Nijmegen verbiedt biomassacentrales in de stad: ook kleine installaties taboe

Deel dit in uw eigen netwerk!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uit: De Gelderlander, 10 juni 2020 Door Daan Rieken.

Nijmegen , Nederland foto: Marco van Middelkoop

NIJMEGEN – Biomassa is voortaan taboe als ‘transitiebrandstof’ in Nijmegen. Ook zullen er geen nieuwe biomassacentrales in de stad gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. 

,,Biomassaverbranding is niet duurzaam. Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat biomassaverbranding klimaatverandering versnelt, ontbossing bewerkstelligt en resulteert in biodiversiteitsverlies”, zei Eline Lauret. Haar Partij voor de Dieren diende een initiatiefvoorstel in tegen biomassa (verbranden van houtafval) in Nijmegen, gesteund door PvdA, Stadspartij DNF, D66, GroenLinks en SP. 

Lauret: ,,De raad heeft op basis van goede argumenten een biomassacentrale op het Engie-terrein tegengehouden. Nu is het tijd voor de volgende stap: schrap biomassa en biomassacentrales uit de Warmtevisie van de gemeente.”

‘Alternatief richting gasloze stad’

Burgemeester en wethouders (B en W) zagen biomassa als bruikbare alternatieve energiebron. Zij wilden de mogelijkheid houden tijdelijk kleinschalig biomassa (houtafval) te kunnen verbranden op weg naar een gasloze stad. 

B en W liet eerder weten onder meer te denken aan ‘een kleine biomassaketel op een warmtenet voor een buurt, in afwachting op aantakking op het grote warmtenet’. 

Door dat voornemen heeft de gemeenteraad nu een streep gezet. Partijen wijzen op de twijfels over de milieuvriendelijkheid van biomassa. Volgens onderzoeken is de verbranding van houtafval niet efficiënt en komen er veel meer schadelijke stoffen, met name CO2, vrij. Soms wordt er ook geen overtollig houtafval meer gebruikt maar worden er bomen voor gekapt.