waarom geen continumeting?

Volgens de milieudeskundige is de wettelijke norm vele malen lager dan de gemeten fijnstof uit de twee biomassacentrales. Zij beschikken wel over een zogeheten electrostatisch-filter, maar dat is volgens Vollenbroek niet toereikend. Hij adviseert een doekfilter om de zware overbelasting van fijnstof voor de omgeving te beperken. Vollenbroek vraagt zich voorts af waarom er niet met een continumeting in de schoorsteen fijnstof is gemeten, wat in zijn optiek wel noodzakelijk is om de stofuitstoot goed te monitoren.

,,Het lijkt er op dat de gemeente en de Omgevingsdienst ervoor kiezen de mythe van schone houtstook in Ede in stand te houden. Dat heeft blijkbaar een hogere prioriteit dan een gezonde veilige en duurzame leefomgeving.”

Het Warmtebedrijf kan zich niet vinden in de conclusies van de deskundige en verwijst door naar de Omgevingsdienst, de controlerende instantie. De gemeente Ede zegt later met een reactie te komen.