Plaats dit bericht bijvoorbeeld in uw lokale FaceBook groepen..

https://nos.nl/artikel/2332139-twee-energiecentrales-mogen-meer-stikstof-gaan-uitstoten-dan-ze-deden.html

Met een tekst als bijvoorbeeld deze:

Lieve mensen uit Geertruidenberg, ik weet dat jullie geen actievoerders zijn, maar een petitie tekenen in ons aller belang en dat van de regio is een kleine moeite, doen dus en dank!

De link naar de petitie om de biomassa te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland?locale=nl

De link naar de petitie om de grootschalige bomenstop te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl

Deel de berichten in grotere groepen en probeer de berichten zoveel mogelijk te laten delen! Help ons deze ziekmakerij te stoppen!

’Energieplan Amsterdam absurd en groenvijandig’

Uit: De Telegraaf, 23-4-2020.

Amsterdam heeft besloten de klimaatneutrale ’donut-economie’ te omarmen en gas in te ruilen voor biomassa-energie. Tot afgrijzen van Mischa Meerburg en Fenna Swart: „Miljarden gaan letterlijk in rook op. Amsterdam zadelt Nederland op met een nog grotere CO2-schuld.”

De Vattenfall-centrale in Diemen moet de grootste biomassacentrale van Nederland worden. „Hier gaan miljarden in rook op”, stellen Fenna Swart en Mischa Meerburg.
Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

„Amsterdam wil grote delen van de hoofdstad verwarmen met biomassawarmte. Hoe meer woningen worden aangesloten op dit stadswarmtenetwerk, hoe langer we afhankelijk blijven van industrieën die allesbehalve duurzaam zijn. Daar wordt binnenkort, als het doorgaat, Nederlands grootste biomassa-warmtecentrale aan toegevoegd: in Amsterdam-West (AEB) en Diemen, van Vattenfall.

Biomassa betekent concreet grootscheeps kappen van buitenlandse bossen en ze hier verstoken in een grote houtkachel. Hout is een schaarse, eindige grondstof en bossen hebben we nu harder nodig dan ooit om onze vervuilde luchten te zuiveren. Amsterdam wil dat meer dan de helft van de stad zo wordt verwarmd en zadelt hiermee Nederland op met een nog grotere CO2-schuld. Het is een absurd en groenvijandig plan.

Donut-economie

Het is lastig te rijmen met het principe van Doughnut Economics, bedacht door de Britse econome Kate Raworth. Een donut-economie heeft als doel om de behoeftes van alle mensen te realiseren binnen de draagkracht van de aarde. Alle economische activiteiten moeten dus binnen de spreekwoordelijke ’donut’ blijven en dat is niet vrijblijvend.

Comité Schone Lucht, opgericht en aangevoerd door kritische bewoners, probeert onder meer via de rechter de plannen tegen te houden. De Landelijke Federatie tegen Biomassa (FAB) en de MOB van Johan Vollenbroek hebben zich hierbij aangesloten.

Blind

Er is niets mis met ambitieuze doelstellingen op papier zetten en te willen pionieren. Maar grote ambities en verre stippen op de horizon kunnen tot gevolg hebben dat we blind raken voor wat pal voor onze neus gebeurt. Er zijn genoeg dingen die we nu kunnen ondernemen, maar dan moeten de overheidssubsidies (SDE) wel anders verdeeld worden. Inzetten op biomassa betekent dat inmiddels €15 miljard aan belastinggeld letterlijk in rook opgaat.

Fenna Swart en Mischa Meerburg

Kijk hoe het ook kan: woningbouwcorporatie De Key gaat een volledig duurzaam warmtenet aanleggen op basis van riothermie. Door slim te isoleren hopen zij 75% tot 90% te besparen op het gasverbruik. Studentenhuisvester DUWO experimenteert zelfs met waterstof als alternatief voor aardgas. Lage temperatuurswarmte met een collectieve warmtepomp hoeft helemaal niet duurder of ingewikkelder te zijn dan stadswarmte op biomassa.

Nee durven zeggen

Maar het is nog niet te laat. De warmtevisie is nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Wij sluiten ons aan bij de 170 Nederlandse wetenschappers die vinden dat we niet kunnen terugkeren naar business as usual als de coronacrisis voorbij is. Nederland bruist van innovatieve initiatieven en burgers die willen meedenken over hoe we duurzaam afscheid kunnen nemen van fossiele brandstof. Maar dan moet het (GroenLinkse) stadsbestuur wel nee durven zeggen tegen grote energieleveranciers zoals Nuon/Vattenfall.”

Dr. Fenna Swart is verbonden aan Universiteit Leiden, voorzitter van Comité Schone Lucht en medeoprichter van de landelijke Federatie Tegen Biomassa en nam vanwege het pro-biomassabeleid in 2019 afscheid van GroenLinks als stadsdeelcommissielid Amsterdam-Oost;

Mischa Meerburg is voorzitter van Fossielvrij Amsterdam.

Bekijk ook:

Versneld van het gas af kost in Amsterdam 9 miljard euro extra

NOS en fake-news?

https://nos.nl/artikel/2326613-klimaatimpact-importgas-groter-dan-van-biomassa.html

Het artikel van de NOS en het rapport dat geschreven is in opdracht van de NVDE zijn volkomen misleidend. Het rapport stoelt op de premisse en leugen dat de uitstoot van CO2 bij de verbranding van biomassa 0 zou zijn.

NVDE klinkt duurzaam, maar is gewoon de vereniging van energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Eneco, Essent / RWE, Vattenfall, Platform Bioenergie (http://www.nvde.nl/leden/) en andere organisaties die veel geld verdienen aan de biomassa-energie.

Het rapport is geschreven door Harry Croezen van Royal Haskoning DHV. Hij is één van de grootste betaalde pro- biomassa lobbyisten die al sinds het begin in een clubje met Essent/RWE en een paar wetenschappers v/h Copernicus Instituut van de UU samenwerkt om biomassa te promoten. Het verbaast ons dus ook niks dat zij over hun eigen lucratieve vervuilende bomenverbranding zeggen dat dit schoner is dan gas.

Dit is het rapport van Harry Croezen:
https://biomassmurder.org/lobbyfacts/2020-02-26-royalhaskoningdhv-pro-biomassa-lobbyist-harry-croezen-warmte-uit-aardgas-of-uit-biomassa-onderzoek-in-opdracht-van-betaalde-pro-biomassa-lobby-nvde-dutch.pdf

Expert at Royal HaskoningDHV Amersfoort

Dit is een voorbeeld waarin Harry Croezen voor Vattenfall een rapport schrijft (en dat doet hij voor Eneco, Essent, RWE, etc.):
https://biomassmurder.org/lobbyfacts/2019-01-00-cedelft-betaalde-pro-biomassa-lobby-second-opinion-verduurzaming-warmteproductie-diemen-vattenfall-nuon-dutch.pdf

Dit is een zip file met meerdere betaalde pro biomassarapporten voor die bedrijven vanuit zijn betaalde pro biomassa lobbybedrijf CEDelft:
http://biomassmurder.org/lobbyfacts/harry-croezen-paid-pro-biomass-lobbyist-at-royal-haskoningdhv-and-cedelft.zip