Gasleidingen en methaan lekkages

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby gesteund door o.a. GroenLinks gedeputeerde van Gelderland Jan van der Meer, wordt hemel en aarde bewogen om te wijzen op gaslekkages ten faveure van de zogenaamde veilige biomassa.

In eerste instantie werd er gesproken over methaan lekkages tijdens de gaswinning d.w.z. tijdens het processen van het gas.  Inmiddels is de gaswinning en het niet voorkomen van structurele lekkages daar, al voldoende uitgelegd en de wereld uit geholpen.  

Nu leggen de biomassa lobbyisten het lekkage zwaarte punt bij het gastransport,  Niets is de biomassa lobbyisten kennelijk  te dol om de biomassa te verheerlijken en daarbij het veel schonere gas in een kwaad daglicht proberen te zetten.

Relevantie van risico’s

Waar dagelijks vrijwel iedere automobilist zich zonder na te denken over eventuele risico’s, zich  in het verkeer stort en niemand de wagen om reden van vele risico’s zal laten staan, zijn feitelijk bij het gastransport de risico’s veel minder en zijn bovendien de problemen en of risico’s ook veel beter te bewaken dan bij het verkeer.  Bij het verkeer kun je de drukte wel meten, maar blijf je afhankelijk van menselijk handelen en materiaal pech.

Gas infrastructuur

Nederland beschikt over een uitstekende gas infrastructuur bestaande uit hogedruk leidingen en lagedruk delen in de steden die van meerdere eigenaars zijn,  te weten de  NAM, de Gasunie en de lokale gasbedrijven. Alvorens de leidingen de grond in gaan is het hele tracé  al duidelijk in kaart gebracht met tevens de zuurgraad van de grond  om de elektrische geleidbaarheid vast te stellen voor kathodische bescherming van de gasleidingen. Bij kathodische bescherming loopt een gelijkstroom vanaf een zogenaamd grondbed naar de pijpleiding  en ook bij uitzondering lopen o.a. via opofferings anoden kleine elektrische stroompjes naar de gasleidingen.

Controle van de gasleidingen

  1. De grotere leidingen worden ook inwendig verkend d.m.v. meetapparatuur die met de gasstroom meegevoerd (intelligence pig) worden
  1. Het elektrische circuit  van de kathodische beschermingen wordt bewaakt en bij verstoringen wordt er ingegrepen en weet men waar dat nodig is. Staats toezicht  op de mijnen wil van de kathodische bescherming aantoonbaar bewijs dat deze van begin af  aan naar behoren gewerkt heeft en aldus  wordt dat continue gemonitord.
  1. Als extra controle is het gas,  dat reukloos is van  zich zelf, door injectie geurstof bijzonder stinkend gemaakt en bij lekkage ruikt de mens  dat goed en de vegetatie gaat er bovendien van dood en dat is dan ook zeer goed optisch waarneembaar
  1. Ook is er een controle via luchtfoto’s met infra rood technieken

Deze foto’s lieten in het verleden (25 jaar  geleden)  meerdere lekkages in Rusland zien, terwijl in west Europa alleen de test punten zichtbaar waren  Een probleem bij luchtcontrole is dat methaan ook gemaakt wordt in vrijwel elk boerenslootje en dat moet er dan uitgefilterd worden.  Ook komt er veel methaan  vrij door de natuur zelf,  denk o.a. aan teerzanden etc. Dat maakt het bewaken vanuit de lucht (o.a. satellieten) behoorlijk wat complexer.

De biomassa lobbyisten maken grove inbreuk op de integriteit van de gas wereld en gaat daarbij volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s van biomassa,  zeker in een land waar al de meeste longpatiënten leven die in aantal door de corona perikelen momenteel ook nog sterk in aantal toenemen, is dat gedrag nogal onbeschoft grof.

Het is een onweerlegbaar feit dat biomassa, 2 keer zo veel CO2 uitstoot als aardgas, naast de absoluut niet of nauwelijks  uitfilterbare ultra fijnstof, het meest dodelijke element van biomassa verbranding voor longpatiënten.

Dat wij daarbij voor gas niet eens echt afhankelijk zijn van het Russisch gas, wordt ook niet genoemd, want  wij beschikken immers nog over eigen offshore gas en ook kunnen we een beroep doen op Noorwegen.

Daar wordt domweg aan voorbij gegaan vanuit een krampachtige ijzeren Hein achtige biomassa promotie.

Dat daarnaast de wereld ook nog ontdaan wordt van de bossen en het klimaat daar definitief mee om zeep wordt geholpen, daar kletsen ze ook zo snel mogelijk over heen, door te wijzen op zaken van jaren  geleden in Rusland die inmiddels ook al wel sterk verbeterd zullen zijn, want wat weglekt kun je immers niet verkopen en de russen zijn beslist niet gek al geloven de biomassa lobbyisten dat niet… zelfs in Rusland wordt hard gewerkt. 

Het is dus allemaal grove biomassa ruis van belanghebbende bedrijven en personen die van biomassa financieel voordeel hebben.     

Russisch gas !!

bron afbeelding: https://sceptr.net/2017/01/geopolitiek-belang-russisch-gas-eu/

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby wordt steeds gewezen op methaan lekkage bij de Russische gaswinning  in de poging  gas in diskrediet te brengen.  Zelfs al zou dan na zoveel jaar nog steeds zo zijn hetgeen elk weldenkend mens vreemd zal vinden, want iets dat je verkopen kunt laat je niet zo maar verloren gaan.

Als we eens heel cynisch  aan zouden nemen dat de biomassalobby onverlaten gelijk zouden hebben is dat nog steeds  geen reden om Russisch gas uit de weg te gaan om de navolgende redenen:

  1. De gaswinning zal gewoon door gaan want de Russische federatie zal dat gas gewoon blijven gebruiken en zeker de lekkages verhelpen want lekkage veroorzaakt heel makkelijk hydraatvorming in  gasleidingen  waardoor de capaciteit afneemt en grote druk verschillen in de leidingen kan veroorzaken.
  1. Als de afname toe zou nemen van Russisch  gas doordat wij ook grootschalig in zouden stappen dan zal dat ook die gasvelden eerder uitputten  en waar geen gasdruk meer is, kan er  ook geen lekkage meer zijn. Dus als de lekkages terecht zouden zijn, (wat we echt betwijfelen) dan helpen we juist dat probleem op te lossen, door dan dat gas te gaan  gebruiken.

De argumenten van de biomassa lobbyisten zijn enkel bedoeld om de stemming te doen omslaan tegen het  inzetten van gas naar het gebruik van biomassa. Het is een trieste typische poging van belanghebbenden om hun inkomen c.q. eigen belangen veilig te stellen, en gaan daar volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s.

In Nederland waren er al 1.2 miljoen longpatiënten die snel in aantal toenemen,  want elk persoon die corona heeft gehad kan worden bijgeschreven als longpatiënt. Longpatiënten zijn extreem gevoelig voor vervuilde lucht en kunnen al helemaal niet tegen hout stook of dat nu de buren of een biomassacentrale betreft. 

Waar onze overheid wel adequaat c.q. zeer serieus actief was en is in het hele corona gebeuren, laat  diezelfde overheid het tot op heden volledig afweten  bij het nog veel grotere gevaar van biomassa verbranding.

Als dat niet gestopt wordt gaat het veel slachtoffers  vergen en daarnaast wordt de aardbol van zoveel bossen ontdaan, dat het  klimaat definitief niet meer te redden zal zijn.

Van Gas los…

Door een gepensioneerd gas technicus.

In vele steden is de idiote euforie al  begonnen om van het aardgas af te gaan  zonder dat er een direct alternatief als bijvoorbeeld waterstof beschikbaar is. De inwoners worden straks onnodig en gigantisch op kosten gejaagd.

De rekening voor de glorie jaren van Joseph Luns, onze minister van buitenlandse  zaken, destijds die ons gas voor een scheet en drie knikkers verkocht aan het buitenland zal de burger moeten betalen. Er werd maximaal geproduceerd en de overheid kreeg 90% van alle gasbaten maar liet dat niet écht aan het land ten goede komen.

Door de (te) snelle gaswinning kreeg Groningen te maken met aardbevingen, waardoor het kabinet nu in een kramp schiet en helaas niets anders kan bedenken dan het gas maar in de ban te doen ondanks dat het veld nog lang niet leeg is.

Ook gewoon minder produceren alleen bv voor verwarming wordt niet eens overwogen, terwijl gas wel nog steeds de meest compacte en schoonste vorm van energie is en het ook nog genoeg beschikbaar is.

De vreemde besluitvorming neemt nu werkelijk heel bizarre vormen aan , hele bossen worden wereldwijd gekapt , de bomen vervolgens vermalen tot pellets die dan als brandstof gebruikt voor elektra en warmte centrales, met als gevolg gigantisch meer vervuiling van fijnstof en ultra fijnstof.

De CO2 uitstoot is het dubbel zoveel als dat van gas en last not least, alle gekapte bomen nemen geen CO2 meer op en het duurt minimaal 50 tot 100 jaar voordat een directe herplanting van de bomen weer dezelfde hoeveelheid CO2 opneemt als de gekapte bomen. (Helaas is de herplanting vaak niet gegarandeerd.)

De hout pellets worden BIOMASSA genoemd, zodat GroenLinks rustig blijft en lekker dom aanneemt dat het verantwoord is, want het gaat immers om BIO. De VVD vindt dat ook allemaal oké want er wordt zo veel verdiend en heeft het  over een circulaire economie vanwege  de herplanting en/of noemt het met droge ogen hernieuwbare energie. Hoe ongelofelijk dom kunnen bestuurders soms zijn ??

Ons probleem  is dat onze bestuurders nauwelijks gehinderd zijn door kennis van zaken en zich domweg laten aansturen door mensen die economisch belang hebben bij deze biomassa winning.

Wij hebben buiten Groningen nog andere velden en offshore, ook kunnen we een beroep doen op  de Noren die hebben ook  veel gas. Russisch gas kan ook maar is niet echt noodzakelijk.  Het is werkelijk bizar wat de overheden  en de biomassalobbyisten doen.

Aan duurzaamheid werken de huishoudingen zelf al veel langer dan de (r)overheden door te isoleren en panelen te plaatsen. Voor  velen ligt echter de drempel net iets te hoog doordat men de BTW voor moet schieten en vervolgens dan terug moet vragen met een hoop gedoe en dat duurt dan weer even. Al met al kan de (r)overheid dat traject versnellen door de zonnepanelen en isolatie BTW vrij te maken dan wordt de instap versneld door de lagere drempel. Kortom de gemiddelde Nederlander is duurzamer bezig dan de (r)overheden en moeten ook steeds vechten tegen hun eigen (r)overheid.

Wij  hebben nog een langere weg te gaan.