Terughoudendheid bij inwoners Schothorst om warmtenet: ‘Draagvlak is essentieel’

Uit de steekproef van VVD Amersfoort bleek dat er grote terughoudendheid is bij inwoners om mee te doen aan het warmtenet.

AMERSFOORT VVD Amersfoort heeft vrijdag vragen gesteld over de voorgang van het warmtenet Schothorst Zuid. Dat gebeurde naar aanleiding van de beperkte steekproef die de VVD fractie recentelijk heeft gedaan, met als doel om te zien wat er in de wijk leeft. ,,We hebben niet de hele buurt kunnen spreken op een zaterdagochtend, maar daar waar wij hebben aangebeld was het grootste deel terughoudend om mee te doen aan het warmtenet”, aldus VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema.

Aanleiding voor de VVD fractie om zaterdag 25 juli langs de deuren te gaan in de wijk in Schothorst, was het beeld dat de wethouder Janssen over het warmtenet schetste begin maart. Janssen stelde dat er grote belangstelling was om mee te doen aan het warmtenet. De steekproef van de VVD laat een ander beeld zien: ,,Veel inwoners gaven aan zich zorgen te maken over het warmtenet. Ze geven aan dat ze al zelf duurzaamheidsmaatregelen hebben getroffen en volgende stappen in hun eigen tempo  te willen nemen.” Inwoners van een huurwoning gaven aan naar de VVD dat ze onzeker zijn of ze wel iets te zeggen hebben over de keuze om van het gas af te gaan. ,,Veel sociale huurwoningen in de wijk hebben meer baat bij isolatie, zeker omdat een warmtenet een slecht geïsoleerd huis niet warm zal krijgen.” 

VVD vindt het van essentieel belang dat er bij grote veranderingen als het aansluiten op een warmtenet, er ook draagvlak bij inwoners is. Haalbaarheid en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen staan voor de VVD voorop, zegt Flikkema: ,,We moeten ons niet in onzekere avonturen storten als de inwoners daar niet 100 procent achter staan, uiteindelijk betalen ze zelf mee”.

Help mee! Teken de petitie!

Zeg nee tegen op hout gestookte biomassacentrale in Schothorst Zuid

Zeg nee tegen op hout gestookte biomassacentrale in Schothorst Zuid

Beste bewoner van Schothorst Zuid:


Binnenkort moet u kiezen of u mee wilt doen met het warmtenet Schothorst Zuid. Dit warmtenet zal worden gestookt op hout. Heel veel hout! Op zeer grote schaal zullen daarvoor bossen moeten worden gekapt.

Daarnaast zal de centrale ongezonde lucht uitstoten over de wijk; (ultra)fijnstof, stikstof, zware metalen en CO2.

Als meer dan 30% van de bewoners in de wijk niet mee willen doen houdt het hele project op.

U kunt dus het verschil maken!

Let op: Alleen tekenen als u in Schothorst Zuid woont. Anders verliest deze petitie zijn waarde.

KLIK HIER VOOR DE PETITIE

VVD: veel huurders in Schothorst twijfelen over wijk-warmtenet

Veel bewoners van Schothorst-Zuid hebben twijfels over de overgang van aardgas naar een warmtenet in hun wijk. Dat wijst een peiling van de VVD uit, zegt fractievoorzitter Maarten Flikkema. De partij ging de deuren langs.

Uit: AD.nl, 03-08-2020, door Istvan Kövi

De aanleg van leidingen voor een warmtenet.

De VVD vraagt het college om huurders genoeg inspraak te geven bij invoering van een warmtenet. Amersfoort wil de 2200 woningen in de wijk in de toekomst als eerste van het gas af krijgen, en de bewoners aansluiten op een warmtenet dat met biomassa wordt gestookt. Het rijk is gevraagd 4,9 miljoen euro bij te dragen aan de aardgasvrije wijk.

Meerderheid

Een bijeenkomst in maart met zo’n 600 wijkbewoners leerde volgens de gemeente dat een meerderheid van het gas af wil. Maar volgens de VVD maken veel bewoners zich zorgen over het warmtenet. Velen hebben volgens Flikkema zelf al duurzame maatregelen getroffen om de woning energiezuiniger te maken.

Huurders zijn onzeker omdat ze vrezen geen keuze te hebben. Veel sociale huurwoningen hebben zonder goede isolatie weinig aan een warmtenet, hoorde Flikkema. ,,De meesten die we spraken zijn terughoudend. We moeten ons niet in onzekere avonturen storten als inwoners daar niet volledig achter staan.” 

Eigenaren die overgaan op het warmtenet betalen maximaal 2000 euro en moeten hun investering terugverdienen met lagere energiekosten.

Lees ook: Houtstook is een ramp, want bomen groeien erg traag

Lees ook: SER: Stop subsidie voor energie uit verbrand omgekapt bos

Lees ook: Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog

Biomassa Amersfoort

Het gevecht tegen de biomassacentrale is pas net begonnen….

Op deze pagina worden onze acties voor Amersfoort aangekondigd. Bezorgde burgers uit Amersfoort kunnen hier een stem vinden en zullen we via deze weg een team van 100 mensen samenbrengen om huis aan huis uit te gaan leggen wat de wethouder Astrid Janssen aan het doordrukken is.

Deze flyer is rondbezorgd in Gemeente Amersfoort.

Op deze pagina zullen we adressen publiceren met voorbeeldbrieven voor verzoeken tot openheid inzake de besluitvorming in Amersfoort.

Op basis van Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ieder bestuur geacht mee te werken aan inzicht op de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen.

Burgemeester
burgemeester@amersfoort.nl

Griffie
gemeentesecretaris@amersfoort.nl

Fractievoorzitters:
mb.flikkema@amersfoort.nl
db.hos@amersfoort.nl
m.paffen-zeenni@amersfoort.nl
tlw.bijlholt@amersfoort.nl
sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl
mw.fousert@amersfoort.nl
mj.jongerman@amersfoort.nl
jjw.vanwegen@amersfoort.nl
h.keskin@amersfoort.nl
t.bulbul@amersfoort.nl
rw.molenkamp@amersfoort.nl
npc.sanders@amersfoort.nl