Coalitie is het eens over biomassa

Uit: Telegraaf, door Alexander Bakker – 25 juni 2020

DEN HAAG – De spelregels rond biomassa moeten strenger worden. Er mogen geen nieuwe subsidies meer komen voor verbranding van houtachtige biomassacentrales voor de opwekking van uitsluitend stroom. Daar zijn de coalitiepartijen het over eens geworden.

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / NOVUM REGIOFOTO

Nu VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens zijn geworden keert voor het eerst een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen de ontwikkelingen rond biomassa. Deze vorm van ’groene’ energie ligt steeds meer onder vuur in de maatschappij. Bovendien staat het bouwen van de centrales haaks op de aanpak om stikstof te verminderen. De oppositie is al langer van mening dat het zo niet langer kan.

Nu VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens zijn geworden keert voor het eerst een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen de ontwikkelingen rond biomassa. Deze vorm van ’groene’ energie ligt steeds meer onder vuur in de maatschappij. Bovendien staat het bouwen van de centrales haaks op de aanpak om stikstof te verminderen. De oppositie is al langer van mening dat het zo niet langer kan.

De politieke stap betekent niet het einde van biomassacentrales en bestaande subsidies. De coalitie wil vooral duidelijkheid scheppen voor de toekomst en richting gemeenten die nog plannen hebben voor de bouw van een biomassacentrale.

De regeringspartijen stellen voor om eerst een ’duurzaamheidskader’ in het leven te roepen voor er nieuwe subsidies worden uitgedeeld. In dat document komt te staan wat nog acceptabel is. Bepaalde vormen van biomassa -zoals restproducten uit de landbouw- vinden de vier coalitiepartijen wel acceptabel.

Subsidies

Er mogen in elk geval geen nieuwe subsidies komen voor verbranding van houtige biomassa voor nieuwe centrales voor de opwekking van stroom. Subsidies voor kleine biomassacentrales (minder dan 5MW) moeten van de Kamer in de wacht worden gezet tot er aangescherpte eisen zijn voor schone lucht.

Uiteindelijk wil de coalitie af van de situatie waarbij houtsnippers en pellets gesubsidieerd worden verbrand. Het kabinet moet daarom met een eindjaar komen en een afbouwpad.

D66 en ChristenUnie kwamen onlangs al met stevige woorden in een persbericht over een subsidiestop, maar een week later stemden de twee partijen tegen een voorstel van GroenLinks met een vergelijkbare strekking. Achter de schermen valt te horen dat coalitiegenoten VVD en CDA onaangenaam verrast waren. Minister Wiebes (Klimaat) zei in een debat dat hij niet zomaar even het ’klimaatakkoord door de plee kon spoelen’.

Binnenkort komt de SER met een advies over biomassa. Wiebes heeft al aangekondigd dat hij dit rapport wil gebruiken om opnieuw te kijken naar omgang met deze vorm van ’groene’ energie.

Lees ook: https://www.telegraaf.nl/financieel/1987799739/ook-consument-twijfelt-over-biomassa

PERSBERICHT 4 maart 2020

BRON: ANP/MARCEL VAN HOORN
BRON: ANP/MARCEL VAN HOORN

            Natuurlijk lekker warm in Gelderland

Persbericht: Groene goud van Gelderland in de verkoop.

Op 4 maart werd er een zogenaamd ‘ronde tafel gesprek’ georganiseerd door provinciale Staten van Gelderland, met als onderwerp “Biomassa”. Het was zoals verwacht een vooringenomen gesprek en om die reden is dit persbericht alvast op 2 maart gepubliceerd.

Deelnemers aan de bespreking met de statenleden waren:

Actie groep MegaMestVergisterGroenloNEE
AGEM
Arnhems Peil
Behoud Bomen Arnhem
GMB biobased
GNMF
Omwonenden Agrogas Varsseveld
Veolia

Vooraf is bepaald dat in een ‘open gesprek’  er 3 minuten spreektijd is per belanghebbende, door de provinciale staten uitgekozen woordvoerder. 2 uur durend ‘open gesprek’, waarvan de resultaten al vast liggen en de spreektijd is beperkt tot 12 minuten tegen biomassa en 108 minuten pro-biomassa.

De provincie opent het gesprek positief:

Wij verkopen onze bomen aan de biomassa centrales. Die doen er met ons geld biomassa uit Amerika bij, kost ons miljoenen. En dan geven we ze geld om ons de energie te leveren. We betalen de kabels om de energie te transporteren en we krijgen er echte energie voor in onze woningen! Geweldig toch!

Extra aandacht was er voor de nieuwe plannen gepresenteerd in een 30 minuten durende promotievideo getoond door de afdeling Marketing en Subsidie-oogst van Veolia. Veolia gaat in 2022 vol in de ontbossing van de Veluwe. Met deze ambitieuze plannen zorgt Veolia voor een definitief einde aan de terreur van de Schorskever en zijn neef de Letterzetter.

“zonder bomen, geen kever!”  zo vertelde de gedeputeerde enthousiast! Nu zullen we zeker zijn van een einde aan de plaag van deze zo gevreesde kevers. Dit team zorgt al jaren voor slecht brandbaar hout in onze bossen! Daarbij krijgen we bereiken we zo ook de dunning die hard nodig is voorde biodiversiteit.

Veolia-vertegenwoordiger Marianne Mulder voegde hier nog aan toe haar dank te willen uitspreken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (RVO) Mede dankzij de 11.400 Miljoen Euro SDE+ subsidie heeft Veolia al in 2018 de Letterzetter kunnen uitzetten, waar we dus nu allen van profiteren!

Er was nog een klein probleem met een vergunningsaanvraag, maar geld strijkt alles plat. Na de presentatie van een mooi plan voor werkgelegenheid en een storting in de kas van Rosendaelsche Golfclub Arnhem is gedeputeerde opgestaan en heeft onderhands de vergunning door de commissie geloodst! Een toonbeeld van hedendaagse Arnhemse samenwerking!


Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Bij de uitnodiging heeft de provinciale Staten gevraagd aan de belangengroepen tegen bomenkap en biomassa om in 3 minuten te presenteren wat er in de nieuwe strategische agenda meegenomen moet worden…. Het beleid van de Provincie over  biomassa is al af en gepubliceerd… U vindt het op http://stop-biomassa.nl/?p=282

Heel veel is er gedaan om de politiek te bewegen… er zijn enorm veel argumenten om nu direct te stoppen met de biomassa en onzinnige boomkap. Onze volksvertegenwoordigers verschuilen zich achter ingestudeerde oneliners en betaalde rapporten uit de gesubsidieerde industrie. Het grote geld regeert, helaas niet het verstand. 11.400 miljoen euro…. Of € 11.400.000.000,- subsidie wordt verbrand aan een systeem dat nog vervuilender is dan een kolencentrale.

Het bewijs is duidelijk. Om catastrofale opwarming van het klimaat te voorkomen, moeten we de uitstoot sterk verminderen en de koolstof “opslag” verhogen – dat wil zeggen de opname van koolstof in natuurlijke ecosystemen. Bossen zijn onze beste hoop om koolstof uit de lucht te halen. Maar de waarschuwingen van wetenschappers van over de hele wereld en haar eigen adviseurs worden genegeerd en de Nederlandse regering heeft beleid ingevoerd dat het kappen en verbranden van boshout bevordert als “koolstofneutraal”, gebaseerd op het idee dat bomen ooit zullen terug groeien.

De Nederlandse overheid heeft hiermee de boskap voor brandstof uitgebreid en de uitstoot van broeikasgassen verhoogd. We kunnen meer schade aan onze gezondheid, de bossen, de biodiversiteit en het klimaat verwachten.

We zullen daarom nog dit jaar rechtszaken aanspannen tegen de overheid en de industrie die dit schadelijke beleid promoten waarbij we wetenschappelijk bewijs zullen leveren waaruit blijkt dat bio-energie niet alleen bossen en het klimaat schaadt maar ook mensen. Boskap en verbranding van biomassa vernietigen cultureel erfgoed, versnellen de vernietiging van oude bossen en schaden de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen.

Deze zaak laat zien dat de bevordering van het verbranden van boshout in strijd is met de beloften van het Verdrag betreffende de werking van de EU: het milieu behouden en beschermen, de natuurlijke hulpbronnen verstandig gebruiken, de klimaatverandering bestrijden, de wetenschap gebruiken om het beleid te informeren, en ervoor te zorgen dat de vervuiler betaalt.

Het is tijd voor echte klimaatactie en het oogsten van bossen voor brandstof staat dat in de weg. Help ons mee om de politiek en de bedrijven juridisch verantwoordelijk te stellen en door middel van het recht dit destructieve beleid eens en voor altijd de wereld uit te helpen.

www.biomassazaak.nl

www.stop-biomassa.nl

In reactie op de dwangsom Biomassacentrale Ede

dit in reactie op het schrijven in de Gelderlander; Dwangsom 7 februari 2020

De biomassa centrales draaien op subsidie, erg veel subsidie…

Omdat het een business is die nog niet, en zeker niet in deze vorm door de markt opgepakt wordt, is daar geld voor vrij gemaakt. Zo kan onze Frans zijn groene ondoordachte plan toch doorzetten.

Dat was bekend…. Maar nu de biomassacentrales in de fout gaan met het overtreden van procedures en uitstootnormen… krijgen ze dwangsommen opgelegd van de gemeente….

DWANGSOMMEN!

Welnu, deze dwangsom komt gewoon ten laste van de winst- en verliesrekening van deze onderneming en wordt dus gewoon gedekt door de subsidie!

Misschien laat de biomassacentrale er nog even een duur betaald en bevriend adviesbureautje naar kijken… om dan toch tot de conclusie te komen dat er betaald moet worden….

Het is een wassen neus!

Het gaat om geld… Follow The Money!

Hoogleraren en internationale milieu-organisaties tekenen open brief tegen biomassa in Diemen

Uit: http://www.amsterdamfossielvrij.nl/ 14-10-2018

Energiebedrijf Nuon/Vattenfall is bezig met de bouw van een biomassa-warmtecentrale in Diemen . Deze warmtecentrale zal afhankelijk worden van houtpellets (geperste korrels) van gekapte bossen uit het buitenland. De ondertekenaars van een open brief aan de Provincie NH, (diverse milieuorganisaties, belangengroepen en professoren) hekelen het plan omdat biomassa uit buitenlandse houtkap een zeer milieu-onvriendelijke vorm van warmte is. Zij roepen de Provincie Noord-Holland op geen vergunning te verlenen voor dit plan. Het importeren en opstoken van biomassa heeft een hoge c02 uitstoot tot gevolg en draagt bovendien bij aan meer ontbossing en verlies van biodiversiteit  in het buitenland.

Door de bouw van deze biomassawarmte-centrale denkt energiebedrijf Nuon grote delen van het jaar geen aardgas meer nodig te hebben voor de stadsverwarming die ze leveren aan Amsterdam en Almere. In een eerdere publicatie in het Parool laat NUON weten dat er onvoldoende Nederlands snoeiafval is om de centrale te voorzien van brandstof uit lokale bronnen. De centrale wordt dus afhankelijk van houtpellets (geperste houtkorrels) uit het buitenland. Naar verwachting zullen deze houtpellets afkomstig zijn uit Canada, Amerika en de Baltische staten.

Amerikaanse milieuorganisaties maken zich al langere tijd zorgen over het behouden van hun kwetsbare ecosystemen, (zoals wetlands en laaglandbossen) als de import uit Europa blijft groeien. Bovendien stoten houtpellets bij verbranding evenveel c02 uit als kolen. En voordat deze c02 is opgenomen door nieuw gegroeide bomen zijn we decennia verder. Wereldwijd is er een zeer schaarse voorraad biomassa beschikbaar om te verstoken voor warmte en elektriciteit. Dus zelfs als het gaat om duurzaam beheerde bossen (met FSC keurmerk) is deze vorm van brandstof een doodlopende weg.

Investeer in schone alternatieven en een duurzame economie
Nuon geeft in een persbericht aan opzoek te zijn naar een aannemer voor de bouw van de centrale. Opmerkelijk, omdat de gemeentelijke warmte-plannen nog niet eens zijn geschreven. Ook in het voorlopige klimaatakkoord staan nog geen heldere afspraken over geïmporteerde biomassa uit het buitenland.

Met de haastige bouw van deze centrale (als tussenoplossing) lijkt NUON te suggereren dat andere – meer duurzame – aardgas-alternatieven en energiebesparing de komende tijd niet toereikend zullen zijn. Nuon positioneert zichzelf op de voorgrond van de Noord-Hollandse warmte-discussie en walst hiermee over andere initiatieven en zienswijzen heen. En dat zonder eerst de gemeentelijke warmte-plannen af te wachten of rekening te houden met uitkomsten van onderhandelingen aan de tafels voor het klimaatakkoord. Uiteraard staan wij achter de doelstelling om zo snel mogelijk over te stappen op alternatieven voor Gronings aardgas, het is echter veel milieuvriendelijker om in te zetten op technieken zoals warmtepompen, WKO, geothermie, groene waterstof en het toepassen van betere woningisolatie.

Energiebesparing eerst

Het is nooit onderzocht of deze warmtecentrale niet achterwege kan blijven als er een structurele oplossing komt voor de vele slecht geïsoleerde woningen die straks zullen worden aangesloten op het warmtenet van Nuon. Het is absurd en moreel verwerpelijk om buitenlandse bossen te verstoken voor stadswarmte zolang er voor de beoogde woningen nog steeds geen serieuze plannen liggen voor isolatie en energiebesparing. Het aanpakken van ongezonde, tochtige woningen en energiearmoede heeft meer urgentie dan het commerciële belang van (warmtemonopolist) Nuon om zoveel mogelijk warmte te verkopen.

Vorige maand heeft Nuon de omgevingsvergunning aangevraagd bij het omgevingsloket
Noordzeekanaalgebied van de Provincie Noord-Holland. Wij roepen de Provincie op om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een biomassa-centrale die afhankelijk is van houtkap uit het buitenland. Deze biomassa-industrie heeft een verwoestend effect op het milieu, het klimaat en de wereldwijde bossen op de langere termijn. Het importeren en verbranden van  houtpellets past volgens de ondertekenaars van deze oproep niet thuis in het rijtje duurzame en sociale alternatieven voor Gronings aardgas. Nederland is een land van innovatie dat veel betere oplossingen kan bedenken voor de warmtevoorziening dan het verbranden van bossen.

Ondertekend door,

em. prof. dr. Martijn B. Katan – Vrije Universiteit
prof. dr. Louise E.M. Vet – Director Netherlands Institute of Ecology
em. prof. dr. Rudy Rabbinge – Wageningen Universiteit en Research
Maarten Visschers – Gelderse Natuur en Milieufederatie

Rita Frost – Dogwood Alliance (Verenigde Staten)
Mary S. Booth – Partnership for Policy Integrity (Verenigde Staten)
Linde Zuidema – Forest and European Union Resource Network
Andreas Peterson – Forests of the World (Denemarken)
Katja Garson – Fern (Europa)
Melissa Brice – 350.org (Verenigde Staten)
Debbie Hammel – Natural Resources Defense Council

Bas Eickhout – Member of the European Parliament for GroenLinks and Greens/EFA.
Partij voor de Dieren Amsterdam – Johnas van Lammeren, Anke Bakker, Jennifer Bloemberg-Issa

Mischa Meerburg – Amsterdam Fossielvrij
Evert Hassink – Milieudefensie (Nederland)
Peer de Rijk, directeur – World Information Service on Energy, WISE
Evert Kuiken – Duurzaam Dorp Diemen
Gijs Manintveld – Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep (Diemen)


Steunt u deze oproep? Neem dan contact op met mischa[at]amsterdamfossielvrij.nl om op de lijst met ondertekenaars de komen.

Toegekende subsidies door RVO peildatum januari 2020

U leest veel over hoeveel subsidiegeld er verbrand word…. dit terwijl er ten opzichte van Gas-stook geen milieuwinst is, maar milieuverlies!

De subsidie wordt gebruikt om op papier een klimaat doel te halen… >> CO2 uitgestoten door een biomassa installatie is namelijk CO2 neutraal volgens de EU.

ja… over 50 jaar, als die bomen zijn hersteld zijn we waar we nu zijn… tot die tijd is er een grote klimaatschade….. EXTRA CO2 uitstoot!!

Het lezen van de opinies…. Het lezen van de onderzoeken… is 1 ding….

Download onderstaand spreadsheet en kijk wat er in Nederland gebeurt met uw geld…

Dit is werkelijk om te huilen…

11,4 miljard euro aan subsidie

11,4 miljard euro aan subsidie voor vervuilende biomassacentrales ‘weggegooid geld’

De miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. ,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.’’

Uit: De Gelderlander; Annemieke van Dongen, Chris van Mersbergen, Sjors Moolenaar 03-10-19

In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard euro subsidie toegekend. 

Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te kunnen draaien. Zo worden de grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven momenteel omgebouwd tot biomassacentrales.

Bedrijventerrein Kleefsewaard waar de biomassacentrale van Veolia staat. © Hans Broekhuizen

Die ombouw werkt averechts voor het klimaat en is een slechte besteding van publiek geld, stelt de European Academies Science Advisory Council (EASAC). 

,,Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Door een Europese afspraak hoeven we die uitstoot alleen niet in onze klimaatboekhouding op te nemen”, zegt hoogleraar Louise Vet van de Wageningen Universiteit, die namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de milieugroep van EASAC zitting heeft.

De Europese afspraak luidt dat de CO2-uitstoot van biomassa meetelt in het land waar het materiaal is geoogst – in de praktijk veelal Noord-Europa. Omdat na die ‘oogst’ weer nieuwe bomen worden geplant die CO2 opnemen, wordt biomassa als duurzaam beschouwd. Onterecht, stellen de wetenschappers.

,,Het duurt jaren, soms zelfs eeuwen, voordat dezelfde hoeveelheid CO2 weer is opgenomen door nieuwe bomen’’, zegt Vet. ,,Het is een waanidee dat het in één klap verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden duurzaam is.’’

Remkes adviseert tegen subsidies

De stikstofcommissie van oud-minister Johan Remkes adviseerde het kabinet vorige week ook al om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa.

Energiebedrijf RWE, dat 2,6 miljard euro subsidie ontvangt om biomassa te stoken in zijn kolencentrales, vindt dat advies ‘bizar en onjuist’. Mochten de subsidies worden stopgezet, dan zullen energiebedrijven compensatie eisen, waarschuwt brancheorganisatie Energie Nederland. ,,De subsidie is onherroepelijk toegekend.’’

Protest tegen Arnhemse centrale

Biomassacentrale BECC in Cuijk. © Paul Rapp

Op meerdere plekken in onze regio is al langer weerstand tegen biomassacentrales. Tegenstanders vrezen dat de uitstoot schadelijk is voor hun gezondheid en wijzen op het vervuilende karakter: om voldoende stookhout te hebben, moet er materiaal uit het buitenland worden gehaald. 

De Arnhemse gemeenteraad nam vorige week een motie aan om de opening op 1 januari 2020 van de biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard van tafel te krijgen, vooralsnog tevergeefs. De provincie gaf de vergunningen jaren geleden al af, sinds deze week draait de centrale van Veolia op proef.

Een ander verhaal

Biomassacentrale BECC in Cuijk. © Paul Rapp

,,Het negatieve beeld over biomassa”, zegt de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer, ,,komt door de bijstook van biomassa in kolencentrales. Maar biomassa uit duurzaam beheer van bos, landschap en stedelijk groen is een ander verhaal.’’ 

,,En daar hebben we het over bij de biomassacentrale in Arnhem. Door inzet van de nieuwste technieken heeft Veolia hier een biomassacentrale gebouwd met een rendement van meer dan 90 procent en met een reductie van 30 procent van de uitstoot ten opzichte van de gasgestookte centrale die er nu staat.”

Duurzame biomassa uit de regio kan een beperkte bijdrage leveren aan de energietransitie, denkt de GroenLinks-gedeputeerde. ,,Zeker als transitiebrandstof richting duurzamere bronnen. Vergeet niet dat het alternatief hier aardgas is, waar nog meer bezwaren aan zitten, want bij de productie en transport van aardgas komt door lekkages veel methaan vrij en dat is een broeikasgas dat tientallen keren erger is dan CO2.”

‘Van mij mag deze biomassacentrale weg, liever vandaag dan morgen’

EDE – De maat is vol voor Edenaar Rini Ruitenschild. De bewoner van een huis aan de Asakkerweg ageert tegen de biomassacentrale aan de Knuttelweg. ,,Een paar dagen geleden stond mijn slaapkamer vol rook. Ik zeur niet snel, maar dit is zo’n inbreuk op mijn privacy dat ik nu hemel en aarde ga bewegen om het te stoppen. Ik wil gewoon met open raam kunnen slapen.” Erika van Gils 28-01-20, 09:00 Laatste update: 11:23 

Ruitenschild heeft last van rook- en stankoverlast van de Edese centrale. ,,Dat is zeker een paar keer per maand zo. Ik zie er soms ook zwarte rook uitkomen.”

Hij maakte melding van de overlast bij de Omgevingsdienst de Vallei. Een woordvoerder van de dienst laat weten dat het afgelopen jaar 15 meldingen zijn binnengekomen over de centrale aan de Knuttelweg.

Lees ook

(3)

Ruitenschild stuurde het voltallig college van B en W  en alle Kamerleden een brief waarin hij de overlast beschrijft en zijn ongenoegen uit over het fenomeen biomassa. ,,Ieder lid schrijf ik persoonlijk aan over deze onzin. We geven in dit land subsidies om bomen te verbranden. Dan vraag ik je….?”

Wijkbewoners onderschrijven de klachten

Zelf kappen we gezonde bomen en stoken die op. Dan ben je toch van het padje af.Alex van Engelenburg

De meeste wijkbewoners onderschrijven de klachten van Ruitenschild. ,,Als ze aan het proefdraaien zijn, ruik je de centrale sowieso”, zegt René Cammeraat. Erger dan die overlast vindt ze het geld dat er in de biomassa wordt gepompt. ,,Het draagt nergens toe bij. We maken ons druk om het stoken van open haarden en hier staan er honderd tegelijk aan.”

Alex van Engelenburg vindt het ‘van de zotte’. ,,In Australië branden hele bossen af, dat vinden we erg. Maar zelf kappen we gezonde bomen en stoken die op. Dan ben je toch van het padje af.” Iedere dag ziet hij vrachtwagens met houtsnippers rijden. ,,Allemaal groen dat die pijpen in gaat. Ze zeggen resthout, maar hoeveel moet je wel niet snoeien om al die centrales te laten draaien?”

Niet iedereen heeft last

Ze zeggen dat het stoom is, maar ik maak me wel ongerust. Claudia Kingma

Niet alle bewoners aan de Asakkerweg hebben last. ,,Ik merk er weinig van, ik werk overdag”, zegt een bewoonster. Een ander schudt zijn hoofd als hem gevraagd wordt of hij last heeft van de centrale.

Aan de overkant van de N224, in de Buitenzorglaan, zijn er wel zorgen. ,,Er zijn momenten dat er zoveel wordt gestookt dat hele wolken ons zicht blokkeren”, zegt Claudia Kingma. ,,Laatst zagen we de huizen aan de overkant amper. Ze zeggen dat het stoom is, maar ik maak me wel ongerust.” 

Kingma zou het fijn vinden als er metingen worden gedaan. ,,Tuurlijk is de N224 hier voor de deur vervuilend en stoken ook mensen in de wijk hout, het is een optelsom.”

Buurman Fred Goedel noemt het ‘één grote bende’. Hij en zijn vrouw kijken op de centrale uit. ,,Er komt een geweldige hoeveelheid stoom uit die pijpen, die vaak neerslaat op de Asakkerweg. Gelukkig voor ons staat de wind regelmatig de andere kant op.”

Als het koud is, ziet de Edenaar aan de damp die uit de grond komt, precies waar de buizen van het Warmtebedrijf lopen. ,,Ze verliezen ook nog eens een hoop warmte.”

Melding van reukoverlast

Ze zeggen condens, maar naar mijn weten is condens niet zwart.Fred Goedel

Het echtpaar maakte melding van reukoverlast bij de provincie. ,,Ze beloofden er naar te kijken, maar het ding blijft rotzooi uitstoten. We zien het constant walmen. Ze zeggen condens, maar naar mijn weten is condens niet zwart. Wat brengt dit in de toekomst? Niemand kan het zeggen. Van mij mag dat ding liever vandaag dan morgen weg”, zegt Goedel.

Ook uit de wijk Maandereng , waar aan de Geerweg een centrale staat, komen klachten over rookpluimen die over de daken van de huizen drijven. ,,Werkelijk om woest van te worden. Welke wethouder heeft hier ooit schone schijn mee behaald?”, zegt iemand op Twitter. 

De gemeente Ede laat jaarlijks emissiemetingen doen, om te kijken naar de verspreiding van de uitstoot in de directe omgeving. Begin februari vindt er bij de centrale Knuttelweg weer zo’n meting plaats.