Nijmegen verbiedt biomassacentrales in de stad: ook kleine installaties taboe

Uit: De Gelderlander, 10 juni 2020 Door Daan Rieken.

Nijmegen , Nederland foto: Marco van Middelkoop

NIJMEGEN – Biomassa is voortaan taboe als ‘transitiebrandstof’ in Nijmegen. Ook zullen er geen nieuwe biomassacentrales in de stad gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. 

,,Biomassaverbranding is niet duurzaam. Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat biomassaverbranding klimaatverandering versnelt, ontbossing bewerkstelligt en resulteert in biodiversiteitsverlies”, zei Eline Lauret. Haar Partij voor de Dieren diende een initiatiefvoorstel in tegen biomassa (verbranden van houtafval) in Nijmegen, gesteund door PvdA, Stadspartij DNF, D66, GroenLinks en SP. 

Lauret: ,,De raad heeft op basis van goede argumenten een biomassacentrale op het Engie-terrein tegengehouden. Nu is het tijd voor de volgende stap: schrap biomassa en biomassacentrales uit de Warmtevisie van de gemeente.”

‘Alternatief richting gasloze stad’

Burgemeester en wethouders (B en W) zagen biomassa als bruikbare alternatieve energiebron. Zij wilden de mogelijkheid houden tijdelijk kleinschalig biomassa (houtafval) te kunnen verbranden op weg naar een gasloze stad. 

B en W liet eerder weten onder meer te denken aan ‘een kleine biomassaketel op een warmtenet voor een buurt, in afwachting op aantakking op het grote warmtenet’. 

Door dat voornemen heeft de gemeenteraad nu een streep gezet. Partijen wijzen op de twijfels over de milieuvriendelijkheid van biomassa. Volgens onderzoeken is de verbranding van houtafval niet efficiënt en komen er veel meer schadelijke stoffen, met name CO2, vrij. Soms wordt er ook geen overtollig houtafval meer gebruikt maar worden er bomen voor gekapt.

Milieuactivist Vollenbroek mag in Ede uitleg komen geven over uitstoot van biomassacentrales

Milieuactivist Johan Vollenbroek. © Paul Rapp

Uit: De Gelderlander, door Suzanne Huibers 10 februari 2020

De gemeenteraad van Ede wil alle feiten over de biomassacentrales boven tafel krijgen en wil daarom alle belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek. Naast Vollenbroek zijn dat medewerkers van Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst De Vallei. 

Leefkwaliteit van Edenaren

,,We mogen geen oogje dicht knijpen als het gaat om de leefkwaliteit van Edenaren’’, zegt D66-raadslid Sander Nijenhuis. ,,Luchtkwaliteit moet topprioriteit zijn. We moeten alles uit de kast halen om de hoeveelheid fijnstof te laten dalen.’’

De hoeveelheid fijnstof in de lucht bij Ede is al hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Het gemeentebestuur wijst als oorzaak daarvoor de aanwezigheid van snelwegen, industrie en de landbouw aan. Nijenhuis wil ook weten in hoeverre de uitstoot van de biomassacentrales bijdragen aan de slechte luchtkwaliteit van Ede. 

Hetze tegen biomassa

,,We zien dat er in Nederland een hetze tegen biomassa ontstaat”, zegt Gerrit Flier van de SGP. ,,Soms is dat terecht, soms niet. Wij waren lang blij met ons groene warmtebedrijf.” Maar liefst 18.500 woningen en bedrijven worden verwarmd door het verbranden van biomassa.

Dat moeten er op korte termijn 20.000 woningen worden, inclusief het gemeentehuis. Maar inmiddels weten de Edese politici niet meer of ze daar nu trots op moeten zijn of juist niet.

Onderste steen boven

Als het aan Ruben van Druiten van Burgerbelangen ligt, komt de onderste steen boven als het gaat om biomassacentrales. Daarom vroeg hij vorige week ook een debat aan in de gemeenteraad. ,,Wanneer gaat het college eens meten wat de daadwerkelijke uitstoot is van de centrales?’’, vraagt Van Druiten. 

Burgemeester René Verhulst zegt dat het laatste woord over biomassa nog niet is gesproken. Hij belooft snel een bijeenkomst met alle belanghebbenden te beleggen.

Hoe zit het nu?

Voldoen de biomassacentrales in Ede nu wel of niet aan de regels? Dat is afhankelijk van welke norm je hanteert voor de maximale uitstoot. Dat heeft er alles mee te maken dat er een verschil is in normen tussen een kleine en grote installatie. De grens tussen klein en groot ligt bij 5 MegaWatt. Een kleine centrale mag vier keer zo veel stof uitstoten als een grote centrale, namelijk 20 milligram per kubieke meter tegen 5 milligram.

De centrales aan de Dwarsweg en Geerweg bestaan beide uit twee ketels. Die worden elk als een aparte biomassacentrale gezien. Zo blijven ze onder de 5 MegaWatt. Zou je het vermogen van beide ketels bij elkaar optellen, dan is er sprake van een grote centrale en gelden er dus strengere normen.

Milieuactivist Johan Vollenbroek stelt dat je de twee ketels als een grote centrale moet zien, de gemeente Ede ziet ze als twee kleine. De gemeente stelt ook dat er geen fijnstof wordt gemeten, wel totaalstof. Dat wil zeggen alle deeltjes, ongeacht de grootte. Er zou uit de cijfers niet te destilleren zijn welk deel daarvan fijnstof is. Volgens Vollenbroek bestaat totaalstof bijna volledig uit fijnstof. Hij concludeert daarom dat de biomassacentrales in Ede te veel fijnstof uitstoten. 

‘Van mij mag deze biomassacentrale weg, liever vandaag dan morgen’

EDE – De maat is vol voor Edenaar Rini Ruitenschild. De bewoner van een huis aan de Asakkerweg ageert tegen de biomassacentrale aan de Knuttelweg. ,,Een paar dagen geleden stond mijn slaapkamer vol rook. Ik zeur niet snel, maar dit is zo’n inbreuk op mijn privacy dat ik nu hemel en aarde ga bewegen om het te stoppen. Ik wil gewoon met open raam kunnen slapen.” Erika van Gils 28-01-20, 09:00 Laatste update: 11:23 

Ruitenschild heeft last van rook- en stankoverlast van de Edese centrale. ,,Dat is zeker een paar keer per maand zo. Ik zie er soms ook zwarte rook uitkomen.”

Hij maakte melding van de overlast bij de Omgevingsdienst de Vallei. Een woordvoerder van de dienst laat weten dat het afgelopen jaar 15 meldingen zijn binnengekomen over de centrale aan de Knuttelweg.

Lees ook

(3)

Ruitenschild stuurde het voltallig college van B en W  en alle Kamerleden een brief waarin hij de overlast beschrijft en zijn ongenoegen uit over het fenomeen biomassa. ,,Ieder lid schrijf ik persoonlijk aan over deze onzin. We geven in dit land subsidies om bomen te verbranden. Dan vraag ik je….?”

Wijkbewoners onderschrijven de klachten

Zelf kappen we gezonde bomen en stoken die op. Dan ben je toch van het padje af.Alex van Engelenburg

De meeste wijkbewoners onderschrijven de klachten van Ruitenschild. ,,Als ze aan het proefdraaien zijn, ruik je de centrale sowieso”, zegt René Cammeraat. Erger dan die overlast vindt ze het geld dat er in de biomassa wordt gepompt. ,,Het draagt nergens toe bij. We maken ons druk om het stoken van open haarden en hier staan er honderd tegelijk aan.”

Alex van Engelenburg vindt het ‘van de zotte’. ,,In Australië branden hele bossen af, dat vinden we erg. Maar zelf kappen we gezonde bomen en stoken die op. Dan ben je toch van het padje af.” Iedere dag ziet hij vrachtwagens met houtsnippers rijden. ,,Allemaal groen dat die pijpen in gaat. Ze zeggen resthout, maar hoeveel moet je wel niet snoeien om al die centrales te laten draaien?”

Niet iedereen heeft last

Ze zeggen dat het stoom is, maar ik maak me wel ongerust. Claudia Kingma

Niet alle bewoners aan de Asakkerweg hebben last. ,,Ik merk er weinig van, ik werk overdag”, zegt een bewoonster. Een ander schudt zijn hoofd als hem gevraagd wordt of hij last heeft van de centrale.

Aan de overkant van de N224, in de Buitenzorglaan, zijn er wel zorgen. ,,Er zijn momenten dat er zoveel wordt gestookt dat hele wolken ons zicht blokkeren”, zegt Claudia Kingma. ,,Laatst zagen we de huizen aan de overkant amper. Ze zeggen dat het stoom is, maar ik maak me wel ongerust.” 

Kingma zou het fijn vinden als er metingen worden gedaan. ,,Tuurlijk is de N224 hier voor de deur vervuilend en stoken ook mensen in de wijk hout, het is een optelsom.”

Buurman Fred Goedel noemt het ‘één grote bende’. Hij en zijn vrouw kijken op de centrale uit. ,,Er komt een geweldige hoeveelheid stoom uit die pijpen, die vaak neerslaat op de Asakkerweg. Gelukkig voor ons staat de wind regelmatig de andere kant op.”

Als het koud is, ziet de Edenaar aan de damp die uit de grond komt, precies waar de buizen van het Warmtebedrijf lopen. ,,Ze verliezen ook nog eens een hoop warmte.”

Melding van reukoverlast

Ze zeggen condens, maar naar mijn weten is condens niet zwart.Fred Goedel

Het echtpaar maakte melding van reukoverlast bij de provincie. ,,Ze beloofden er naar te kijken, maar het ding blijft rotzooi uitstoten. We zien het constant walmen. Ze zeggen condens, maar naar mijn weten is condens niet zwart. Wat brengt dit in de toekomst? Niemand kan het zeggen. Van mij mag dat ding liever vandaag dan morgen weg”, zegt Goedel.

Ook uit de wijk Maandereng , waar aan de Geerweg een centrale staat, komen klachten over rookpluimen die over de daken van de huizen drijven. ,,Werkelijk om woest van te worden. Welke wethouder heeft hier ooit schone schijn mee behaald?”, zegt iemand op Twitter. 

De gemeente Ede laat jaarlijks emissiemetingen doen, om te kijken naar de verspreiding van de uitstoot in de directe omgeving. Begin februari vindt er bij de centrale Knuttelweg weer zo’n meting plaats.