Russisch gas !!

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
bron afbeelding: https://sceptr.net/2017/01/geopolitiek-belang-russisch-gas-eu/

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby wordt steeds gewezen op methaan lekkage bij de Russische gaswinning  in de poging  gas in diskrediet te brengen.  Zelfs al zou dan na zoveel jaar nog steeds zo zijn hetgeen elk weldenkend mens vreemd zal vinden, want iets dat je verkopen kunt laat je niet zo maar verloren gaan.

Als we eens heel cynisch  aan zouden nemen dat de biomassalobby onverlaten gelijk zouden hebben is dat nog steeds  geen reden om Russisch gas uit de weg te gaan om de navolgende redenen:

 1. De gaswinning zal gewoon door gaan want de Russische federatie zal dat gas gewoon blijven gebruiken en zeker de lekkages verhelpen want lekkage veroorzaakt heel makkelijk hydraatvorming in  gasleidingen  waardoor de capaciteit afneemt en grote druk verschillen in de leidingen kan veroorzaken.
 1. Als de afname toe zou nemen van Russisch  gas doordat wij ook grootschalig in zouden stappen dan zal dat ook die gasvelden eerder uitputten  en waar geen gasdruk meer is, kan er  ook geen lekkage meer zijn. Dus als de lekkages terecht zouden zijn, (wat we echt betwijfelen) dan helpen we juist dat probleem op te lossen, door dan dat gas te gaan  gebruiken.

De argumenten van de biomassa lobbyisten zijn enkel bedoeld om de stemming te doen omslaan tegen het  inzetten van gas naar het gebruik van biomassa. Het is een trieste typische poging van belanghebbenden om hun inkomen c.q. eigen belangen veilig te stellen, en gaan daar volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s.

In Nederland waren er al 1.2 miljoen longpatiënten die snel in aantal toenemen,  want elk persoon die corona heeft gehad kan worden bijgeschreven als longpatiënt. Longpatiënten zijn extreem gevoelig voor vervuilde lucht en kunnen al helemaal niet tegen hout stook of dat nu de buren of een biomassacentrale betreft. 

Waar onze overheid wel adequaat c.q. zeer serieus actief was en is in het hele corona gebeuren, laat  diezelfde overheid het tot op heden volledig afweten  bij het nog veel grotere gevaar van biomassa verbranding.

Als dat niet gestopt wordt gaat het veel slachtoffers  vergen en daarnaast wordt de aardbol van zoveel bossen ontdaan, dat het  klimaat definitief niet meer te redden zal zijn.

Van Gas los…

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Door een gepensioneerd gas technicus.

In vele steden is de idiote euforie al  begonnen om van het aardgas af te gaan  zonder dat er een direct alternatief als bijvoorbeeld waterstof beschikbaar is. De inwoners worden straks onnodig en gigantisch op kosten gejaagd.

De rekening voor de glorie jaren van Joseph Luns, onze minister van buitenlandse  zaken, destijds die ons gas voor een scheet en drie knikkers verkocht aan het buitenland zal de burger moeten betalen. Er werd maximaal geproduceerd en de overheid kreeg 90% van alle gasbaten maar liet dat niet écht aan het land ten goede komen.

Door de (te) snelle gaswinning kreeg Groningen te maken met aardbevingen, waardoor het kabinet nu in een kramp schiet en helaas niets anders kan bedenken dan het gas maar in de ban te doen ondanks dat het veld nog lang niet leeg is.

Ook gewoon minder produceren alleen bv voor verwarming wordt niet eens overwogen, terwijl gas wel nog steeds de meest compacte en schoonste vorm van energie is en het ook nog genoeg beschikbaar is.

De vreemde besluitvorming neemt nu werkelijk heel bizarre vormen aan , hele bossen worden wereldwijd gekapt , de bomen vervolgens vermalen tot pellets die dan als brandstof gebruikt voor elektra en warmte centrales, met als gevolg gigantisch meer vervuiling van fijnstof en ultra fijnstof.

De CO2 uitstoot is het dubbel zoveel als dat van gas en last not least, alle gekapte bomen nemen geen CO2 meer op en het duurt minimaal 50 tot 100 jaar voordat een directe herplanting van de bomen weer dezelfde hoeveelheid CO2 opneemt als de gekapte bomen. (Helaas is de herplanting vaak niet gegarandeerd.)

De hout pellets worden BIOMASSA genoemd, zodat GroenLinks rustig blijft en lekker dom aanneemt dat het verantwoord is, want het gaat immers om BIO. De VVD vindt dat ook allemaal oké want er wordt zo veel verdiend en heeft het  over een circulaire economie vanwege  de herplanting en/of noemt het met droge ogen hernieuwbare energie. Hoe ongelofelijk dom kunnen bestuurders soms zijn ??

Ons probleem  is dat onze bestuurders nauwelijks gehinderd zijn door kennis van zaken en zich domweg laten aansturen door mensen die economisch belang hebben bij deze biomassa winning.

Wij hebben buiten Groningen nog andere velden en offshore, ook kunnen we een beroep doen op  de Noren die hebben ook  veel gas. Russisch gas kan ook maar is niet echt noodzakelijk.  Het is werkelijk bizar wat de overheden  en de biomassalobbyisten doen.

Aan duurzaamheid werken de huishoudingen zelf al veel langer dan de (r)overheden door te isoleren en panelen te plaatsen. Voor  velen ligt echter de drempel net iets te hoog doordat men de BTW voor moet schieten en vervolgens dan terug moet vragen met een hoop gedoe en dat duurt dan weer even. Al met al kan de (r)overheid dat traject versnellen door de zonnepanelen en isolatie BTW vrij te maken dan wordt de instap versneld door de lagere drempel. Kortom de gemiddelde Nederlander is duurzamer bezig dan de (r)overheden en moeten ook steeds vechten tegen hun eigen (r)overheid.

Wij  hebben nog een langere weg te gaan.

Hele bomen claim ondersteund. NRC Opinie 2 december 2019.

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Door Prof.dr. Martijn B. Katan
2 december 2019

Dinsdag behandelt de Eerste Kamer de Kolenwet. [1] Daar staat in dat elektriciteitscentrales binnen vijf tot tien jaar geen kolen meer mogen stoken, vanwege de CO2. Energiebedrijf RWE gaat voor zijn centrales daarom over op biomassa. Ze gebruiken daarvoor geperste houtstaafjes, zogeheten pellets.

Tegenstanders zeggen dat die worden gemaakt van hele bomen. Omdat hout bij verbranding meer CO2 uitstoot dan kolen wordt het probleem dus erger. Nee, zeggen de voorstanders, pellets worden gemaakt van afval dat anders toch wordt verbrand, dus die CO2 telt niet. [2] Waar worden pellets van gemaakt?

Documentaires laten zien hoe in de VS reusachtige machines hele bossen rooien. Een stroom van trucks rijdt de stammen naar de pelletfabriek. [3](Voor bronnen en links zie mkatan.nl.) Maar misschien zijn die documentaires selectief en is het steeds hetzelfde bos. We moeten kwantitatieve gegevens hebben, van betrouwbare instanties. Die zijn er.

De grootste producent ter wereld, het Amerikaanse Enviva, rapporteert elk kwartaal waar hun pellets van gemaakt zijn. [4] Gemiddeld is dat vier vijfde bomen en één vijfde afval. [5] De helft van de bomen bestaat uit sparren en de rest uit hardhout, vooral eiken. [6]

Het RISI rapport voor de Amerikaanse hout- en papierindustrie [7] meldde vijf jaar geleden dat driekwart van de Amerikaanse pellets werd gemaakt van bomen. Dat klopt met de cijfers van Enviva. Voorstanders zeggen dat niemand pellets maakt uit hele bomen, want bomen brengen meer op als je er planken van zaagt. Maar door de miljardensubsidies voor biomassa is dat achterhaald. De marktprijs van vers gerooide bomen was destijds elf dollar per ton, maar pelletfabrikanten boden $26 tot $53 per ton. [8] De prijs werd opgedreven door de subsidies. [9]

Als energiebedrijven geen subsidie krijgen kunnen ze zelfs de kostprijs van pellets niet betalen, dus stopt de productie en blijven de bomen in het bos. Ook in Nederland gaat de import van pellets op en neer met de subsidies. Vandaar dat Nederland in 2018 geen pellets uit de VS importeerde, zoals Minister Wiebes onlangs in de Kamer verklaarde.[10] In 2018 zaten we net tussen twee subsidierondes in. Wat Wiebes niet vertelde is dat de import dankzij de nieuwe miljardensubsidies nu snel omhoog gaat. [11]

Voorstanders zeggen dat pellets gemaakt worden van afval. Uit de rapporten van pelletproducent Enviva blijkt echter dat er steeds minder afval in de pellets gaat en steeds meer bomen. In 2016 bestonden pellets voor 25% uit afval en nu voor 18%. Als er een tekort aan afval is wordt het nog onwaarschijnlijker dat onze centrales gaan draaien op houtafval. Inderdaad toont een rapport van de universiteit van Montana aan dat in de bosrijke Noordwestelijke staten van de V.S. nauwelijks houtafval overblijft. [12]

Het wordt allemaal gebruikt voor papier en karton, voor spaanplaat of als brandstof in de zagerijen. Mechanisatie en rationalisatie resulteren in steeds minder houtafval; in 1965 eindigde 14% van het gerooide bos als afval en vijftig jaar later nog maar 3%. Dat verklaart waarom Enviva steeds meer bomen in zijn pellets doet. Wel bieden de pelletfabrikanten de hoogste prijs voor wat er nog aan afval is, dus voor spaanplaat etc. worden nu nieuwe bomen gekapt. Zelfs het maken van biomassa uit afval leidt dus indirect tot rooien van meer bos.

Het hele idee dat moderne kolencentrales kunnen draaien op houtafval is trouwens onzin. In schors, bladeren en takken zit te veel as en vuil, dat de ovens verstopt; [13] schone boomstammen moeten ze hebben! Vandaar dat een Belgische pelletfabrikant in een hilarisch pr-filmpje benadrukte dat hun pellets vooral worden gemaakt van stamhout – uit Nederlandse bossen. [14]

Ook Amerikaanse pellets worden vooral gemaakt van boomstammen. Rapporten van de EU, [15] het Amerikaanse ministerie van Landbouw, [16] Yale University [17] en het Engelse Royal Institute for International Affairs [18] bevestigen dat.
En pellets uit de Baltische staten, worden die wel gemaakt van houtafval? In Estland staat de tweede pelletfabrikant ter wereld, Graanul. Ook die verwerkt hele bomen. 

De hoeveelheid afval die vrijkomt bij reguliere houtoogst is namelijk veel te weinig om de brandstofhonger van kolencentrales te stillen. Je hebt een bos nodig vijf keer zo groot als heel Estland om alleen al onze drie kolencentrales te stoken op het vrijkomende houtafval. [19]

Op satellietfoto’s nemen de bossen in Estland snel af, [21] ooggetuigen vertellen over gerooide oerbossen en onlangs schreven 35 bosbeschermingsorganisaties uit Estland en de VS een goed gedocumenteerde brief waarin ze Wiebes en de Tweede Kamer smeekten om dit te stoppen. [22]

De enige manier om genoeg pellets te produceren is massaal bomen kappen. Hoe kunnen producenten dan beweren dat hun pellets gemaakt zijn van afval? Dat werkt zo: als hout voor pellets veel opbrengt dankzij de subsidies zaagt de boseigenaar een bos om, haalt er een aantal rechte bomen uit voor zaaghout en noemt de rest ‘afval’. Daar worden pellets van gemaakt en die worden voor goed geld verkocht. Zonder de subsidies was dat bos blijven staan, want dankzij subsidies stijgt de vraag naar pellets sneller dan de vraag naar planken.

Een laatste argument voor de duurzaamheid van biomassa is dat het wordt gecertificeerd met strenge keurmerken. Maar ook dat klopt niet. Allereerst staat de officiële Nederlandse regeling toe dat biomassa wordt gemaakt van bomen. [23] Daarnaast is de certificering een jungle (de SER moet daar volgend jaar orde in brengen). Om intussen de aanvoer op gang te houden laat Nederland hout toe met minder duurzame keurmerken. [24]

Als het kolenverbod ertoe leidt dat kolen worden vervangen door biomassa zal het leiden tot meer in plaats van minder CO2 uitstoot en tot vernietiging van bossen. Daarom moet aan de kolenwet een verbod op houtstook worden gekoppeld. Dat betekent sloop van kolencentrales en hoge kosten. Ik wens de Eerste Kamer wijsheid toe.

Door Prof.dr. Martijn B. Katan[1] www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35167_wet_verbod_op_kolen_bij

[2] Tweede Kamer, 19 november 2019, Min.Wiebes: Beantwoording vragen over inzet van biomassa als energiebron. ‘Mede als gevolg van de strenge duurzaamheidseisen bestaan de houtpellets die in Nederland ingezet worden in de praktijk uit de onvermijdelijke reststromen van de reguliere productie van hout.’ www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/beantwoording-kamervragen-over-inzet-van-biomassa-als-energiebron

[3] http://ccentralassets.s3.amazonaws.com/specialreports/pulp-fiction/videos/packages/making-of-a-pellet-720p.mp4 https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bos-als-brandstof
www.linktv.org/shows/burned-are-trees-the-new-coal/episodes/burned-are-trees-the-new-coal
zie ook www.biomassmurder.org/videos/index.html

[4] Jan-Jun 2019: www.envivabiomass.com/sustainability/track-and-trace/ 2016-2018:  www.envivabiomass.com/sustainability/track-and-trace/archived-data/

[5] Afval wordt omschreven als “sawdust, shavings or residuals from wood manufacturing” of “mill and industry residues”. Verder kleine hoeveelheden (<1%) “Arboricultural sources” of “Landscaping and arboricultural activities”. Die heb ik bij het afval opgeteld.

[6] https://www.ncpedia.org/forests-part-2-important-north; Quarterman, E., and Keever, C. (1962). Southern Mixed Hardwood Forest: Climax in the Southeastern Coastal Plain, U.S.A. Ecological Monographs 32, 167–185.

[7] Walker, S. (2015). An Analysis of UK Biomass Power Policy, US South Pellet Production and Impacts on Wood Fiber Markets: Prepared for the American Forest & Paper Association (Boston).
https://docplayer.net/25281897-An-analysis-of-uk-biomass-power-policy-us-south-pellet-production-and-impacts-on-wood-fiber-markets-prepared-for-the-american-forest-paper.html

[8] RISI rapport

[9] In dit geval betrof het Engelse subsidies; Engeland was en is de grootste afnemer van houtpellets voor kolencentrales/

[10]ww.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/beantwoording-kamervragen-over-inzet-van-biomassa-als-energiebron  “In 2018 is er geen hout geïmporteerd uit Noord-Amerika.”

[11] “Export volumes to the Netherlands, the fourth largest importer of U.S. wood pellets with 2.3% of market share, more than tripled as the country returned to co-firing at the end of 2018.”
https://forisk.com/blog/2019/11/13/north-american-wood-pellet-exports-q4-2019-update/

[12] Erik Berg, Todd Morgan, Eric Simmons (2016). Timber Products Output (TPO) – Forest Inventory, Timber Harvest, Mill and Logging Residue – Essential Feedstock Information Needed to Characterize the NARA Supply Chain (University of Montana Bureau of Business and Economic Research). P. 21. 
www.bber.umt.edu/pubs/forest/biomass/NARATimberProdOutputfinal.pdf

[13] Brack, D. (2017). Woody Biomass for Power and Heat (London (UK): Chatham House – the Royal Institute for International Affairs). “various types of roundwood are generally the main source of feedstock for large industrial pellet facilities. Forest residues are often unsuitable for use because of their high ash, dirt and alkali salt content.” www.chathamhouse.org/publication/woody-biomass-power-and-heat-impacts-global-climate

[14] Ecopower CVBA: Zo worden duurzame Ecopower-pellets gemaakt in onze fabriek in Ham. www.youtube.com/watch?v=Fet2zceG9VI

[15] Strange Olesen, A., Bager, S.L., Kittler, B., Price, W., Aguilar, F., European Commission, Directorate-General for the Environment, COWI, and Pinchot Institute for Conservation (2016). Environmental implications of increased reliance of the EU on biomass from the South East US: final report. (Luxembourg: Publications Office). www.aebiom.org/wp-content/uploads/2016/08/DG-ENVI-study-imports-from-US-Final-report-July-2016.pdf

[16] Henry Spelter,  Daniel Toth. North America’s Wood Pellet Sector. USDA 2009, p 7: ‘Future growth of pellet manufacturing will inevitably have to spread to alternative fibers, chiefly roundwood, as that resource is available in concentrated volume in compact areas.’ p 8: ‘Long-term growth of wood as fuel ultimately means the need to use roundwood’ www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/35060

[17] Drouin, R. (2015). Wood Pellets: Green Energy or New Source of CO2 Emissions? http://e360.yale.edu/features/wood_pellets_green_energy_or_new_source_of_co2_emissions “not enough of such waste wood exists to feed the growing demand for wood pellets” “the majority of the wood used at Enviva’s Ahoskie, N.C., mill comes from hardwood trees”

[18] Brack, D. (2017). Woody Biomass for Power and Heat (London (UK): Chatham House – the Royal Institute for International Affairs). “various types of roundwood are generally the main source of feedstock for large industrial pellet facilities. Forest residues are often unsuitable for use because of their high ash, dirt and alkali salt content.” www.chathamhouse.org/publication/woody-biomass-power-and-heat-impacts-global-climate

[19] Als drie Nederlandse kolencentrales overschakelen op biomassa hebben die tienmiljoen ton pellets per jaar nodig. RWE Eemshaven ca 5 Mton, Amer (Moerdijk) en Engie/Riverstone (Maasvlakte) elk ca 2.5 Mton. Wat Uniper op de Maasvlakte gaat doen met zijn kolencentrale is onzeker. Stel dat van een bos jaarlijks één op de dertig bomen wordt gekapt en dat daarbij 15% afval overblijft.

Berekening, “vijf keer zo groot als heel Estland”:     
Wood pellets needed for RWE Eemshaven en Amer en Engie/Riverstone                         10Mton/yr 
Forest area needed for RWE Eemshaven en Amer en Engie/Riverstone                    1,094km2 
Forest area needed for RWE en Engie/Riverstone if3.33
%
per y is harvested                32,831km2 
Forest area needed for RWE en Engie/Riverstone if3.33
%
per y is harvested, only waste is used and 15% is waste:              218,872km2 
Area of Estonia                  45,227km2 
Forest area needed to provide 10 Mt of pellets  5x all of  Estonia
Berekening, “vijf keer zo groot als heel Estland”:

[21] www.globalforestwatch.org/map/country/EST

[22] www.dogwoodalliance.org/2019/11/release-ngos-to-dutch-government-biomass-is-not-a-lifeline-for-coal/

[23] www.adviescommissiedbe.nl/file/download/50707666/Toetsingsprotocol+%28versie+2.3%29.pdf  p. 29.

[24] ZoalsPEFC, SFI en ATFS. www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/biomassa-sde/duurzaamheidseisen#uitzondering-in-2019

Biomassa Uitstoot

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

De biomassa industrie probeert alle discussie over uitstoot van deze ongereguleerde houtstook uit de weg te gaan.

En als je doorvraagt komt er fijnstof en stikstofoxiden…

Helaas…

Maar ook over:
CO2
SO2
Arseen
Cadmium
Nikkel

CO2 (aantoonbaar meer dan bij de verbranding van aardgas)
SO2, Zwaveldioxide >> Nu snap ik mijn omschrijving alsof ik zwavel rook…
Arseen     https://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen
Cadmium http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/cadmium-556.html
Nikkel https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/fb8338640e3db_rapport_basf_de_meern.pdf      

Poedervormige nikkelverbindingen kunnen bij inhaleren kankerverwekkend zijn, en zijn bij langdurig inhaleren direct toxisch. 

Dit komt er uit de pijp bij een kleine, buiten controle vallende, centrale. 
Allemaal onzichtbare stoffen…. Wel te ruiken soms…  Zonder zichtbare overlast is er geen probleem!!

Grotere centrales kunnen worden voorzien van een Electrostatic Precipitator, kost veel geld, veel ruimte. 


Maar het trucje waar klaarblijkelijk Gemeente Ede (en heel veel andere gemeenten) in zijn getuind is 2 pijpen , 2 kleine centrales. De vermogens per centrale zijn er op aangepast…


Het kan overigens nog erger…. er zijn ‘biomassa centrales’ in nieuwe woonwijken opgesteld zo groot als een scheepscontainer….. zero ruimte voor filters…

Genoeg biomassa in Gelderland beschikbaar? of kletspraat en rookgordijn?

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ik ga nu rekenen met de cijfers uit het rapport van Probos.

UitgangspuntenVariabelenNumerieke Waarden 
Max. Vermogen: 3 Ede CentralesMW26.7RVO toegekende max. subsidie is 9,4+9,4+7,9 MW
StookwaardeMJ/kg15Info MIL
BedrijfsurenUren/jaar8,000Normale Vollast
Aantal Huishoudens EdeAantal20,000Website Gemeente Ede
Benodigde Biomassa kg/uur6,408Berekende waarde met bovenstaande invoergegevens
Jaarlijks Biomassa verbruikkg/jaar51,264,000Uitkomst
Biomassaverbruikkg/huishouden/jaar2,563Gevraagde Uitkomst

Ede. 20.000 aangesloten woningen, de vermogens van de centrales zijn bekend. Bedrijfsuren is reëel te noemen.

Hier staat  dat zonder rendementsberekening (93% wordt geclaimed) en zonder verlies in het warmtenet.. (30% noemen veel mensen) we 51kton biomassa nodig hebben voor 20.000 huizen in Ede.

Inclusief rendement kom je op 55kton., of 0.00275 kton per woning.
we hebben 160kton…. en daarmee voor 58.182 woningen biomassa beschikbaar…

Dat is nog voor 38.182 huizen beschikbaar voor de rest van Gelderland… straks nog minder omdat gemeentehuis Ede ook ‘groen’ gaat!

Je kan dus never nooit niet claimen dat je uitsluitend (lokale) reststromen verbrandt.

Het is simpel rekenwerk dat niet wordt gedaan door beslissers die rapporten van betaalde pro-biomassa lobby volgen.


Een aanvulling van de expert:

De jaarlijkse energie output van de drie BMC’s bij 8000 vollasturen is 213.600 MWh. Dat is 768.960 GJ

Benodigde primaire energie : 826.838 GJ.

Systeem rendement van warmtenet 0,93 x 0,7 = 0,651.

Van de primaire energie blijft dus  0,65 x 826.838 = 538.000 GJ nuttige energie over.

CO2 uitstoot hout 109 kg / GJ

Jaarlijkse CO2 uitstoot van de 3 BMC’s samen : 0,109 x 826838 = 90.000 ton CO2 /jaar.

Als we 538.000 GJ/jaar  via gasketels thuis gaan opwekken ook met een rendement van 93% hebben we 579.000 GJ/jaar nodig.

CO2 uitstoot gas : 56 kg/GJ

CO2 uitstoot gas : 0,056 x 579.000 = 32.500 ton CO2 /jaar.

 • Voor beide voorbeelden is niet de WTT energie meegerekend en ook niet de energie die nodig is om de BMC in bedrijf te houden en ook niet de extra elektriciteit om het water door het leidingnet te pompen.

CO2 uitstoot BMC’s : 90.000 ton/jaar

Co2 uitstoot gasketels thuis 32.500 ton/jaar.

Je moet toch wel heel brutaal zijn en een hele grote klont boter op je hoofd hebben om dit een besparing van 50.000 ton CO2 te noemen.

Dossier Groen Links

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Het begon in 2016? Even lachen met Obama Klaver!

GroenLinks – Zondag met Lubach 11 september 2016 – APPtivisten!

Groen Links bestuurders die van stop-biomassa.nl extra aandacht verdienen…

 Jan van der Meer, gedeputeerde (Groen Links) Provincie Gelderland

 

8 april 2020

https://www.parool.nl/amsterdam/bouw-biomassacentrale-diemen-kan-doorgaan~b042fbf1/

Biomassacentrale in Diemen wordt toch gebouwd.

Noord Holland… is dat ook Groen Links? 

Ja. De portefeuille voor Energie en klimaat ligt bij Groen Links,
Edward Stigter: https://twitter.com/edwardstigter

Afbeelding

Ignorance is bliss

 

PoenLinks == de biomassamotor van Nederland

Gelderland , dat weten jullie wel… @JanvdMeer @groenlinks
Noord Holland, @edwardstigter @groenlinks
Utrecht, @HuibvanEssen @groenlinks
Zuid Holland, @berendpotjer @groenlinks
Groningen, @NienkeHoman @groenlinks

 

Het wordt steeds gekker!