Biomassa: bijna niemand ziet er iets groens in

Uit: De Telegraaf, door Alexander Bakker. 1 juli 2020.

De gevolgen zijn merkbaar: weilanden worden volgebouwd met zonnepanelen, boeren en burgers ruziën in Drenthe over windmolens en vissers worden weggesaneerd uit de Noordzee om plek te maken voor nog meer wieken. Eén probleem: als het niet waait en de zon niet schijnt kan er geen energie worden opgewekt. Stuwmeren hebben we niet.

BEKIJK OOK:SER: Stop subsidie voor energie uit verbrand omgekapt bos

Dus werd in het Energieakkoord met instemming van milieuclubs afgesproken om biomassa bij te stoken in kolencentrales. Brussel vond het goed. Hout werd er speciaal voor de oceaan overgevaren. De Tweede Kamer stak er na heel veel ophef pas een stokje voor vlak voor de verkiezingen.

Het kabinet grijpt in de opvolger van het Energieakkoord, het veelbesproken Klimaatakkoord (gericht op CO2), opnieuw naar (deels houtige) biomassa. Nu als tegenhanger van aardgas. Nederland haalt zónder de klimaatdoelen niet, stelt het kabinet.

BEKIJK OOK:Vier prangende vragen over biomassa

Weer is er massaal verzet. Nu tegen biomassacentrales die als paddenstoelen uit de grond schieten. Bijna niemand ziet iets groens in het verbranden van hout. Het staat bovendien haaks op de stikstofaanpak. Opnieuw grijpt de Kamer vlak voor de verkiezingen in. Dinsdag ging een meerderheid mee in de wens om subsidies af te bouwen. Een voorschot op het SER-advies.

Door deze koerswijziging moet Nederland straks waarschijnlijk weer méér aardgas gebruiken. Voor buitenlandse energiebedrijven is het lastig opereren. Afspraken uit akkoorden zijn blijkbaar niets waard. En de doelen van het Energieakkoord? Die worden ondanks de miljardensubsidies niet gehaald. Nederland gaat nu voor miljoenen windenergie uit Denemarken kopen om op papier alsnog braaf in de pas te lopen.

Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog

17 juni 2020 – Uit: Opiniez.com, door: Kees Rooke

Onduidelijk waarom we “van het aardgas af” moeten

 Biomassacentrale Diemen door Evert Kuiken, 

Eén van de hoekstenen van het Kabinet Rutte-III is het klimaatbeleid. In het Regeerakkoord en het daarna gepresenteerde Klimaatakkoord wordt zwaar ingezet op het terugdringen van de uitstoot van CO2. De doelstelling is het terugdringen van deze uitstoot in Nederland met 49% ten opzichte van 1990, en met 95% in 2050. Ook wil het kabinet zo snel mogelijk van het aardgas af.

Van het gas af

Er is nooit uitgelegd waarom Nederland, als enige land in de wereld, zo nodig van het aardgas af moet, laat staan dat dit aan de bevolking is voorgelegd.Ronald Plasterk@RPlasterk

België sluit haar bestaande kerncentrales die nu 50% van de elektriciteit leveren, en gaat grotendeels over op gas. Van CO2 emissievrij naar fossiel. Alsof er geen klimaatprobleem is.

In het VVD-verkiezingsprogramma van 2017 staat: “De overheid moet zo min mogelijk proberen ons leven te beïnvloeden zonder dat het klimaat daarmee daadwerkelijk wordt geholpen. In plaats daarvan moet de overheid problemen bij de bron aanpakken, door werk te maken van het verminderen van de uitstoot van CO2. Zo profiteert het klimaat het meest. Daarbij willen wij ruim baan voor innovatie en de garantie dat iedereen zijn of haar eigen keuzes kan blijven maken.”

Geen vrije keuze

”Ruim baan voor innovatie” geeft het Klimaatakkoord niet. Het is opgesteld door een aantal organisaties, die de voorstanders van innovatie –  zoals met kernenergie – zorgvuldig buiten de deur hebben gehouden. En het Klimaatakkoord wordt de bevolking gewoonweg door de strot geduwd. Een vrije keuze is er ook niet. We móéten van het gas af. In het Klimaatakkoord staat zelfs dat het vervallen van de gasaansluitplicht in de Energiewet wordt opgenomen en de netbeheerder zo nodig met de sterke arm de mogelijkheid en instrumenten krijgt om de gasafsluiting uit te voeren.”

Akkoord bevonden door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Biomassacentrales

Minstens zo erg is dat het kabinet als ‘oplossing’ voor het halen van de klimaatdoelstellingen zwaar heeft ingezet op biomassacentrales. De bedoeling van biomassacentrales was dat er resthout in wordt verstookt. Maar nu blijkt dat dat nauwelijks gebeurt. Volgens de Federatie tegen Biomassacentrales gaat de nieuwe biomassacentrale in Diemen per dag maar liefst 18.000 voetbalvelden (!) bos verbranden. Het hout wordt gekocht van eigenaars van bossen, die zich onder meer in Zuid-Amerika en de Baltische staten bevinden.

Na de kap worden de bomen naar Nederland verscheept en daar worden ze gewoonweg afgefakkeld en verdwijnen door de schoorsteen. En dat terwijl bomen juist dat vermaledijde CO2 opnemen! Je zou zeggen dat er dus juist méér bomen moeten komen. Maar deze gekapte exemplaren bevinden zich in andere landen, dus dat is niet ons probleem.

Meer CO2-uitstoot

Uit een recent onderzoek van Adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gebleken dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales. Ronald Plasterk besteedde hier uitgebreid aandacht aan in zijn column in De Telegraaf van vrijdag 5 juni jl. Plasterk wijst er ook op dat uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat om dezelfde energieopbrengst te krijgen, de CO2-uitstoot groter is bij biomassa dan bij steenkool! De uitstoot neemt dus toe!

Commotie

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Er waren klachten over overlast. Er was sprake van rook in slaapkamers, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het Mobilisation for the Environment (MOB), waar de bekende milieu-activist Johan Vollenbroek voorzitter van is, concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. Warmtebedrijf Ede zag de bui al hangen en probeerde Vollenbroek op een zijspoor te zetten. In ruil voor informatie zou hij voor geheimhouding moeten tekenen. Vollenbroek bedankte voor de ‘eer’.

Nederland geeft 11,4 miljard euro subsidie aan het ombouwen van kolencentrales naar centrales voor biomassa. Dat is gemiddeld 671 euro per persoon. Krankzinnig beleid, niet uit te leggen.

De argumenten van Ronald Plasterk komen, behalve in De Telegraaf, nauwelijks aan bod in media zoals de NPO. En binnen diens eigen partij, de PvdA, zou steun aan de afgestudeerde bioloog Plasterk in conflict komen met de in Franse Literatuur afgestudeerde klimaatpaus Frans Timmermans.

Waanzin

De vraag rijst natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze vernietiging van gezonde natuur en het in bedrijf nemen van vervuilende biomassacentrales gewoon doorgaat. De verklaring is vrij simpel maar wel onthutsend. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn onhaalbaar met alleen het aanleggen van zonneweiden en het plaatsen van windmolens! Op dit moment is van alle energie in Nederland slechts 6% ’groen’, daarvan is maar liefst 70% biomassa. Zonder biomassa zou je dus ongeveer 2% overhouden. Maar het kabinet had daarvoor een oplossing. Voor de uitstoot van CO2 telt de verbranding van biomassa gewoon niet mee! Je zou het bijna niet geloven, dit is gewoon fraude, sjoemelen met cijfers.

Urgenda

Het Longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken. Johan Vollenbroek zei onlangs op Radio 1 de subsidie voor biomassacentrales weggegooid geld te vinden. Urgenda-directeur Marjan Minnesma zei zondag jl. op Radio 1 dat het kabinet moet stoppen met investeren in biomassacentrales en de gaskraan weer moet openzetten.

Ook in het recente Kamerdebat over het klimaat klonken er steeds meer kritische geluiden over biomassa. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben laten weten dat er wat hen betreft een einde komt aan de subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Zelfs binnen GroenLinks klinken er kritische geluiden. Maar de Statenfractie in Noord-Holland stemde wel voor een vergunning voor de biomassacentrale in Diemen.

Kijk ook: https://www.wyniasweek.nl/de-gesubsidieerde-houtstook-wankelt-nu-het-gasverbod-stoppen/

Wiebes

Minister Wiebes erkende dat hij ‘zoekende’ is in de discussie over de geplande bouw van nieuwe biomassacentrales. Maar helemaal stoppen zou betekenen dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. “Ik ga niet op een woensdagmiddag even een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord door de plee spoelen”, zei Wiebes. En hij komt ermee weg.

Nog wel.

Bij de verkiezingen zal het klimaat hoog op de agenda staan. Dan zal blijken of de kiezer het eens is met dit beleid.

Procedure tegen 23 biomassacentrales in Brabant

EINDHOVEN – 23 biomassacentrales in Brabant gaan een onzekere toekomst tegemoet. Een procedure van milieuactiegroep MOB dwingt de provincie tot ingrijpen, omdat de installaties niet over de vereiste natuurvergunning beschikken. Doet ze dat niet, dan dreigt het op een rechtszaak uit te draaien.

Uit: Brabants Dagblad, 17 juni 2020, door: Lukas van der Storm

Mobilisation for the Environment (MOB) is de organisatie van Johan Vollenbroek, die het Nederlandse stikstofbeleid met succes aanvocht. Uit die stikstofkwestie vloeit nu ook de zaak tegen biomassacentrales voort. Die centrales wekken energie op uit natuurlijke materialen: in veel gevallen gaat het daarbij om hout. Dat werd in de afgelopen jaren vaak gezien als een duurzamer alternatief voor bijvoorbeeld kolen of gas. Het draagvlak brokkelt momenteel echter in rap tempo af. De nadruk in het debat komt daarbij steeds meer op de nadelen te liggen, zoals ontbossing door grootschalige houtkap. Ook kan houtrook leiden tot luchtwegklachten en een forse uitstoot van fijnstof en stikstof. ,,We strijden al een aantal jaar tegen die waanzin”, aldus Vollenbroek. ,,Dat doen we in verschillende provincies. Brabant heeft er aardig wat: in totaal gaat het om meer dan honderd vergunningen.”

Vergunning nodig

Veel – met name kleinere – biomassacentrales beschikken op dit moment niet over een natuurvergunning. Die was namelijk in het verleden niet nodig. Bedrijven die een relatief beperkte invloed hebben op de natuur, konden volstaan met een melding bij de provincie. Die constructie deugde echter niet, zo oordeelde de Raad van State vorig jaar. De 23 biomassacentrales zijn sindsdien formeel gesproken in overtreding: ze hebben alsnog een vergunning nodig. Dat is echter knap lastig: want door de stikstofuitspraak is er namelijk óók geen enkele ruimte voor nieuwe vergunningen. De centrales waar het om gaat staan verspreid over de provincie: sommige bij boeren, sommige bij houtbedrijven. In een aantal participeert een afvalverwerker, energiebedrijf of gemeente, zoals bij de biomassacentrale naast de oude energiecentrale op Strijp-T in Eindhoven.

‘Legalisatie onhoudbaar’

MOB heeft Brabant onlangs verzocht handhavend op te treden bij de 23 centrales. Dat heeft de provincie in formele zin ook gedaan: de bedrijven hebben een waarschuwing gekregen en moeten het probleem nu binnen vijf maanden oplossen. De vraag is echter of dat kan. Minister Carola Schouten (Landbouw) zint op legalisatie van dit soort gevallen. Vollenbroek meent echter dat dit juridisch onhoudbaar is. ,,Sommige bedrijven zullen het misschien kunnen oplossen door elders in hun bedrijf de uitstoot te verminderen.” 

De provincie laat in de reactie op de bezwaren van MOB nog in het midden wat er gebeurt als de bedrijven de situatie over vijf maanden nog niet hebben gelegaliseerd. Gezien de reputatie van Vollenbroek lijken de opties echter overzichtelijk: ofwel alsnog ingrijpen, ofwel naar de rechtbank voor weer een stikstofzaak.

’Biomassa-akkoord staat op springen’

Greenpeace: duurzaamheid niet bewezen

10 juni 2020, Door EDWIN TIMMER in Telegraaf BINNENLAND

AMSTERDAM – Het convenant over houtige biomassa als bijstook in kolencentrales hangt aan een zijden draad. Volgende week behandelt een geschillencommissie de klacht van Greenpeace dat energiebedrijven nog steeds niet in staat zouden zijn de door hen gebruikte biomassa als duurzaam te waarborgen.

Voor biomassa zouden alleen bewezen duurzame houtpellets mogen worden gebruikt, maar volgens Greenpeace is er geen zekerheid dat dat ook echt gebeurt.
Ⓒ DIJKSTRA BV

„Dit convenant staat op springen”, zegt directeur Joris Thijssen van Greenpeace. De belofte om alleen bewezen duurzame houtpellets te gebruiken, vormde in 2015 de spil van het akkoord tussen energiebedrijven en vijf milieuorganisaties. Als biomassa dan echt nodig was om klimaatneutraal energie op te wekken, dan alleen met hout uit bijvoorbeeld FSC-gecertificeerde bossen. Alleen dan wilden ook Milieudefensie, Natuur & Milieu en het Wereld Natuur Fonds instemmen.

Bosbeheer

„We praten nu zeven jaar, en we schieten niks op. De bijstook van biomassa wordt opgevoerd, maar zekerheid over duurzaam bosbeheer kan men niet geven”, zegt Thijssen.

Vorig jaar spande Greenpeace daarom al een kort geding aan. De rechter verwees echter naar de geschillencommissie uit het convenant. Die komt woensdag 17 juni bijeen.

“We praten nu zeven jaar, en we schieten niks op”

Koepelorganisatie Energie-Nederland erkent het conflict, maar meent dat het convenant wel functioneert, aldus een woordvoerster. Zo zijn de ’strengste duurzaamheidseisen ter wereld afgesproken’ om te verzekeren dat de biomassa in elektriciteitscentrales ’daadwerkelijk duurzaam is en niet leidt tot kaalslag van bossen’.

De ruzie komt op een gevoelig moment. Bewonersorganisaties spreken zich steeds luider uit tegen houtverbranding voor stroom en warmte. Uit angst voor vuile lucht en verlies van biodiversiteit. De mythe dat biomassa klimaatneutraal zou zijn, is volgens wetenschappers ook wel doorgeprikt.

’Sjoemelhout’

In de strijd tegen biomassa zijn vooral de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en het Comité Schone Lucht zichtbaar. Naar eigen zeggen omdat de traditionele milieuorganisaties zich te koest houden. „Het is net of zij door het convenant, waarmee ze groen licht gaven aan import van biomassa, met de handen op de rug zijn gebonden”, meent actievoerster Fenna Swart.

“Het is net of zij met de handen op de rug zijn gebonden”

Zo benoemt Milieudefensie in een video op haar website wel de nadelen van biomassa en beklaagt ze zich over ’sjoemelhout’. Maar de grotendeels van overheidssubsidie levende organisatie rept met geen woord over haar eigen rol als convenantondertekenaar. Voor een toelichting had de vereniging van directeur Donald Pols geen tijd.

Het klappen van het convenant belet energiebedrijven niet door te gaan met import van houtpellets. Maar pijnlijk en symbolisch is het wel, meent Greenpeace. Thijssen: „Het zou goed zijn als de Tweede Kamer en minister Wiebes de subsidies stopzetten. Want wat is nog de klimaatwinst als de duurzaamheid niet kan worden aangetoond?

Bekijk ook in de Telegraaf:

Brandbrief aan SER tegen biomassa

Groene biomassa volksverlakkerij

Plaats dit bericht bijvoorbeeld in uw lokale FaceBook groepen..

https://nos.nl/artikel/2332139-twee-energiecentrales-mogen-meer-stikstof-gaan-uitstoten-dan-ze-deden.html

Met een tekst als bijvoorbeeld deze:

Lieve mensen uit Geertruidenberg, ik weet dat jullie geen actievoerders zijn, maar een petitie tekenen in ons aller belang en dat van de regio is een kleine moeite, doen dus en dank!

De link naar de petitie om de biomassa te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland?locale=nl

De link naar de petitie om de grootschalige bomenstop te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl

Deel de berichten in grotere groepen en probeer de berichten zoveel mogelijk te laten delen! Help ons deze ziekmakerij te stoppen!

’Energieplan Amsterdam absurd en groenvijandig’

Uit: De Telegraaf, 23-4-2020.

Amsterdam heeft besloten de klimaatneutrale ’donut-economie’ te omarmen en gas in te ruilen voor biomassa-energie. Tot afgrijzen van Mischa Meerburg en Fenna Swart: „Miljarden gaan letterlijk in rook op. Amsterdam zadelt Nederland op met een nog grotere CO2-schuld.”

De Vattenfall-centrale in Diemen moet de grootste biomassacentrale van Nederland worden. „Hier gaan miljarden in rook op”, stellen Fenna Swart en Mischa Meerburg.
Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

„Amsterdam wil grote delen van de hoofdstad verwarmen met biomassawarmte. Hoe meer woningen worden aangesloten op dit stadswarmtenetwerk, hoe langer we afhankelijk blijven van industrieën die allesbehalve duurzaam zijn. Daar wordt binnenkort, als het doorgaat, Nederlands grootste biomassa-warmtecentrale aan toegevoegd: in Amsterdam-West (AEB) en Diemen, van Vattenfall.

Biomassa betekent concreet grootscheeps kappen van buitenlandse bossen en ze hier verstoken in een grote houtkachel. Hout is een schaarse, eindige grondstof en bossen hebben we nu harder nodig dan ooit om onze vervuilde luchten te zuiveren. Amsterdam wil dat meer dan de helft van de stad zo wordt verwarmd en zadelt hiermee Nederland op met een nog grotere CO2-schuld. Het is een absurd en groenvijandig plan.

Donut-economie

Het is lastig te rijmen met het principe van Doughnut Economics, bedacht door de Britse econome Kate Raworth. Een donut-economie heeft als doel om de behoeftes van alle mensen te realiseren binnen de draagkracht van de aarde. Alle economische activiteiten moeten dus binnen de spreekwoordelijke ’donut’ blijven en dat is niet vrijblijvend.

Comité Schone Lucht, opgericht en aangevoerd door kritische bewoners, probeert onder meer via de rechter de plannen tegen te houden. De Landelijke Federatie tegen Biomassa (FAB) en de MOB van Johan Vollenbroek hebben zich hierbij aangesloten.

Blind

Er is niets mis met ambitieuze doelstellingen op papier zetten en te willen pionieren. Maar grote ambities en verre stippen op de horizon kunnen tot gevolg hebben dat we blind raken voor wat pal voor onze neus gebeurt. Er zijn genoeg dingen die we nu kunnen ondernemen, maar dan moeten de overheidssubsidies (SDE) wel anders verdeeld worden. Inzetten op biomassa betekent dat inmiddels €15 miljard aan belastinggeld letterlijk in rook opgaat.

Fenna Swart en Mischa Meerburg

Kijk hoe het ook kan: woningbouwcorporatie De Key gaat een volledig duurzaam warmtenet aanleggen op basis van riothermie. Door slim te isoleren hopen zij 75% tot 90% te besparen op het gasverbruik. Studentenhuisvester DUWO experimenteert zelfs met waterstof als alternatief voor aardgas. Lage temperatuurswarmte met een collectieve warmtepomp hoeft helemaal niet duurder of ingewikkelder te zijn dan stadswarmte op biomassa.

Nee durven zeggen

Maar het is nog niet te laat. De warmtevisie is nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Wij sluiten ons aan bij de 170 Nederlandse wetenschappers die vinden dat we niet kunnen terugkeren naar business as usual als de coronacrisis voorbij is. Nederland bruist van innovatieve initiatieven en burgers die willen meedenken over hoe we duurzaam afscheid kunnen nemen van fossiele brandstof. Maar dan moet het (GroenLinkse) stadsbestuur wel nee durven zeggen tegen grote energieleveranciers zoals Nuon/Vattenfall.”

Dr. Fenna Swart is verbonden aan Universiteit Leiden, voorzitter van Comité Schone Lucht en medeoprichter van de landelijke Federatie Tegen Biomassa en nam vanwege het pro-biomassabeleid in 2019 afscheid van GroenLinks als stadsdeelcommissielid Amsterdam-Oost;

Mischa Meerburg is voorzitter van Fossielvrij Amsterdam.

Bekijk ook:

Versneld van het gas af kost in Amsterdam 9 miljard euro extra

Briefje aan Jan van der Meer

Ik hoop dat dit bericht door veel mensen gedeeld wordt!

Een open brief aan de Gedeputeerde Jan van der Meer.


@JanvdMeer
https://www.linkedin.com/in/janvandermeer1/
Gedeputeerde provincie Gelderland voor Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer.


Geachte heer van der Meer,

in c.c.
NOS NOS de Volkskrant De Telegraaf De Gelderlander , Jeroen Marloes Spaander, Ede-Zuid., EdeDorp , Omgevingsdienst de Vallei , VVD, GroenLinks Gelderland, Forum voor Democratie -FVD , CDA Ede, PvdA Gelderland, CDA Gelderland , Nieuw Arnhems Peil

Ik vraag me af of u werkelijk denkt dat ik om 03.00 mijn bed uit kruip om leuke filmpjes te maken? Ik ben woest! De rook hing weer in de slaapkamer, ik heb nu last van mijn luchtwegen, mijn vrouw loopt ziek thuis met een longontsteking en U bent aansprakelijk!


U loopt al maanden halleluja te zingen over biomassa… en ach, een paar filtertjes erbij en het komt wel goed…


Ohja, er is niet voldoende (echte) biomassa… dan laten we wat mooie sommetjes zien en hups! iedereen trapt in uw gladde praatjes.


Lees hier uw strategische agenda over biomassa: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8470179/3/JvdM%20-20Strategische%20agenda%20biomassa%20als%20energiedrager%20%28PS2020-115%29


En met visuals:
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8470182/1/Visuele_toelichting_bij_de_Strategische_agenda_biomassa_als_energiedrager_%28PS2020-115%29


Het is onzin, en nu valt u onherroepelijk door de mand.Biomassa stoot meer rotzooi uit dan kolen of gas…

Bijgestaan door een aantal fijn betaalde adviseurs loodst u het land wel even het decennium van de biomassa in… “ik was een van de voorvechters, hoopt u te zeggen tegen uw kleinkinderen”


Dit is het moment dat u gaat beseffen dat het menens is. Ik stop niet voordat ik serieus gehoord ben en dat er schone lucht gewaarborgd is voor mij, mijn vrouw en mijn kinderen.


In dit filmpje wordt erg duidelijk uitgelegd wat uw falen is.

U houdt laatst een overtuigd betoog over uw strategische agenda, waar voorafgaand u nog even een ‘overleg met partijen’ heeft geregeld (terwijl het document waarvoor u input vroeg al gepubliceerd was)…

allemaal voor de bühne. Niemand had enige input…. 3 minuten spreektijd voor gedupeerden en 30 minuten voor uw pro-biomassa clubje…

Ik heb met informatie uw aandacht proberen te trekken, met humor…
( http://stop-biomassa.nl/?p=288 ) Het persbericht 2 dagen gepubliceerd voordat de vergadering plaats zou vinden… het resultaat was toch nog best goed ingeschat!


Nu is de informatievoorziening zinloos gebleken, humor kent u niet want het boeit u niet.

En nu, nu bent u dus gewoon een pleitbezorger voor de giftige rook in mijn slaapkamer. U bent mede-verantwoordelijk…. omdat u actief meewerkt aan deze langzame moord.

Vanaf vandaag is het wat mij betreft vol oorlog. Ik zal absoluut alle middelen mij ter beschikking gegeven in onze nog steeds enigszins democratische rechtstaat om u ter verantwoording te roepen.
Heer Wiebes en andere medeplichtigen of wegkijkers in uw kielzog.
Volgt u mij op www.stop-biomassa.nl ?


Ik overweeg morgen aangifte te doen tegen u bij de politie in Ede of Arnhem. Ik eis actie…. niet volgende week…. NU.


Ik vraag openlijk hulp aan een ieder die een belang ziet in onze schone lucht, of een belang ziet aan een stop van die achterlijke gesubsidieerde groene hobby.

– ik zoek publiciteit
– ik zoek rechtsvertegenwoordiging
– ik zoek budget om dit veel groter aan te pakken…
er gaan miljarden subsidies in om…. zo’n grote bal is niet makkelijk te stoppen.


Lees meer op:

www.stop-biomassa.nl
of
www.the-fab.org/

Ik heb alweer een waardeloze nachtrust gehad,

Jan van der Meer, ik wens u fijne dag.

Met vriendelijke groet,

Rini Ruitenschild.
06 – 466 06 899
rini.ruitenschild@gmail.com


PERSBERICHT 4 maart 2020

BRON: ANP/MARCEL VAN HOORN
BRON: ANP/MARCEL VAN HOORN

            Natuurlijk lekker warm in Gelderland

Persbericht: Groene goud van Gelderland in de verkoop.

Op 4 maart werd er een zogenaamd ‘ronde tafel gesprek’ georganiseerd door provinciale Staten van Gelderland, met als onderwerp “Biomassa”. Het was zoals verwacht een vooringenomen gesprek en om die reden is dit persbericht alvast op 2 maart gepubliceerd.

Deelnemers aan de bespreking met de statenleden waren:

Actie groep MegaMestVergisterGroenloNEE
AGEM
Arnhems Peil
Behoud Bomen Arnhem
GMB biobased
GNMF
Omwonenden Agrogas Varsseveld
Veolia

Vooraf is bepaald dat in een ‘open gesprek’  er 3 minuten spreektijd is per belanghebbende, door de provinciale staten uitgekozen woordvoerder. 2 uur durend ‘open gesprek’, waarvan de resultaten al vast liggen en de spreektijd is beperkt tot 12 minuten tegen biomassa en 108 minuten pro-biomassa.

De provincie opent het gesprek positief:

Wij verkopen onze bomen aan de biomassa centrales. Die doen er met ons geld biomassa uit Amerika bij, kost ons miljoenen. En dan geven we ze geld om ons de energie te leveren. We betalen de kabels om de energie te transporteren en we krijgen er echte energie voor in onze woningen! Geweldig toch!

Extra aandacht was er voor de nieuwe plannen gepresenteerd in een 30 minuten durende promotievideo getoond door de afdeling Marketing en Subsidie-oogst van Veolia. Veolia gaat in 2022 vol in de ontbossing van de Veluwe. Met deze ambitieuze plannen zorgt Veolia voor een definitief einde aan de terreur van de Schorskever en zijn neef de Letterzetter.

“zonder bomen, geen kever!”  zo vertelde de gedeputeerde enthousiast! Nu zullen we zeker zijn van een einde aan de plaag van deze zo gevreesde kevers. Dit team zorgt al jaren voor slecht brandbaar hout in onze bossen! Daarbij krijgen we bereiken we zo ook de dunning die hard nodig is voorde biodiversiteit.

Veolia-vertegenwoordiger Marianne Mulder voegde hier nog aan toe haar dank te willen uitspreken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (RVO) Mede dankzij de 11.400 Miljoen Euro SDE+ subsidie heeft Veolia al in 2018 de Letterzetter kunnen uitzetten, waar we dus nu allen van profiteren!

Er was nog een klein probleem met een vergunningsaanvraag, maar geld strijkt alles plat. Na de presentatie van een mooi plan voor werkgelegenheid en een storting in de kas van Rosendaelsche Golfclub Arnhem is gedeputeerde opgestaan en heeft onderhands de vergunning door de commissie geloodst! Een toonbeeld van hedendaagse Arnhemse samenwerking!


Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Bij de uitnodiging heeft de provinciale Staten gevraagd aan de belangengroepen tegen bomenkap en biomassa om in 3 minuten te presenteren wat er in de nieuwe strategische agenda meegenomen moet worden…. Het beleid van de Provincie over  biomassa is al af en gepubliceerd… U vindt het op http://stop-biomassa.nl/?p=282

Heel veel is er gedaan om de politiek te bewegen… er zijn enorm veel argumenten om nu direct te stoppen met de biomassa en onzinnige boomkap. Onze volksvertegenwoordigers verschuilen zich achter ingestudeerde oneliners en betaalde rapporten uit de gesubsidieerde industrie. Het grote geld regeert, helaas niet het verstand. 11.400 miljoen euro…. Of € 11.400.000.000,- subsidie wordt verbrand aan een systeem dat nog vervuilender is dan een kolencentrale.

Het bewijs is duidelijk. Om catastrofale opwarming van het klimaat te voorkomen, moeten we de uitstoot sterk verminderen en de koolstof “opslag” verhogen – dat wil zeggen de opname van koolstof in natuurlijke ecosystemen. Bossen zijn onze beste hoop om koolstof uit de lucht te halen. Maar de waarschuwingen van wetenschappers van over de hele wereld en haar eigen adviseurs worden genegeerd en de Nederlandse regering heeft beleid ingevoerd dat het kappen en verbranden van boshout bevordert als “koolstofneutraal”, gebaseerd op het idee dat bomen ooit zullen terug groeien.

De Nederlandse overheid heeft hiermee de boskap voor brandstof uitgebreid en de uitstoot van broeikasgassen verhoogd. We kunnen meer schade aan onze gezondheid, de bossen, de biodiversiteit en het klimaat verwachten.

We zullen daarom nog dit jaar rechtszaken aanspannen tegen de overheid en de industrie die dit schadelijke beleid promoten waarbij we wetenschappelijk bewijs zullen leveren waaruit blijkt dat bio-energie niet alleen bossen en het klimaat schaadt maar ook mensen. Boskap en verbranding van biomassa vernietigen cultureel erfgoed, versnellen de vernietiging van oude bossen en schaden de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen.

Deze zaak laat zien dat de bevordering van het verbranden van boshout in strijd is met de beloften van het Verdrag betreffende de werking van de EU: het milieu behouden en beschermen, de natuurlijke hulpbronnen verstandig gebruiken, de klimaatverandering bestrijden, de wetenschap gebruiken om het beleid te informeren, en ervoor te zorgen dat de vervuiler betaalt.

Het is tijd voor echte klimaatactie en het oogsten van bossen voor brandstof staat dat in de weg. Help ons mee om de politiek en de bedrijven juridisch verantwoordelijk te stellen en door middel van het recht dit destructieve beleid eens en voor altijd de wereld uit te helpen.

www.biomassazaak.nl

www.stop-biomassa.nl

Johan Vollenbroek wil dat Ede handhavend optreedt bij biomassacentrale

Uit: De Gelderlander, door Arnold Winkel 1 maart 2020

EDE – De biomassacentrale aan de Knuttelweg heeft te veel schadelijke stoffen uitgestoten. Milieuactivist Johan Vollenbroek wil nu dat de gemeente Ede handhavend optreedt.

De Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek heeft de gemeente Ede gisteren een brief gestuurd, waarin hij aangeeft dat de biomassa aan de Knuttelweg in Ede-Noord te veel stikstof en fijnstof uitstoot. Ook zou de installatie te veel uren draaien. Namens de organisatie Mobilisation for the Environment vraagt Vollenbroek Ede op om hiertegen handhavend op te treden.

Volgende week meer bekend

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het verzoek is binnengekomen. ,,We gaan ons buigen over de brief om de vervolgstappen te bepalen’’, meldt de woordvoerder. ,,Inhoudelijk is hierover dus nog niets te zeggen. Naar verwachting kunnen we in de loop van volgende week meer informatie geven over onze vervolgstappen en het bijhorende tijdspad.’’ 

De woordvoerder voegt eraan toe dat met ‘we’ de Omgevingsdienst De Vallei wordt bedoeld. Deze organisatie houdt zich bezig met vergunningverlening in de regio en ook op de naleving van de vergunningen.

Gezondheid

De laatste tijd is er steeds meer ophef over de drie biomassacentrales in Ede. Omwonenden maken zich al langer zorgen om hun gezondheid. Dat werd nog versterkt door uitlatingen van Vollenbroek in deze krant dat dit soort centrales veel te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het grootste deel daarvan bestaat uit fijnstof. 

Twee weken geleden maakte het gemeentebestuur bekend dat Vollenbroek een van de personen is die wordt uitgenodigd om meer duidelijkheid te krijgen over de werking van de biomassacentrales. De gemeenteraad van Ede wil alle feiten over deze centrales boven tafel krijgen en wil daarom alle belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek. Naast Vollenbroek zijn dat medewerkers van Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst De Vallei.

Burgerverzet tegen biomassacentrales groeit

Uit De Telegraaf, 1 maart 2020, door Wierd Duk

Het volksverzet tegen honderden in Nederland geplande biomassacentrales groeit. Door de massale houtstook neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof niet af, maar juist tóé; met gevaar voor de volksgezondheid, waarschuwen onder meer RIVM en GGD. Dit voorjaar willen tegenstanders de straat op, naar het Malieveld: „We zitten op een omslagpunt, we krijgen steun uit alle hoeken.”

Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af, vindt het kabinet. Een oplossing ziet de coalitie in de inrichting van zeshonderd biomassacentrales: energiecentrales die op grote schaal hout verbranden. Zo kunnen, volgens minister Eric Wiebes (VVD), de doelstellingen uit het klimaatakkoord worden gehaald.

Probleem: die zwaar gesubsidieerde biomassacentrales zijn enorm vervuilend. Een stuk vervuilender dan het schone aardgas en vervuilender zelfs dan de ouderwetse kolencentrales. Elektriciteit opwekken door houtverbranding levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale, concludeerden onderzoekers. RIVM en GGD waarschuwen: kijk goed naar de gevolgen voor de volksgezondheid.

Complete bossen vernietigd

De massale houtkap bedreigt bovendien de natuur; niet alleen die in Nederland, maar tot in de Verenigde Staten en de Baltische landen, waar complete bossen worden vernietigd om te voldoen aan de stijgende vraag naar hout.

Jildert Huitema (39) is mede-initiator van het landelijke protest tegen de biomassacentrales. Huitema woont op Amsterdam-IJburg, vlak bij de biomassacentrale van Diemen, die de grootste van Nederland moet worden. Die centrale moet warmte leveren aan gasloze huizen in Amsterdam en Almere.

Bezwaren tegen biomassa

Huitema, die als marketing strateeg voor grote multinationals werkte, werd wantrouwend tijdens een infoavond van energiereus Vattenfall, uitbater van de centrale. „Het zou alleen om restafval gaan, werd ons verteld. Maar als je doorvroeg – bijvoorbeeld waarom de complete gemeenteraad van Diemen tegen de plannen was – dan kwamen er slechts ontwijkende antwoorden. Ik ben mij in de kwestie gaan verdiepen en stuitte op al die bezwaren tegen biomassa. Toen hebben we op IJburg met anderen een coalitie gevormd en is de bal gaan rollen. Bij een inloopavond zat het bomvol, een dampende zaal met wel tweehonderd man.”

Bekende milieu-activist

Interessant: het Comité Schone Lucht, dat Huitema oprichtte met Fenna Swart, krijgt steun uit uiteenlopende hoeken: zowel uit klimaatsceptische kringen, als van de bekende milieu-activist Johan Vollebroek en een organisatie als Greenpeace.

Huitema: „Het is een breed, gemêleerd gezelschap. Vooral doorsnee Nederlanders, die echt last hebben van die centrales. Als je in Zaandam je kinderen op school hebt naast een biomassacentrale zonder filters en die school staat blauw van de rook, dan word je heel ongelukkig. Of als je in Ede een autobedrijf hebt en je moet telkens de fijnstof van je auto’s wassen, terwijl je je realiseert ’die troep adem ik nog in ook’.”

Steun uit alle hoeken

Veertig lokale comités hebben zich inmiddels aangesloten bij Huitema’s initiatief. Zaterdag 18 april wil het Comité optrekken naar het Malieveld. Huitema: „Als de corona-crisis het toelaat, anders stellen we het uit. Lokale partijen – ook die uit de regeringscoalitie – zijn vaak tegen de komst van de centrales, maar minister Wiebes en ook Eurocommissaris Frans Timmermans blijven biomassa maar zien als dé oplossing. Het is enorm moeilijk om met hen in gesprek te komen. Onze woede moet kennelijk eerst zichtbaar worden in Den Haag, misschien dat de bezwaren dan gaan indalen. Maar we zitten op een omslagpunt, we krijgen steun uit alle hoeken.”

Slimme lobby

In het biomassa-project gaat zo’n 12 miljard euro om aan subsidies: de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Huitema: „Al dat geld is inmiddels vergeven. Het is een slimme lobby geweest van de energiebedrijven, de pellethandel, de centralebouwers en al die mensen eromheen, die aan de biomassa veel geld verdienen. Zij hebben de politici voorgehouden dat biomassacentrales de oplossing zijn en biomassa als duurzame brandstof is vervolgens groot in het klimaatakkoord terechtgekomen. Men is er gewoon ingetrapt.”

“Het is een slimme lobby geweest van de energiebedrijven, de pellethandel, de centralebouwers en al die mensen eromheen, die aan de biomassa veel geld verdienen”

Intussen, vervolgt Huitema: „Er zijn gigantische hoeveelheden hout nodig voor de centrales. Complete bossen in de Verenigde Staten en de Baltische staten worden nu gekapt. In de Baltische landen bleken hoogwaardigheidsbekleders, tot het niveau van minister, te profiteren van die handel. In Roemenië zijn boswachters vermoord, die zich tegen de kap verzetten. Het is compleet uit de hand gelopen. Er wordt beloofd: voor de gekapte bomen worden weer nieuwe geplant, die halen weer CO2 uit de lucht, dus is dit allemaal CO2-neutraal. Maar dat is niet zo. Dat herplanten gebeurt slechts op heel kleine schaal. Bovendien is een productiebos iets heel anders dan de complete ecosystemen, die nu worden verwoest. Zogenaamd redden we het klimaat, maar we vernietigen de natuur.”

Aantal voorstanders slinkt

Het aantal voorstanders van biomassacentrales slinkt. Hoewel hoogleraar bio-economie Martin Junginger alle commotie relativeert: „Biomassacentrales stoten meer stikstof en fijnstof uit dan kolen”, zei hij in het AD. „Maar waar heb je het dan helemaal over? De energiesector als geheel zorgt voor maar 0,3 procent van alle stikstofuitstoot in Nederland.”

Jildert Huitema is het eens met het kabinet dat ’we afmoeten van onze verslaving aan fossiele brandstoffen’. „Maar van het gas af is een doel op zich geworden terwijl gas als transitiebrandstof een prima oplossing was geweest. Dan hadden die miljarden subsidie in innovatieve projecten kunnen worden gestopt, in aquathermie bijvoorbeeld, in plaats van in ouderwetse en vervuilende houtstook.”