Groningse Gedeputeerde Nienke Homan in de ban

Ze was naar eigen zeggen ‘een totaal onbekende in de energiesector en  niet geremd door een gebrek aan energiekennis’  en heeft zichzelf en de Provincie Groningen overgeleverd aan de zeer machtige betaalde pro-biomassalobby van RWE. Ze heeft het voornemen om binnenkort goedkeuring te geven voor de verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de Eemshaven kolencentrale van RWE met desastreuze gevolgen voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. Johan Vollenbroek waarschuwde haar vandaag voor de gevolgen en verzocht haar dringend om af te zien van haar voornemen. Namens de Federatie tegen Biomassacentrales hebben wij het verzoek aangevuld.

The FAB stuurde een brief….

Help mee! Teken de petitie!

Zeg nee tegen op hout gestookte biomassacentrale in Schothorst Zuid

Zeg nee tegen op hout gestookte biomassacentrale in Schothorst Zuid

Beste bewoner van Schothorst Zuid:


Binnenkort moet u kiezen of u mee wilt doen met het warmtenet Schothorst Zuid. Dit warmtenet zal worden gestookt op hout. Heel veel hout! Op zeer grote schaal zullen daarvoor bossen moeten worden gekapt.

Daarnaast zal de centrale ongezonde lucht uitstoten over de wijk; (ultra)fijnstof, stikstof, zware metalen en CO2.

Als meer dan 30% van de bewoners in de wijk niet mee willen doen houdt het hele project op.

U kunt dus het verschil maken!

Let op: Alleen tekenen als u in Schothorst Zuid woont. Anders verliest deze petitie zijn waarde.

KLIK HIER VOOR DE PETITIE

Biomassa Amersfoort

Het gevecht tegen de biomassacentrale is pas net begonnen….

Op deze pagina worden onze acties voor Amersfoort aangekondigd. Bezorgde burgers uit Amersfoort kunnen hier een stem vinden en zullen we via deze weg een team van 100 mensen samenbrengen om huis aan huis uit te gaan leggen wat de wethouder Astrid Janssen aan het doordrukken is.

Deze flyer is rondbezorgd in Gemeente Amersfoort.

Op deze pagina zullen we adressen publiceren met voorbeeldbrieven voor verzoeken tot openheid inzake de besluitvorming in Amersfoort.

Op basis van Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ieder bestuur geacht mee te werken aan inzicht op de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen.

Burgemeester
burgemeester@amersfoort.nl

Griffie
gemeentesecretaris@amersfoort.nl

Fractievoorzitters:
mb.flikkema@amersfoort.nl
db.hos@amersfoort.nl
m.paffen-zeenni@amersfoort.nl
tlw.bijlholt@amersfoort.nl
sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl
mw.fousert@amersfoort.nl
mj.jongerman@amersfoort.nl
jjw.vanwegen@amersfoort.nl
h.keskin@amersfoort.nl
t.bulbul@amersfoort.nl
rw.molenkamp@amersfoort.nl
npc.sanders@amersfoort.nl

GroenLinks is écht de vijand!

Uit Telegraaf 12 juni 2020, Door Mike Muller.

Wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie, Marieke van Doorninck van GroenLinks is serieus de weg kwijt!

GroenLinks zegt nee tegen ’GL-motie’ over biomassa

De Partij voor de Dieren wilde dat de gemeenteraad van Amsterdam zich alvast uitspreekt tegen het verbranden van ’houtige biomassa’ als ’duurzame hernieuwbare energie’ en bracht een GroenLinks-motie met die strekking donderdag alvast in stemming. De voltallige Amsterdamse GroenLinks-fractie stemde echter tegen.

Komend weekeinde is het partijcongres gepland en zal een soortgelijke motie, die is opgesteld door een GroenLinks-raadslid uit Haarlem, worden voorgelegd aan de landelijke leden. Reden voor Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren om deze alvast in de gemeenteraad in Amsterdam voor te leggen.

’Historische fout in de maak’

Momenteel wordt in Amsterdam namelijk de laatste hand gelegd aan de bouw van een biomassacentrale in het Westelijk Havengebied. Deze wordt voor tientallen miljoenen gebouwd door het Afval Energie Bedrijf, waarvan de gemeente Amsterdam honderd procent aandeelhouder is. Ook in Diemen verrijst een grote biomassacentrale. Met de warmte die hiermee vrijkomt moeten tienduizenden huizen worden verwarmd.

„Er wordt een historische fout gemaakt: Amsterdam wordt afhankelijk gemaakt van biomassa van AEB en Diemen. De CO2-schuld wordt doorgeschoven naar onze kinderen”, zegt raadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. „Bomen kappen en verbranden, oerbossen kappen. Het is vernietiging van de ecologie.”

Hij wijst erop dat ’honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa bomen worden bedreigd en daarmee het klimaat.” Ook benadrukt hij dat bij de verbranding van hout CO2 vrijkomt.

Geen steun

Terwijl VVD, FvD, Denk, CDA, ChristenUnie, Bij1 en Partij van de Ouderen de motie steunden, stemden alle negen raadsleden van de GroenLinks-fractie tegen. Met de steun van D66, PvdA en de SP haalde de motie het definitief niet. Dat gold ook voor een motie waarin werd opgeroepen tot een draagvlakonderzoek.

BEKIJK OOK:

Brandbrief aan SER tegen biomassa

Groene biomassa volksverlakkerij

Klimaatdoelen enkel behaald door truc

De ecologische ramp achter biomassa

Dossier Groen Links

Het begon in 2016? Even lachen met Obama Klaver!

GroenLinks – Zondag met Lubach 11 september 2016 – APPtivisten!

Groen Links bestuurders die van stop-biomassa.nl extra aandacht verdienen…

 Jan van der Meer, gedeputeerde (Groen Links) Provincie Gelderland

 

8 april 2020

https://www.parool.nl/amsterdam/bouw-biomassacentrale-diemen-kan-doorgaan~b042fbf1/

Biomassacentrale in Diemen wordt toch gebouwd.

Noord Holland… is dat ook Groen Links? 

Ja. De portefeuille voor Energie en klimaat ligt bij Groen Links,
Edward Stigter: https://twitter.com/edwardstigter

Afbeelding

Ignorance is bliss

 

PoenLinks == de biomassamotor van Nederland

Gelderland , dat weten jullie wel… @JanvdMeer @groenlinks
Noord Holland, @edwardstigter @groenlinks
Utrecht, @HuibvanEssen @groenlinks
Zuid Holland, @berendpotjer @groenlinks
Groningen, @NienkeHoman @groenlinks

 

Het wordt steeds gekker!