Er verdwijnt ’Amsterdam’ aan bos per jaar door biomassa

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uit Telegraaf; Door Alexander Bakker 2 december 2020

DEN HAAG – De toenemende vraag naar biomassa in Nederland draagt bij aan rampzalige kaalkap van bossen in Estland en Letland. Daarvoor waarschuwen Baltische natuurorganisaties in een nieuw alarmerend rapport dat vandaag in meerdere landen verschijnt.

Estland Bomenkap Verhaal Alexander Bakker
Ⓒ ESTONIAN FUND FOR NATURE.

Het Estonian Fund for Nature en de Latvian Ornithological Society beschrijven in hun rapport de vernietiging van reusachtige groengebieden. In de twee landen wordt jaarlijks, zo stellen de opstellers, een volwassen bos ter grootte van de gemeente Amsterdam gekortwiekt. Nederland is samen met Groot-Brittannië en Denemarken de grootste afnemer.

Klimaatdoelen

Door het kleine oppervlakte van Nederland zit het kabinet al jaren met het halen van huidige en toekomstige Europese energie- en klimaatdoelen. Om de energietransitie snel te ‘vergroenen’ heeft het huidige en vorige kabinet miljarden gestoken in biomassa. Nederland produceert zelf te weinig om te verbranden, daarom importeert ons land grote hoeveelheden hout uit onder andere Noord-Amerika en de Oostzeelanden.

Een deel van dat hout is afkomstig uit Estland en Letland. „Mensen die in Nederland wonen, dragen door middel van hun belastingen of groene heffingen op energierekeningen dus onbewust bij aan houtkap in de Baltische staten”, schrijven de onderzoekers.

Ze stellen dat er ‘duidelijk bewijs’ is dat de houtkap ‘in ieder geval gedeeltelijk’ wordt aangejaagd door een grotere vraag naar biomassa voor warmte en elektriciteit. De onderzoekers vrezen voor dramatische gevolgen voor duizenden soorten unieke flora en fauna.

De bosbouw is voor bedrijven behoorlijk lucratief. In tegenstelling tot Nederland zijn veel gebieden met woudreuzen niet beschermd. In de communistische periode zijn private landgoederen afgepakt, die zijn later weer teruggegeven en in handen van bedrijven gekomen.

Een aantal bosbouw-multinationals stelt zelf juist aan goed natuurbehoud te doen, maar de Baltische natuurorganisaties betwisten dat in hun rapport. Ze vinden tevens dat de overheid steken laat vallen met name op het gebied van controle op allerlei duurzaamheidseisen.

Overleven

Zo wordt in het rapport melding gemaakt van legale kaalkap in Natura 2000-bossen; ook de laatst overgebleven oerbossen worden aangetast door de houtkap. „Hier zitten soorten die niet kunnen overleven in actief beheerde boslandschappen, zoals de vliegende eekhoorn, de zwarte ooievaar en honderden soorten mos.”

Het rapport ‘De duistere kant van een houtpellet’ zorgt voor woedende reacties bij criticasters van houtige biomassa in Nederland. „Dit onderzoek is het begin van het einde voor houtige biomassa. Het kabinet kan niet langer wegkijken”, stelt voorzitter Fenna Swart van het Comité Schone Lucht. „Het miljardensubsidiesysteem voor biomassa is onhoudbaar geworden en moet op de schop.”

Louise Vet, emeritus-hoogleraar ecologie aan de Wageningen Universiteit en voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie, noemt het rapport ‘zeer verontrustend’. De professor vindt het allesbehalve groen: „Het is niet alleen bewezen desastreus voor klimaat en de luchtkwaliteit, het is rampzalig voor de biodiversiteit.”

De Tweede Kamer wil af van houtige biomassa, maar daarmee zijn de subsidies nog niet weg. Het kabinet wil niet tornen aan toegezegde schenkingen. Minister Wiebes komt binnenkort wel met een ‘afbouwpad’.

Gasleidingen en methaan lekkages

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby gesteund door o.a. GroenLinks gedeputeerde van Gelderland Jan van der Meer, wordt hemel en aarde bewogen om te wijzen op gaslekkages ten faveure van de zogenaamde veilige biomassa.

In eerste instantie werd er gesproken over methaan lekkages tijdens de gaswinning d.w.z. tijdens het processen van het gas.  Inmiddels is de gaswinning en het niet voorkomen van structurele lekkages daar, al voldoende uitgelegd en de wereld uit geholpen.  

Nu leggen de biomassa lobbyisten het lekkage zwaarte punt bij het gastransport,  Niets is de biomassa lobbyisten kennelijk  te dol om de biomassa te verheerlijken en daarbij het veel schonere gas in een kwaad daglicht proberen te zetten.

Relevantie van risico’s

Waar dagelijks vrijwel iedere automobilist zich zonder na te denken over eventuele risico’s, zich  in het verkeer stort en niemand de wagen om reden van vele risico’s zal laten staan, zijn feitelijk bij het gastransport de risico’s veel minder en zijn bovendien de problemen en of risico’s ook veel beter te bewaken dan bij het verkeer.  Bij het verkeer kun je de drukte wel meten, maar blijf je afhankelijk van menselijk handelen en materiaal pech.

Gas infrastructuur

Nederland beschikt over een uitstekende gas infrastructuur bestaande uit hogedruk leidingen en lagedruk delen in de steden die van meerdere eigenaars zijn,  te weten de  NAM, de Gasunie en de lokale gasbedrijven. Alvorens de leidingen de grond in gaan is het hele tracé  al duidelijk in kaart gebracht met tevens de zuurgraad van de grond  om de elektrische geleidbaarheid vast te stellen voor kathodische bescherming van de gasleidingen. Bij kathodische bescherming loopt een gelijkstroom vanaf een zogenaamd grondbed naar de pijpleiding  en ook bij uitzondering lopen o.a. via opofferings anoden kleine elektrische stroompjes naar de gasleidingen.

Controle van de gasleidingen

 1. De grotere leidingen worden ook inwendig verkend d.m.v. meetapparatuur die met de gasstroom meegevoerd (intelligence pig) worden
 1. Het elektrische circuit  van de kathodische beschermingen wordt bewaakt en bij verstoringen wordt er ingegrepen en weet men waar dat nodig is. Staats toezicht  op de mijnen wil van de kathodische bescherming aantoonbaar bewijs dat deze van begin af  aan naar behoren gewerkt heeft en aldus  wordt dat continue gemonitord.
 1. Als extra controle is het gas,  dat reukloos is van  zich zelf, door injectie geurstof bijzonder stinkend gemaakt en bij lekkage ruikt de mens  dat goed en de vegetatie gaat er bovendien van dood en dat is dan ook zeer goed optisch waarneembaar
 1. Ook is er een controle via luchtfoto’s met infra rood technieken

Deze foto’s lieten in het verleden (25 jaar  geleden)  meerdere lekkages in Rusland zien, terwijl in west Europa alleen de test punten zichtbaar waren  Een probleem bij luchtcontrole is dat methaan ook gemaakt wordt in vrijwel elk boerenslootje en dat moet er dan uitgefilterd worden.  Ook komt er veel methaan  vrij door de natuur zelf,  denk o.a. aan teerzanden etc. Dat maakt het bewaken vanuit de lucht (o.a. satellieten) behoorlijk wat complexer.

De biomassa lobbyisten maken grove inbreuk op de integriteit van de gas wereld en gaat daarbij volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s van biomassa,  zeker in een land waar al de meeste longpatiënten leven die in aantal door de corona perikelen momenteel ook nog sterk in aantal toenemen, is dat gedrag nogal onbeschoft grof.

Het is een onweerlegbaar feit dat biomassa, 2 keer zo veel CO2 uitstoot als aardgas, naast de absoluut niet of nauwelijks  uitfilterbare ultra fijnstof, het meest dodelijke element van biomassa verbranding voor longpatiënten.

Dat wij daarbij voor gas niet eens echt afhankelijk zijn van het Russisch gas, wordt ook niet genoemd, want  wij beschikken immers nog over eigen offshore gas en ook kunnen we een beroep doen op Noorwegen.

Daar wordt domweg aan voorbij gegaan vanuit een krampachtige ijzeren Hein achtige biomassa promotie.

Dat daarnaast de wereld ook nog ontdaan wordt van de bossen en het klimaat daar definitief mee om zeep wordt geholpen, daar kletsen ze ook zo snel mogelijk over heen, door te wijzen op zaken van jaren  geleden in Rusland die inmiddels ook al wel sterk verbeterd zullen zijn, want wat weglekt kun je immers niet verkopen en de russen zijn beslist niet gek al geloven de biomassa lobbyisten dat niet… zelfs in Rusland wordt hard gewerkt. 

Het is dus allemaal grove biomassa ruis van belanghebbende bedrijven en personen die van biomassa financieel voordeel hebben.     

Plaats dit bericht bijvoorbeeld in uw lokale FaceBook groepen..

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

https://nos.nl/artikel/2332139-twee-energiecentrales-mogen-meer-stikstof-gaan-uitstoten-dan-ze-deden.html

Met een tekst als bijvoorbeeld deze:

Lieve mensen uit Geertruidenberg, ik weet dat jullie geen actievoerders zijn, maar een petitie tekenen in ons aller belang en dat van de regio is een kleine moeite, doen dus en dank!

De link naar de petitie om de biomassa te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland?locale=nl

De link naar de petitie om de grootschalige bomenstop te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl

Deel de berichten in grotere groepen en probeer de berichten zoveel mogelijk te laten delen! Help ons deze ziekmakerij te stoppen!

HELP ONS MET DE PETITIE!

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland?locale=nl

én alsjeblieft ook deze…

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl

We zoeken 40.000 handtekeningen… zorg alsjeblieft dat je erbij was!!

Wij gaan dit samen stoppen!

Gewoon een vrijdagavond…

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jort Kelder bij Op1… ik ben klaar… ga de honden uitlaten en naar bed….

Fijne avond gehad, was gezellig… video gehuurd bij Pathé….. helemaal goed, nu.. 45 minuten later zit ik gefrustreerd achter de PC met weinig lucht…

Met het opendoen van de gangdeur kwam de rooklucht me tegemoet… “NEE, dit geloof ik niet”

Ik naar buiten… trek de deur achter me in het slot…. “shit, nu maar hopen dat de achterdeur open is”… Ik loop een rondje met de honden…

Biomassacentrale van Warmtebedrijf de Vallei, Ede

Rechtsonder start…. rondje parkeerplaats, wow! enorme stank… slaat op mijn ademhaling…

ok….

@alecbreunesse deed als woordvoerder van @warmtebedrijfEde zo wijs met de 24 uur achterwacht… ik ga eens even meemaken hoe dat systeem werkt..

Adres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede
Openingstijden:
Gesloten ⋅ Opent op ma om 09:00
Telefoon: 085 071 2600

Okay… bellen maar…. 15 seconden wachten, dat valt mee!

Verder lopen, even bevestigd krijgen dat de stank uit mijn favoriete subsidie kachel komt… hoe staat de wind? ok… erg draaierig maar nu loop ik links langs de BMC en ruik niets… helder… kom maar Alec met je 24 uur service!

ok, het wordt een gesprek van 9 minuten….het is zeker niet zo dat je met Warmtebedrijf Ede belt… het is een 24 uurs contactservice die met een paar minuten geduld een script kan vinden waarop uitgelegd wordt welke stappen genomen worden… (zou mijn naam ondertussen in het script opgenomen zijn?)

enfin… er wordt uiteindelijk niet werkelijk actie ondernomen… mijn emailadres wordt gevraagd… en morgen krijg ik terugkoppeling… (is ondertussen nog niet gebeurd)

Stookwijzer….. ze zouden toch die kachel niet aan hebben?

De stank in mijn gang, beneden, de stank in mijn toilet aan de achterkant van het huis…

NEE, @alecbreunesse , het waren niet de buren die om 24.00 nog aan het barbecueën zijn…

NEE @warmtebedrijfEde, het is niet alleen maar waterdamp uit de pijp….

NEE @JanvanderMeer…. van mij ben je niet af.

Jan van der Meer is zo’n beetje Mr. Biomassa in Gelderland, rapporteert uitsluitend aan dwaze Wiebes…

Ik ben al een tijdje in contact met ‘onze’ gedeputeerde in de provincie Gelderland… verantwoordelijk voor energietransitie, klimaat, milieu en gezondheid én openbaar vervoer.

Jan van der Meer heeft naar zeggen geen betaalde nevenfuncties…
https://www.gelderland.nl/Nevenactiviteiten-Jan-van-der-Meer

Dit is ondertussen moeilijk te geloven… waarom stelt hij dan (heel erg bewust) niet het belang van de gezondheid van ‘zijn’ burgers boven de zakelijk belangen als partijen als Warmtebedrijf Ede en Veolia in Arnhem?
Is dat gebrek aan ruggengraat of toch een belangenverstrengeling?

Deze jongens als Veolia en Warmtebedrijf Ede zijn slechts bezig om onze bomen te verbranden, onze bossen te vernietigen en ook nog eens (alleen in Ede al) 125 miljoen euro subsidie binnen te harken.

(11.4 miljard euro in NL)

Voor mij is dat wellicht de grootste drive om hiertegen in verzet te komen… We snijden onze zorg kapot en ervaren NU hier de vruchten van, terwijl stropdas jockeys miljoenen verbranden omdat Brussel zegt dat het verbranden van bomen een goed CO2 neutraal ding is…. en omdat die jockeys daarmee absurd veel geld in hun zakken kunnen steken!

Jan van der Meer, het spijt me… jouw invloed is beperkt, maar je doet NIETS. JIJ bent voor mij (provincie Gelderland) hét aanspreekpunt…
Je neemt mijn privé communicatie niet serieus en geeft aan er volledig lak aan te hebben hoe mijn gezondheid wordt bedreigd door jouw nonsens.

Jan, jouw vervuiling maakt mijn kansen, en die van mijn gezin, tot gezond overleven van deze corona crisis kleiner.
https://www.duurzaamnieuws.nl/vervuilde-lucht-maakt-corona-dodelijker/

www.stop-biomassa.nl is ondertussen aangesloten bij “The-fab” Federation Against Biomasse — onze groep in Ede voelt zich enorm gesterkt door 45 belangenorganisaties die zich hier verenigd hebben.

www.ecotoxic.nl richt zich uitsluitend op ‘onze’ lokale bestuursvormen die biomassa blijven verdedigen.

www.ecotoxic.org richt zich breder…. dit vertegenwoordigd de zorgen van 45 organisaties door Nederland verspreid.

We do not forgive…

We do no forget…

EXPECT US.

Choose your battles…

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wij van Stop-biomassa.nl nemen even afstand in de pers. Trekken niet langer de aandacht van bestuurders die hun argumenten voor de keuzen van biomassa tegen het licht zouden moeten houden.

Onze standpunten zijn niet veranderd.

Onze vechtlust voor schone lucht, eerlijk bosbeheer en de wil om fraudeleuze subsidies te stoppen evenmin.

Wij komen terug, harder, breder en sterker georganiseerd.

maar voor nu….

Voor nu wensen wij éérst alle zorgverleners en bestuurders alle wijsheid en kracht om ons land door de Corona crisis te leiden.