Bezorgde bewoners Schothorst-Zuid in opstand tegen op biomassa gestookt warmtenet: ‘Oliedomme keuze’

Deel dit in uw eigen netwerk!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uit: AD.nl Door Joahn Hardeman, 18-8-2020

Bezorgde inwoners van de Amersfoortse wijk Schothorst-Zuid zijn een handtekeningenactie begonnen om de komst van een grotendeels op biomassa gestookt warmtenet te voorkomen. Ze vinden biomassa allesbehalve een duurzaam alternatief voor aardgas.

De bezorgde bewoners zullen de komende weken bij alle 2200 huishoudens in Schothorst-Zuid aanbellen en hun petitie onder de aandacht brengen. De afgelopen tijd verzamelden ze al 300 handtekeningen. ,,De keuze voor biomassa is onbegrijpelijk. De hele wijk moet straks van het gas vanwege CO2-uitstoot en in plaats daarvan gaan we hout opstoken. Een zeer vervuilend en dus oliedom alternatief’’, zegt mede-initiatiefnemer Rob Molenkamp.

Als het aan het stadsbestuur ligt, gaat Schothorst-Zuid als eerste wijk van Amersfoort van het aardgas af. De gemeente is in zee gegaan met Warmtebedrijf Amersfoort, dat een buizenstelsel wil aanleggen dat warm water naar de woningen voert. Huiseigenaren betalen maximaal 2000 euro voor een aansluiting en verdienen deze investering terug met lagere energiekosten. Tijdens een informatieavond in maart bleek 75 procent van de 600 aanwezige bewoners daar wel oren naar te hebben. 

Vervuilende machine

Dit warmtenet zal de eerste vijf tot acht jaar worden verwarmd door een nieuwe biomassacentrale op De Hoef. Deze ‘hybride’ centrale zal ook worden uitgerust met een warmtepomp en zonnepanelen. Later moeten duurzame technieken, die nu nog in de kinderschoenen staan, zoals geothermie (warmte uit de aarde) en aquathermie (warmte uit rioolwater), de verwarming overnemen.

Biomassa is nu onmisbaar om het warmtenet aan te kunnen leggen zodat we in de toekomst kunnen overstap­pen op andere energie­bron­nen

Tim de Leeuw, Warmtebedrijf Amersfoort

Dat zal niet het einde van de biomassacentrale betekenen, zegt Molenkamp. ,,Een bedrijf kan zo’n miljoeneninvestering niet in zo’n korte tijd terugverdienen. Het zal erop uitdraaien dat er nog tientallen jaren een vervuilende machine bomen gaat verbranden. Slecht voor milieu, luchtkwaliteit en volksgezondheid.’’

Biomassa is niet onomstreden als duurzame energiebron. Bij de verbranding komen schadelijke stoffen zoals CO2, fijnstof en stikstof vrij. Ook importeren sommige biomassacentrales hout uit andere delen van de wereld. Dat het toch als milieuvriendelijk wordt gezien, komt doordat er vaak alleen resthout wordt verbrand en omdat bomen bij leven juist CO2 opnemen.

Duurzaam resthout

Met de gemeente is afgesproken dat er alleen duurzaam resthout afkomstig uit een straal van 150 kilometer rondom Amersfoort wordt gebruikt, zegt Tim de Leeuw van Warmtebedrijf Amersfoort. ,,We gaan dus geen scheepsladingen pellets uit Canada verbranden of bomen omhakken. Maar biomassa is onmisbaar om nu het warmtenet aan te kunnen leggen zodat we later kunnen overstappen op andere energiebronnen.’’

Als blijkt dat het draagvlak ontbreekt, hopen we dat het Rijk geen subsidie verstrekt.

Rob Molenkamp, Mede-initiatiefnemer petitie

Volgens De Leeuw hoeven bewoners zich geen zorgen te maken over schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. ,,We vervangen in feite 2200 schoorstenen in Schothorst voor één schoorsteen met ultramoderne filters op De Hoef. De luchtkwaliteit zal alleen maar verbeteren.’’ 

Het Warmtebedrijf ontving in 2018 al een vergunning voor de biomassacentrale. Behalve het warmtenet moet het ook andere bedrijven en woningen in Amersfoort gaan verwarmen. Wethouder Astrid Janssen (Duurzaamheid) zei eerder dat ze biomassa beschouwt als een haalbaar tussenstation naar schonere, maar nu nog te kostbare vormen van warmtewinning.

Miljoenensubsidie dwarsbomen

De initiatiefnemers van de petitie gaan de komende weken de wijk in om tenminste 30 procent van de bewoners achter zich te krijgen. Het warmtenet komt er alleen als 70 procent van de huishoudens dat wil. 

Ook wil de bewonersgroep de petitie aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de gemeentelijke subsidieaanvraag van 4,9 miljoen euro voor het warmtenet te dwarsbomen. ,,Als blijkt dat het draagvlak ontbreekt, hopen we dat het Rijk geen subsidie verstrekt’’, zegt Molenkamp.

Lees ook: Houtstook is een ramp, want bomen groeien erg traag

Lees ook: SER: Stop subsidie voor energie uit verbrand omgekapt bos

Lees ook: Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog