Greenpeace spreekt zich uit over biomassa!

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

door Greenpeace Nederland 6 augustus, 2020

Amsterdam, 6 augustus – Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes (Economische Zaken & Klimaat) op de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen. Uit een rapport van milieukundig onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat energieleveranciers in 2019 biomassa hebben bijgestookt waarvan zij nog altijd niet kunnen aantonen dat het aan duurzaamheidscriteria voldoet. Dit rapport komt bovenop het recente advies van de Sociaal Economische Raad (SER) die stelt dat de bijstook van biomassa om stroom op te wekken en warmte te genereren moet worden afgebouwd. In een brief doen de milieuorganisaties een dringende oproep aan de minister dit SER-advies op te volgen. 

In 2013 hebben de milieuorganisaties het Energieakkoord getekend. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de energietransitie met meer windparken op zee. Ook gingen de energieleveranciers, de overheid en milieuorganisaties akkoord met de bijstook van biomassa in Nederlandse kolencentrales onder de voorwaarde dat de houtige biomassa afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde bossen. In de daaropvolgende jaren werden nadere afspraken in een aansluitend convenant vastgelegd, maar na acht jaar verder praten kunnen energieleveranciers nog altijd niet aantonen of de bijstook van biomassa aan duurzaamheidscriteria voldoet, zo blijkt uit het CE Delft rapport.

Joris Thijssen, directeur Greenpeace:
“Het is schandalig dat energieleveranciers nog mogen blijven bijstoken, terwijl ze niet kunnen aantonen of het hout van duurzame bosbouw komt. Tijdens de onderhandelingen van het Energieakkoord vonden de milieuorganisaties al dat de bijstook van biomassa om veel redenen een slecht idee is. Daar zijn de afgelopen jaren veel stemmen bij gekomen van wetenschappers, omwonenden en eerder deze maand de SER. Het CE Delft rapport is het zoveelste rode licht voor de minister om de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen.”  

Opvolging van het SER-advies betekent volgens de milieuorganisaties dat naast het afbouwen, biomassa ook niet langer wordt gebruikt voor andere energietoepassingen waarvoor alternatieven bestaan. In de brief adviseren ze minister Wiebes zijn budget voor de duurzame energietransitie indien nodig in te zetten om kolenbedrijven te compenseren, maar vooral om het aandeel zon- en windenergie in Nederland te vergroten. 

Thijssen: “We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatcrisis te beteugelen. Dat betekent stoppen met het kappen van bossen. Zolang er geen garantie wordt gegeven dat biomassa niet onze biodiversiteit vernietigt, leidt de inzet van biomassa tot verergering van de klimaatcrisis.”

—————————————————————-

Noot aan de redactie: 

Contact: 
Persvoorlichting Greenpeace: 
persvoorlichting@greenpeace.nl – 06 – 21 29 68 95

Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

17 juni 2020 – Uit: Opiniez.com, door: Kees Rooke

Onduidelijk waarom we “van het aardgas af” moeten

 Biomassacentrale Diemen door Evert Kuiken, 

Eén van de hoekstenen van het Kabinet Rutte-III is het klimaatbeleid. In het Regeerakkoord en het daarna gepresenteerde Klimaatakkoord wordt zwaar ingezet op het terugdringen van de uitstoot van CO2. De doelstelling is het terugdringen van deze uitstoot in Nederland met 49% ten opzichte van 1990, en met 95% in 2050. Ook wil het kabinet zo snel mogelijk van het aardgas af.

Van het gas af

Er is nooit uitgelegd waarom Nederland, als enige land in de wereld, zo nodig van het aardgas af moet, laat staan dat dit aan de bevolking is voorgelegd.Ronald Plasterk@RPlasterk

België sluit haar bestaande kerncentrales die nu 50% van de elektriciteit leveren, en gaat grotendeels over op gas. Van CO2 emissievrij naar fossiel. Alsof er geen klimaatprobleem is.

In het VVD-verkiezingsprogramma van 2017 staat: “De overheid moet zo min mogelijk proberen ons leven te beïnvloeden zonder dat het klimaat daarmee daadwerkelijk wordt geholpen. In plaats daarvan moet de overheid problemen bij de bron aanpakken, door werk te maken van het verminderen van de uitstoot van CO2. Zo profiteert het klimaat het meest. Daarbij willen wij ruim baan voor innovatie en de garantie dat iedereen zijn of haar eigen keuzes kan blijven maken.”

Geen vrije keuze

”Ruim baan voor innovatie” geeft het Klimaatakkoord niet. Het is opgesteld door een aantal organisaties, die de voorstanders van innovatie –  zoals met kernenergie – zorgvuldig buiten de deur hebben gehouden. En het Klimaatakkoord wordt de bevolking gewoonweg door de strot geduwd. Een vrije keuze is er ook niet. We móéten van het gas af. In het Klimaatakkoord staat zelfs dat het vervallen van de gasaansluitplicht in de Energiewet wordt opgenomen en de netbeheerder zo nodig met de sterke arm de mogelijkheid en instrumenten krijgt om de gasafsluiting uit te voeren.”

Akkoord bevonden door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Biomassacentrales

Minstens zo erg is dat het kabinet als ‘oplossing’ voor het halen van de klimaatdoelstellingen zwaar heeft ingezet op biomassacentrales. De bedoeling van biomassacentrales was dat er resthout in wordt verstookt. Maar nu blijkt dat dat nauwelijks gebeurt. Volgens de Federatie tegen Biomassacentrales gaat de nieuwe biomassacentrale in Diemen per dag maar liefst 18.000 voetbalvelden (!) bos verbranden. Het hout wordt gekocht van eigenaars van bossen, die zich onder meer in Zuid-Amerika en de Baltische staten bevinden.

Na de kap worden de bomen naar Nederland verscheept en daar worden ze gewoonweg afgefakkeld en verdwijnen door de schoorsteen. En dat terwijl bomen juist dat vermaledijde CO2 opnemen! Je zou zeggen dat er dus juist méér bomen moeten komen. Maar deze gekapte exemplaren bevinden zich in andere landen, dus dat is niet ons probleem.

Meer CO2-uitstoot

Uit een recent onderzoek van Adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gebleken dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales. Ronald Plasterk besteedde hier uitgebreid aandacht aan in zijn column in De Telegraaf van vrijdag 5 juni jl. Plasterk wijst er ook op dat uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat om dezelfde energieopbrengst te krijgen, de CO2-uitstoot groter is bij biomassa dan bij steenkool! De uitstoot neemt dus toe!

Commotie

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Er waren klachten over overlast. Er was sprake van rook in slaapkamers, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het Mobilisation for the Environment (MOB), waar de bekende milieu-activist Johan Vollenbroek voorzitter van is, concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. Warmtebedrijf Ede zag de bui al hangen en probeerde Vollenbroek op een zijspoor te zetten. In ruil voor informatie zou hij voor geheimhouding moeten tekenen. Vollenbroek bedankte voor de ‘eer’.

Nederland geeft 11,4 miljard euro subsidie aan het ombouwen van kolencentrales naar centrales voor biomassa. Dat is gemiddeld 671 euro per persoon. Krankzinnig beleid, niet uit te leggen.

De argumenten van Ronald Plasterk komen, behalve in De Telegraaf, nauwelijks aan bod in media zoals de NPO. En binnen diens eigen partij, de PvdA, zou steun aan de afgestudeerde bioloog Plasterk in conflict komen met de in Franse Literatuur afgestudeerde klimaatpaus Frans Timmermans.

Waanzin

De vraag rijst natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze vernietiging van gezonde natuur en het in bedrijf nemen van vervuilende biomassacentrales gewoon doorgaat. De verklaring is vrij simpel maar wel onthutsend. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn onhaalbaar met alleen het aanleggen van zonneweiden en het plaatsen van windmolens! Op dit moment is van alle energie in Nederland slechts 6% ’groen’, daarvan is maar liefst 70% biomassa. Zonder biomassa zou je dus ongeveer 2% overhouden. Maar het kabinet had daarvoor een oplossing. Voor de uitstoot van CO2 telt de verbranding van biomassa gewoon niet mee! Je zou het bijna niet geloven, dit is gewoon fraude, sjoemelen met cijfers.

Urgenda

Het Longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken. Johan Vollenbroek zei onlangs op Radio 1 de subsidie voor biomassacentrales weggegooid geld te vinden. Urgenda-directeur Marjan Minnesma zei zondag jl. op Radio 1 dat het kabinet moet stoppen met investeren in biomassacentrales en de gaskraan weer moet openzetten.

Ook in het recente Kamerdebat over het klimaat klonken er steeds meer kritische geluiden over biomassa. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben laten weten dat er wat hen betreft een einde komt aan de subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Zelfs binnen GroenLinks klinken er kritische geluiden. Maar de Statenfractie in Noord-Holland stemde wel voor een vergunning voor de biomassacentrale in Diemen.

Kijk ook: https://www.wyniasweek.nl/de-gesubsidieerde-houtstook-wankelt-nu-het-gasverbod-stoppen/

Wiebes

Minister Wiebes erkende dat hij ‘zoekende’ is in de discussie over de geplande bouw van nieuwe biomassacentrales. Maar helemaal stoppen zou betekenen dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. “Ik ga niet op een woensdagmiddag even een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord door de plee spoelen”, zei Wiebes. En hij komt ermee weg.

Nog wel.

Bij de verkiezingen zal het klimaat hoog op de agenda staan. Dan zal blijken of de kiezer het eens is met dit beleid.

Warmtebedrijf Ede wil Vollenbroek de mond snoeren: ‘openbaarheid in ruil voor geheimhouding’

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Erika van Gils 22-05-20, 06:57 

Warmtebedrijf Ede wil milieudeskundige Johan Vollenbroek op een zijspoor zetten. In ruil voor informatie zou Vollenbroek voor geheimhouding moeten tekenen. Daar werkt hij niet aan mee, laat de milieudeskundige desgevraagd weten. 

Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie van Vollenbroek,  diende onlangs bij de gemeente Ede een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) in om meer te weten te komen over de drie biomassacentrales in de gemeente.

,,Het  Warmtebedrijf, dat zich naar buiten toe afficheert als transparant, wil nu dat MOB een verklaring tot geheimhouding tekent”, zegt Vollenbroek. Volgens Vollenbroek probeert het Warmtebedrijf daarnaast te voorkomen dat MOB informatie krijgt over de gasreiniging van de centrales.

Intimidatie

De milieudeskundige vindt dat de gemeente Ede zich laat ‘intimideren’ door het Warmtebedrijf, omdat ze de stukken op grond van de Wob nu niet aan MOB overhandigt. ,,Het is een soap aan het worden”, aldus Vollenbroek.

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Veel Edenaren klaagden over overlast van de centrales. Rook in de slaapkamer, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het MOB concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. 

Gemeente en het Warmtebedrijf bestreden dat en nodigde MOB uit voor een gesprek. Om eerst een goed beeld te krijgen van het ontwerp van de drie installaties, deed MOB een Wob-verzoek. Zo werden gegevens opgevraagd over onder andere de opslag, de afgasreiniging, de type ovens, welke filters er gebruikt zijn, milieujaarverslagen en rapportages van emmissies (uitstoot).

Bezwaar

De gemeente Ede liet Vollenbroek vorige week per brief weten dat niet al zijn verzoeken openbaar gemaakt worden, omdat MPD Groene Energie, het moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede, bezwaar heeft ingediend tegen openbaarmaking van informatie uit bepaalde documenten.

Vollenbroek zegt dat dat juridisch niet kan. ,,Het bedrijf mag wel bezwaar maken, maar de gemeente is verplicht om de eerst wel toegezegde informatie te leveren tenzij het Warmtebedrijf bij de rechter om een voorlopige voorziening vraagt. Dat is niet gebeurd.”

Volgens een woordvoerder van het Warmtebedrijf is het bedrijf transparant over haar emissies. ,,We hebben met de gemeente Ede vertrouwelijke bedrijfsgegevens gedeeld en willen niet dat deze informatie openbaar wordt. We hebben een bezwaarschrift ingediend en wachten nog op de uitkomst.”

Het lijkt er eerder op dat het bedrijf niet met de billen bloot wil.Johan Vollenbroek, Milieudeskundige

Het Warmtebedrijf zegt MOB te hebben uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. ,,MOB heeft in dit gesprek haar zienswijze kenbaar gemaakt over de installaties. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis en ervaring met alternatieve brandstoffen voor de opwekking van warmte en het behalen van een warmterendement. We willen met de nodige zorgvuldigheid, en bescherming van vertrouwelijke gegevens, het gesprek aangaan met MOB.” Volgens de woordvoerder zijn er nog gesprekken gaande met MOB over ‘hoe dit vorm te geven’.

Vollenbroek noemt het ‘onzin’ dat het warmtebedrijf MOB vraagt geheimhouding te tekenen. ,,MPD denkt kennelijk een uniek installatie te hebben qua technologie. Dat valt niet te rijmen met de forse overschrijdingen van de normen die we gezien hebben….Het lijkt er eerder op dat het bedrijf niet met de billen bloot wil.”

Uitbreiding

MOB wil bereiken dat er in Ede geen uitbreiding meer komt van biomassa. ,,Ze hebben altijd gezegd hets  itijdelijk, stap dan nu over op echte duurzame bronnen zoals geothermie of warmte- en koudeopslag.” Daarnaast wil MOB dat de uitstoot van stikstofdioxide en stofemissie naar beneden gaat en dat het bedrijf de uitstoot continue meet. ,,Die cijfers moeten dan voor iedereen zichtbaar zijn op de website van het Warmtebedrijf.”

De gemeente laat weten dat het Warmtebedrijf inderdaad heeft aangegeven dat er in de documenten die Vollenbroek heeft opgevraagd bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie staat. ,,MPD heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de openbaarmaking van deze gegevens”, zegt een woordvoerder. De zitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie staat voor medio juli gepland.

Volgens jurist Marc van Breda kent de Wob voor milieu-informatie afwijkende regels. ,,De beslistermijn bedraagt geen vier, maar twee weken. En de beslissing wordt niet opgeschort als belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen. De derde zal dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank moeten indienen.”

Groen Links Wethouder Lex Hoefsloot uit Ede. ” er komt alleen maar stoom uit zo’n biomassacentrale”

Zorgen over centrales

In Ede draaien drie bio-energie centrales al enkele jaren op houtige biomassa. Zo’n 20.000 Edese woningen en bedrijven ontvangen hiervan hun warmte.

Het Edese warmtenet is vorig jaar omgevormd tot een slim warmtenet. Naast warmte uit de drie centrales, krijgt het net ook restwarmte van bedrijven en zonnewarmte.

Steeds meer Edenaren maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de uitstoot van de centrales.

Of die aan de eisen voldoet, daarover worden gemeente, Warmtebedrijf en milieu-deskundigen het niet eens.

Volgens milieudeskundige Johan Vollenbroek stoten de installaties fors meer (fijn) stof en stikstofdioxide uit dan toegestaan. Hij wil de uitstoot omlaag hebben.

Er zijn al centrales die minder dan 0,5 milligram stof per kuub uitstoten doordat ze goede zuiveringsinstallaties hebben.

Plaats dit bericht bijvoorbeeld in uw lokale FaceBook groepen..

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

https://nos.nl/artikel/2332139-twee-energiecentrales-mogen-meer-stikstof-gaan-uitstoten-dan-ze-deden.html

Met een tekst als bijvoorbeeld deze:

Lieve mensen uit Geertruidenberg, ik weet dat jullie geen actievoerders zijn, maar een petitie tekenen in ons aller belang en dat van de regio is een kleine moeite, doen dus en dank!

De link naar de petitie om de biomassa te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland?locale=nl

De link naar de petitie om de grootschalige bomenstop te stoppen;

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl

Deel de berichten in grotere groepen en probeer de berichten zoveel mogelijk te laten delen! Help ons deze ziekmakerij te stoppen!

Hele bomen claim ondersteund. NRC Opinie 2 december 2019.

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Door Prof.dr. Martijn B. Katan
2 december 2019

Dinsdag behandelt de Eerste Kamer de Kolenwet. [1] Daar staat in dat elektriciteitscentrales binnen vijf tot tien jaar geen kolen meer mogen stoken, vanwege de CO2. Energiebedrijf RWE gaat voor zijn centrales daarom over op biomassa. Ze gebruiken daarvoor geperste houtstaafjes, zogeheten pellets.

Tegenstanders zeggen dat die worden gemaakt van hele bomen. Omdat hout bij verbranding meer CO2 uitstoot dan kolen wordt het probleem dus erger. Nee, zeggen de voorstanders, pellets worden gemaakt van afval dat anders toch wordt verbrand, dus die CO2 telt niet. [2] Waar worden pellets van gemaakt?

Documentaires laten zien hoe in de VS reusachtige machines hele bossen rooien. Een stroom van trucks rijdt de stammen naar de pelletfabriek. [3](Voor bronnen en links zie mkatan.nl.) Maar misschien zijn die documentaires selectief en is het steeds hetzelfde bos. We moeten kwantitatieve gegevens hebben, van betrouwbare instanties. Die zijn er.

De grootste producent ter wereld, het Amerikaanse Enviva, rapporteert elk kwartaal waar hun pellets van gemaakt zijn. [4] Gemiddeld is dat vier vijfde bomen en één vijfde afval. [5] De helft van de bomen bestaat uit sparren en de rest uit hardhout, vooral eiken. [6]

Het RISI rapport voor de Amerikaanse hout- en papierindustrie [7] meldde vijf jaar geleden dat driekwart van de Amerikaanse pellets werd gemaakt van bomen. Dat klopt met de cijfers van Enviva. Voorstanders zeggen dat niemand pellets maakt uit hele bomen, want bomen brengen meer op als je er planken van zaagt. Maar door de miljardensubsidies voor biomassa is dat achterhaald. De marktprijs van vers gerooide bomen was destijds elf dollar per ton, maar pelletfabrikanten boden $26 tot $53 per ton. [8] De prijs werd opgedreven door de subsidies. [9]

Als energiebedrijven geen subsidie krijgen kunnen ze zelfs de kostprijs van pellets niet betalen, dus stopt de productie en blijven de bomen in het bos. Ook in Nederland gaat de import van pellets op en neer met de subsidies. Vandaar dat Nederland in 2018 geen pellets uit de VS importeerde, zoals Minister Wiebes onlangs in de Kamer verklaarde.[10] In 2018 zaten we net tussen twee subsidierondes in. Wat Wiebes niet vertelde is dat de import dankzij de nieuwe miljardensubsidies nu snel omhoog gaat. [11]

Voorstanders zeggen dat pellets gemaakt worden van afval. Uit de rapporten van pelletproducent Enviva blijkt echter dat er steeds minder afval in de pellets gaat en steeds meer bomen. In 2016 bestonden pellets voor 25% uit afval en nu voor 18%. Als er een tekort aan afval is wordt het nog onwaarschijnlijker dat onze centrales gaan draaien op houtafval. Inderdaad toont een rapport van de universiteit van Montana aan dat in de bosrijke Noordwestelijke staten van de V.S. nauwelijks houtafval overblijft. [12]

Het wordt allemaal gebruikt voor papier en karton, voor spaanplaat of als brandstof in de zagerijen. Mechanisatie en rationalisatie resulteren in steeds minder houtafval; in 1965 eindigde 14% van het gerooide bos als afval en vijftig jaar later nog maar 3%. Dat verklaart waarom Enviva steeds meer bomen in zijn pellets doet. Wel bieden de pelletfabrikanten de hoogste prijs voor wat er nog aan afval is, dus voor spaanplaat etc. worden nu nieuwe bomen gekapt. Zelfs het maken van biomassa uit afval leidt dus indirect tot rooien van meer bos.

Het hele idee dat moderne kolencentrales kunnen draaien op houtafval is trouwens onzin. In schors, bladeren en takken zit te veel as en vuil, dat de ovens verstopt; [13] schone boomstammen moeten ze hebben! Vandaar dat een Belgische pelletfabrikant in een hilarisch pr-filmpje benadrukte dat hun pellets vooral worden gemaakt van stamhout – uit Nederlandse bossen. [14]

Ook Amerikaanse pellets worden vooral gemaakt van boomstammen. Rapporten van de EU, [15] het Amerikaanse ministerie van Landbouw, [16] Yale University [17] en het Engelse Royal Institute for International Affairs [18] bevestigen dat.
En pellets uit de Baltische staten, worden die wel gemaakt van houtafval? In Estland staat de tweede pelletfabrikant ter wereld, Graanul. Ook die verwerkt hele bomen. 

De hoeveelheid afval die vrijkomt bij reguliere houtoogst is namelijk veel te weinig om de brandstofhonger van kolencentrales te stillen. Je hebt een bos nodig vijf keer zo groot als heel Estland om alleen al onze drie kolencentrales te stoken op het vrijkomende houtafval. [19]

Op satellietfoto’s nemen de bossen in Estland snel af, [21] ooggetuigen vertellen over gerooide oerbossen en onlangs schreven 35 bosbeschermingsorganisaties uit Estland en de VS een goed gedocumenteerde brief waarin ze Wiebes en de Tweede Kamer smeekten om dit te stoppen. [22]

De enige manier om genoeg pellets te produceren is massaal bomen kappen. Hoe kunnen producenten dan beweren dat hun pellets gemaakt zijn van afval? Dat werkt zo: als hout voor pellets veel opbrengt dankzij de subsidies zaagt de boseigenaar een bos om, haalt er een aantal rechte bomen uit voor zaaghout en noemt de rest ‘afval’. Daar worden pellets van gemaakt en die worden voor goed geld verkocht. Zonder de subsidies was dat bos blijven staan, want dankzij subsidies stijgt de vraag naar pellets sneller dan de vraag naar planken.

Een laatste argument voor de duurzaamheid van biomassa is dat het wordt gecertificeerd met strenge keurmerken. Maar ook dat klopt niet. Allereerst staat de officiële Nederlandse regeling toe dat biomassa wordt gemaakt van bomen. [23] Daarnaast is de certificering een jungle (de SER moet daar volgend jaar orde in brengen). Om intussen de aanvoer op gang te houden laat Nederland hout toe met minder duurzame keurmerken. [24]

Als het kolenverbod ertoe leidt dat kolen worden vervangen door biomassa zal het leiden tot meer in plaats van minder CO2 uitstoot en tot vernietiging van bossen. Daarom moet aan de kolenwet een verbod op houtstook worden gekoppeld. Dat betekent sloop van kolencentrales en hoge kosten. Ik wens de Eerste Kamer wijsheid toe.

Door Prof.dr. Martijn B. Katan[1] www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35167_wet_verbod_op_kolen_bij

[2] Tweede Kamer, 19 november 2019, Min.Wiebes: Beantwoording vragen over inzet van biomassa als energiebron. ‘Mede als gevolg van de strenge duurzaamheidseisen bestaan de houtpellets die in Nederland ingezet worden in de praktijk uit de onvermijdelijke reststromen van de reguliere productie van hout.’ www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/beantwoording-kamervragen-over-inzet-van-biomassa-als-energiebron

[3] http://ccentralassets.s3.amazonaws.com/specialreports/pulp-fiction/videos/packages/making-of-a-pellet-720p.mp4 https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bos-als-brandstof
www.linktv.org/shows/burned-are-trees-the-new-coal/episodes/burned-are-trees-the-new-coal
zie ook www.biomassmurder.org/videos/index.html

[4] Jan-Jun 2019: www.envivabiomass.com/sustainability/track-and-trace/ 2016-2018:  www.envivabiomass.com/sustainability/track-and-trace/archived-data/

[5] Afval wordt omschreven als “sawdust, shavings or residuals from wood manufacturing” of “mill and industry residues”. Verder kleine hoeveelheden (<1%) “Arboricultural sources” of “Landscaping and arboricultural activities”. Die heb ik bij het afval opgeteld.

[6] https://www.ncpedia.org/forests-part-2-important-north; Quarterman, E., and Keever, C. (1962). Southern Mixed Hardwood Forest: Climax in the Southeastern Coastal Plain, U.S.A. Ecological Monographs 32, 167–185.

[7] Walker, S. (2015). An Analysis of UK Biomass Power Policy, US South Pellet Production and Impacts on Wood Fiber Markets: Prepared for the American Forest & Paper Association (Boston).
https://docplayer.net/25281897-An-analysis-of-uk-biomass-power-policy-us-south-pellet-production-and-impacts-on-wood-fiber-markets-prepared-for-the-american-forest-paper.html

[8] RISI rapport

[9] In dit geval betrof het Engelse subsidies; Engeland was en is de grootste afnemer van houtpellets voor kolencentrales/

[10]ww.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/beantwoording-kamervragen-over-inzet-van-biomassa-als-energiebron  “In 2018 is er geen hout geïmporteerd uit Noord-Amerika.”

[11] “Export volumes to the Netherlands, the fourth largest importer of U.S. wood pellets with 2.3% of market share, more than tripled as the country returned to co-firing at the end of 2018.”
https://forisk.com/blog/2019/11/13/north-american-wood-pellet-exports-q4-2019-update/

[12] Erik Berg, Todd Morgan, Eric Simmons (2016). Timber Products Output (TPO) – Forest Inventory, Timber Harvest, Mill and Logging Residue – Essential Feedstock Information Needed to Characterize the NARA Supply Chain (University of Montana Bureau of Business and Economic Research). P. 21. 
www.bber.umt.edu/pubs/forest/biomass/NARATimberProdOutputfinal.pdf

[13] Brack, D. (2017). Woody Biomass for Power and Heat (London (UK): Chatham House – the Royal Institute for International Affairs). “various types of roundwood are generally the main source of feedstock for large industrial pellet facilities. Forest residues are often unsuitable for use because of their high ash, dirt and alkali salt content.” www.chathamhouse.org/publication/woody-biomass-power-and-heat-impacts-global-climate

[14] Ecopower CVBA: Zo worden duurzame Ecopower-pellets gemaakt in onze fabriek in Ham. www.youtube.com/watch?v=Fet2zceG9VI

[15] Strange Olesen, A., Bager, S.L., Kittler, B., Price, W., Aguilar, F., European Commission, Directorate-General for the Environment, COWI, and Pinchot Institute for Conservation (2016). Environmental implications of increased reliance of the EU on biomass from the South East US: final report. (Luxembourg: Publications Office). www.aebiom.org/wp-content/uploads/2016/08/DG-ENVI-study-imports-from-US-Final-report-July-2016.pdf

[16] Henry Spelter,  Daniel Toth. North America’s Wood Pellet Sector. USDA 2009, p 7: ‘Future growth of pellet manufacturing will inevitably have to spread to alternative fibers, chiefly roundwood, as that resource is available in concentrated volume in compact areas.’ p 8: ‘Long-term growth of wood as fuel ultimately means the need to use roundwood’ www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/35060

[17] Drouin, R. (2015). Wood Pellets: Green Energy or New Source of CO2 Emissions? http://e360.yale.edu/features/wood_pellets_green_energy_or_new_source_of_co2_emissions “not enough of such waste wood exists to feed the growing demand for wood pellets” “the majority of the wood used at Enviva’s Ahoskie, N.C., mill comes from hardwood trees”

[18] Brack, D. (2017). Woody Biomass for Power and Heat (London (UK): Chatham House – the Royal Institute for International Affairs). “various types of roundwood are generally the main source of feedstock for large industrial pellet facilities. Forest residues are often unsuitable for use because of their high ash, dirt and alkali salt content.” www.chathamhouse.org/publication/woody-biomass-power-and-heat-impacts-global-climate

[19] Als drie Nederlandse kolencentrales overschakelen op biomassa hebben die tienmiljoen ton pellets per jaar nodig. RWE Eemshaven ca 5 Mton, Amer (Moerdijk) en Engie/Riverstone (Maasvlakte) elk ca 2.5 Mton. Wat Uniper op de Maasvlakte gaat doen met zijn kolencentrale is onzeker. Stel dat van een bos jaarlijks één op de dertig bomen wordt gekapt en dat daarbij 15% afval overblijft.

Berekening, “vijf keer zo groot als heel Estland”:     
Wood pellets needed for RWE Eemshaven en Amer en Engie/Riverstone                         10Mton/yr 
Forest area needed for RWE Eemshaven en Amer en Engie/Riverstone                    1,094km2 
Forest area needed for RWE en Engie/Riverstone if3.33
%
per y is harvested                32,831km2 
Forest area needed for RWE en Engie/Riverstone if3.33
%
per y is harvested, only waste is used and 15% is waste:              218,872km2 
Area of Estonia                  45,227km2 
Forest area needed to provide 10 Mt of pellets  5x all of  Estonia
Berekening, “vijf keer zo groot als heel Estland”:

[21] www.globalforestwatch.org/map/country/EST

[22] www.dogwoodalliance.org/2019/11/release-ngos-to-dutch-government-biomass-is-not-a-lifeline-for-coal/

[23] www.adviescommissiedbe.nl/file/download/50707666/Toetsingsprotocol+%28versie+2.3%29.pdf  p. 29.

[24] ZoalsPEFC, SFI en ATFS. www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/biomassa-sde/duurzaamheidseisen#uitzondering-in-2019

Biomassa Uitstoot

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

De biomassa industrie probeert alle discussie over uitstoot van deze ongereguleerde houtstook uit de weg te gaan.

En als je doorvraagt komt er fijnstof en stikstofoxiden…

Helaas…

Maar ook over:
CO2
SO2
Arseen
Cadmium
Nikkel

CO2 (aantoonbaar meer dan bij de verbranding van aardgas)
SO2, Zwaveldioxide >> Nu snap ik mijn omschrijving alsof ik zwavel rook…
Arseen     https://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen
Cadmium http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/cadmium-556.html
Nikkel https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/fb8338640e3db_rapport_basf_de_meern.pdf      

Poedervormige nikkelverbindingen kunnen bij inhaleren kankerverwekkend zijn, en zijn bij langdurig inhaleren direct toxisch. 

Dit komt er uit de pijp bij een kleine, buiten controle vallende, centrale. 
Allemaal onzichtbare stoffen…. Wel te ruiken soms…  Zonder zichtbare overlast is er geen probleem!!

Grotere centrales kunnen worden voorzien van een Electrostatic Precipitator, kost veel geld, veel ruimte. 


Maar het trucje waar klaarblijkelijk Gemeente Ede (en heel veel andere gemeenten) in zijn getuind is 2 pijpen , 2 kleine centrales. De vermogens per centrale zijn er op aangepast…


Het kan overigens nog erger…. er zijn ‘biomassa centrales’ in nieuwe woonwijken opgesteld zo groot als een scheepscontainer….. zero ruimte voor filters…

Genoeg biomassa in Gelderland beschikbaar? of kletspraat en rookgordijn?

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ik ga nu rekenen met de cijfers uit het rapport van Probos.

UitgangspuntenVariabelenNumerieke Waarden 
Max. Vermogen: 3 Ede CentralesMW26.7RVO toegekende max. subsidie is 9,4+9,4+7,9 MW
StookwaardeMJ/kg15Info MIL
BedrijfsurenUren/jaar8,000Normale Vollast
Aantal Huishoudens EdeAantal20,000Website Gemeente Ede
Benodigde Biomassa kg/uur6,408Berekende waarde met bovenstaande invoergegevens
Jaarlijks Biomassa verbruikkg/jaar51,264,000Uitkomst
Biomassaverbruikkg/huishouden/jaar2,563Gevraagde Uitkomst

Ede. 20.000 aangesloten woningen, de vermogens van de centrales zijn bekend. Bedrijfsuren is reëel te noemen.

Hier staat  dat zonder rendementsberekening (93% wordt geclaimed) en zonder verlies in het warmtenet.. (30% noemen veel mensen) we 51kton biomassa nodig hebben voor 20.000 huizen in Ede.

Inclusief rendement kom je op 55kton., of 0.00275 kton per woning.
we hebben 160kton…. en daarmee voor 58.182 woningen biomassa beschikbaar…

Dat is nog voor 38.182 huizen beschikbaar voor de rest van Gelderland… straks nog minder omdat gemeentehuis Ede ook ‘groen’ gaat!

Je kan dus never nooit niet claimen dat je uitsluitend (lokale) reststromen verbrandt.

Het is simpel rekenwerk dat niet wordt gedaan door beslissers die rapporten van betaalde pro-biomassa lobby volgen.


Een aanvulling van de expert:

De jaarlijkse energie output van de drie BMC’s bij 8000 vollasturen is 213.600 MWh. Dat is 768.960 GJ

Benodigde primaire energie : 826.838 GJ.

Systeem rendement van warmtenet 0,93 x 0,7 = 0,651.

Van de primaire energie blijft dus  0,65 x 826.838 = 538.000 GJ nuttige energie over.

CO2 uitstoot hout 109 kg / GJ

Jaarlijkse CO2 uitstoot van de 3 BMC’s samen : 0,109 x 826838 = 90.000 ton CO2 /jaar.

Als we 538.000 GJ/jaar  via gasketels thuis gaan opwekken ook met een rendement van 93% hebben we 579.000 GJ/jaar nodig.

CO2 uitstoot gas : 56 kg/GJ

CO2 uitstoot gas : 0,056 x 579.000 = 32.500 ton CO2 /jaar.

 • Voor beide voorbeelden is niet de WTT energie meegerekend en ook niet de energie die nodig is om de BMC in bedrijf te houden en ook niet de extra elektriciteit om het water door het leidingnet te pompen.

CO2 uitstoot BMC’s : 90.000 ton/jaar

Co2 uitstoot gasketels thuis 32.500 ton/jaar.

Je moet toch wel heel brutaal zijn en een hele grote klont boter op je hoofd hebben om dit een besparing van 50.000 ton CO2 te noemen.

Gewoon een vrijdagavond…

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jort Kelder bij Op1… ik ben klaar… ga de honden uitlaten en naar bed….

Fijne avond gehad, was gezellig… video gehuurd bij Pathé….. helemaal goed, nu.. 45 minuten later zit ik gefrustreerd achter de PC met weinig lucht…

Met het opendoen van de gangdeur kwam de rooklucht me tegemoet… “NEE, dit geloof ik niet”

Ik naar buiten… trek de deur achter me in het slot…. “shit, nu maar hopen dat de achterdeur open is”… Ik loop een rondje met de honden…

Biomassacentrale van Warmtebedrijf de Vallei, Ede

Rechtsonder start…. rondje parkeerplaats, wow! enorme stank… slaat op mijn ademhaling…

ok….

@alecbreunesse deed als woordvoerder van @warmtebedrijfEde zo wijs met de 24 uur achterwacht… ik ga eens even meemaken hoe dat systeem werkt..

Adres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede
Openingstijden:
Gesloten ⋅ Opent op ma om 09:00
Telefoon: 085 071 2600

Okay… bellen maar…. 15 seconden wachten, dat valt mee!

Verder lopen, even bevestigd krijgen dat de stank uit mijn favoriete subsidie kachel komt… hoe staat de wind? ok… erg draaierig maar nu loop ik links langs de BMC en ruik niets… helder… kom maar Alec met je 24 uur service!

ok, het wordt een gesprek van 9 minuten….het is zeker niet zo dat je met Warmtebedrijf Ede belt… het is een 24 uurs contactservice die met een paar minuten geduld een script kan vinden waarop uitgelegd wordt welke stappen genomen worden… (zou mijn naam ondertussen in het script opgenomen zijn?)

enfin… er wordt uiteindelijk niet werkelijk actie ondernomen… mijn emailadres wordt gevraagd… en morgen krijg ik terugkoppeling… (is ondertussen nog niet gebeurd)

Stookwijzer….. ze zouden toch die kachel niet aan hebben?

De stank in mijn gang, beneden, de stank in mijn toilet aan de achterkant van het huis…

NEE, @alecbreunesse , het waren niet de buren die om 24.00 nog aan het barbecueën zijn…

NEE @warmtebedrijfEde, het is niet alleen maar waterdamp uit de pijp….

NEE @JanvanderMeer…. van mij ben je niet af.

Jan van der Meer is zo’n beetje Mr. Biomassa in Gelderland, rapporteert uitsluitend aan dwaze Wiebes…

Ik ben al een tijdje in contact met ‘onze’ gedeputeerde in de provincie Gelderland… verantwoordelijk voor energietransitie, klimaat, milieu en gezondheid én openbaar vervoer.

Jan van der Meer heeft naar zeggen geen betaalde nevenfuncties…
https://www.gelderland.nl/Nevenactiviteiten-Jan-van-der-Meer

Dit is ondertussen moeilijk te geloven… waarom stelt hij dan (heel erg bewust) niet het belang van de gezondheid van ‘zijn’ burgers boven de zakelijk belangen als partijen als Warmtebedrijf Ede en Veolia in Arnhem?
Is dat gebrek aan ruggengraat of toch een belangenverstrengeling?

Deze jongens als Veolia en Warmtebedrijf Ede zijn slechts bezig om onze bomen te verbranden, onze bossen te vernietigen en ook nog eens (alleen in Ede al) 125 miljoen euro subsidie binnen te harken.

(11.4 miljard euro in NL)

Voor mij is dat wellicht de grootste drive om hiertegen in verzet te komen… We snijden onze zorg kapot en ervaren NU hier de vruchten van, terwijl stropdas jockeys miljoenen verbranden omdat Brussel zegt dat het verbranden van bomen een goed CO2 neutraal ding is…. en omdat die jockeys daarmee absurd veel geld in hun zakken kunnen steken!

Jan van der Meer, het spijt me… jouw invloed is beperkt, maar je doet NIETS. JIJ bent voor mij (provincie Gelderland) hét aanspreekpunt…
Je neemt mijn privé communicatie niet serieus en geeft aan er volledig lak aan te hebben hoe mijn gezondheid wordt bedreigd door jouw nonsens.

Jan, jouw vervuiling maakt mijn kansen, en die van mijn gezin, tot gezond overleven van deze corona crisis kleiner.
https://www.duurzaamnieuws.nl/vervuilde-lucht-maakt-corona-dodelijker/

www.stop-biomassa.nl is ondertussen aangesloten bij “The-fab” Federation Against Biomasse — onze groep in Ede voelt zich enorm gesterkt door 45 belangenorganisaties die zich hier verenigd hebben.

www.ecotoxic.nl richt zich uitsluitend op ‘onze’ lokale bestuursvormen die biomassa blijven verdedigen.

www.ecotoxic.org richt zich breder…. dit vertegenwoordigd de zorgen van 45 organisaties door Nederland verspreid.

We do not forgive…

We do no forget…

EXPECT US.

Luftdaten bewijs.

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

14-03-2020

14-3-2020 LTD_12767
14-3-2020 LTD_13574

14-3-2020, tussen 04.00 en 08.00 zat de Fijnstof PM10 waarde tussen 60 en 87 microgram / m3. Er was ook op 13-3 rond 18.00 uur een piek te zien.

Deze meting is gedaan op een afstand hemelsbreed van 2300 meter van de Biomassacentrale aan de Knuttelweg.

Fijnstof meetstation LTD_13574

Briefje aan Jan van der Meer

Deel dit in uw eigen netwerk!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ik hoop dat dit bericht door veel mensen gedeeld wordt!

Een open brief aan de Gedeputeerde Jan van der Meer.


@JanvdMeer
https://www.linkedin.com/in/janvandermeer1/
Gedeputeerde provincie Gelderland voor Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer.


Geachte heer van der Meer,

in c.c.
NOS NOS de Volkskrant De Telegraaf De Gelderlander , Jeroen Marloes Spaander, Ede-Zuid., EdeDorp , Omgevingsdienst de Vallei , VVD, GroenLinks Gelderland, Forum voor Democratie -FVD , CDA Ede, PvdA Gelderland, CDA Gelderland , Nieuw Arnhems Peil

Ik vraag me af of u werkelijk denkt dat ik om 03.00 mijn bed uit kruip om leuke filmpjes te maken? Ik ben woest! De rook hing weer in de slaapkamer, ik heb nu last van mijn luchtwegen, mijn vrouw loopt ziek thuis met een longontsteking en U bent aansprakelijk!


U loopt al maanden halleluja te zingen over biomassa… en ach, een paar filtertjes erbij en het komt wel goed…


Ohja, er is niet voldoende (echte) biomassa… dan laten we wat mooie sommetjes zien en hups! iedereen trapt in uw gladde praatjes.


Lees hier uw strategische agenda over biomassa: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8470179/3/JvdM%20-20Strategische%20agenda%20biomassa%20als%20energiedrager%20%28PS2020-115%29


En met visuals:
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8470182/1/Visuele_toelichting_bij_de_Strategische_agenda_biomassa_als_energiedrager_%28PS2020-115%29


Het is onzin, en nu valt u onherroepelijk door de mand.Biomassa stoot meer rotzooi uit dan kolen of gas…

Bijgestaan door een aantal fijn betaalde adviseurs loodst u het land wel even het decennium van de biomassa in… “ik was een van de voorvechters, hoopt u te zeggen tegen uw kleinkinderen”


Dit is het moment dat u gaat beseffen dat het menens is. Ik stop niet voordat ik serieus gehoord ben en dat er schone lucht gewaarborgd is voor mij, mijn vrouw en mijn kinderen.


In dit filmpje wordt erg duidelijk uitgelegd wat uw falen is.

U houdt laatst een overtuigd betoog over uw strategische agenda, waar voorafgaand u nog even een ‘overleg met partijen’ heeft geregeld (terwijl het document waarvoor u input vroeg al gepubliceerd was)…

allemaal voor de bühne. Niemand had enige input…. 3 minuten spreektijd voor gedupeerden en 30 minuten voor uw pro-biomassa clubje…

Ik heb met informatie uw aandacht proberen te trekken, met humor…
( http://stop-biomassa.nl/?p=288 ) Het persbericht 2 dagen gepubliceerd voordat de vergadering plaats zou vinden… het resultaat was toch nog best goed ingeschat!


Nu is de informatievoorziening zinloos gebleken, humor kent u niet want het boeit u niet.

En nu, nu bent u dus gewoon een pleitbezorger voor de giftige rook in mijn slaapkamer. U bent mede-verantwoordelijk…. omdat u actief meewerkt aan deze langzame moord.

Vanaf vandaag is het wat mij betreft vol oorlog. Ik zal absoluut alle middelen mij ter beschikking gegeven in onze nog steeds enigszins democratische rechtstaat om u ter verantwoording te roepen.
Heer Wiebes en andere medeplichtigen of wegkijkers in uw kielzog.
Volgt u mij op www.stop-biomassa.nl ?


Ik overweeg morgen aangifte te doen tegen u bij de politie in Ede of Arnhem. Ik eis actie…. niet volgende week…. NU.


Ik vraag openlijk hulp aan een ieder die een belang ziet in onze schone lucht, of een belang ziet aan een stop van die achterlijke gesubsidieerde groene hobby.

– ik zoek publiciteit
– ik zoek rechtsvertegenwoordiging
– ik zoek budget om dit veel groter aan te pakken…
er gaan miljarden subsidies in om…. zo’n grote bal is niet makkelijk te stoppen.


Lees meer op:

www.stop-biomassa.nl
of
www.the-fab.org/

Ik heb alweer een waardeloze nachtrust gehad,

Jan van der Meer, ik wens u fijne dag.

Met vriendelijke groet,

Rini Ruitenschild.
06 – 466 06 899
rini.ruitenschild@gmail.com