PERSBERICHT 4 maart 2020

Deel dit in uw eigen netwerk!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
BRON: ANP/MARCEL VAN HOORN
BRON: ANP/MARCEL VAN HOORN

            Natuurlijk lekker warm in Gelderland

Persbericht: Groene goud van Gelderland in de verkoop.

Op 4 maart werd er een zogenaamd ‘ronde tafel gesprek’ georganiseerd door provinciale Staten van Gelderland, met als onderwerp “Biomassa”. Het was zoals verwacht een vooringenomen gesprek en om die reden is dit persbericht alvast op 2 maart gepubliceerd.

Deelnemers aan de bespreking met de statenleden waren:

Actie groep MegaMestVergisterGroenloNEE
AGEM
Arnhems Peil
Behoud Bomen Arnhem
GMB biobased
GNMF
Omwonenden Agrogas Varsseveld
Veolia

Vooraf is bepaald dat in een ‘open gesprek’  er 3 minuten spreektijd is per belanghebbende, door de provinciale staten uitgekozen woordvoerder. 2 uur durend ‘open gesprek’, waarvan de resultaten al vast liggen en de spreektijd is beperkt tot 12 minuten tegen biomassa en 108 minuten pro-biomassa.

De provincie opent het gesprek positief:

Wij verkopen onze bomen aan de biomassa centrales. Die doen er met ons geld biomassa uit Amerika bij, kost ons miljoenen. En dan geven we ze geld om ons de energie te leveren. We betalen de kabels om de energie te transporteren en we krijgen er echte energie voor in onze woningen! Geweldig toch!

Extra aandacht was er voor de nieuwe plannen gepresenteerd in een 30 minuten durende promotievideo getoond door de afdeling Marketing en Subsidie-oogst van Veolia. Veolia gaat in 2022 vol in de ontbossing van de Veluwe. Met deze ambitieuze plannen zorgt Veolia voor een definitief einde aan de terreur van de Schorskever en zijn neef de Letterzetter.

“zonder bomen, geen kever!”  zo vertelde de gedeputeerde enthousiast! Nu zullen we zeker zijn van een einde aan de plaag van deze zo gevreesde kevers. Dit team zorgt al jaren voor slecht brandbaar hout in onze bossen! Daarbij krijgen we bereiken we zo ook de dunning die hard nodig is voorde biodiversiteit.

Veolia-vertegenwoordiger Marianne Mulder voegde hier nog aan toe haar dank te willen uitspreken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (RVO) Mede dankzij de 11.400 Miljoen Euro SDE+ subsidie heeft Veolia al in 2018 de Letterzetter kunnen uitzetten, waar we dus nu allen van profiteren!

Er was nog een klein probleem met een vergunningsaanvraag, maar geld strijkt alles plat. Na de presentatie van een mooi plan voor werkgelegenheid en een storting in de kas van Rosendaelsche Golfclub Arnhem is gedeputeerde opgestaan en heeft onderhands de vergunning door de commissie geloodst! Een toonbeeld van hedendaagse Arnhemse samenwerking!


Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Bij de uitnodiging heeft de provinciale Staten gevraagd aan de belangengroepen tegen bomenkap en biomassa om in 3 minuten te presenteren wat er in de nieuwe strategische agenda meegenomen moet worden…. Het beleid van de Provincie over  biomassa is al af en gepubliceerd… U vindt het op http://stop-biomassa.nl/?p=282

Heel veel is er gedaan om de politiek te bewegen… er zijn enorm veel argumenten om nu direct te stoppen met de biomassa en onzinnige boomkap. Onze volksvertegenwoordigers verschuilen zich achter ingestudeerde oneliners en betaalde rapporten uit de gesubsidieerde industrie. Het grote geld regeert, helaas niet het verstand. 11.400 miljoen euro…. Of € 11.400.000.000,- subsidie wordt verbrand aan een systeem dat nog vervuilender is dan een kolencentrale.

Het bewijs is duidelijk. Om catastrofale opwarming van het klimaat te voorkomen, moeten we de uitstoot sterk verminderen en de koolstof “opslag” verhogen – dat wil zeggen de opname van koolstof in natuurlijke ecosystemen. Bossen zijn onze beste hoop om koolstof uit de lucht te halen. Maar de waarschuwingen van wetenschappers van over de hele wereld en haar eigen adviseurs worden genegeerd en de Nederlandse regering heeft beleid ingevoerd dat het kappen en verbranden van boshout bevordert als “koolstofneutraal”, gebaseerd op het idee dat bomen ooit zullen terug groeien.

De Nederlandse overheid heeft hiermee de boskap voor brandstof uitgebreid en de uitstoot van broeikasgassen verhoogd. We kunnen meer schade aan onze gezondheid, de bossen, de biodiversiteit en het klimaat verwachten.

We zullen daarom nog dit jaar rechtszaken aanspannen tegen de overheid en de industrie die dit schadelijke beleid promoten waarbij we wetenschappelijk bewijs zullen leveren waaruit blijkt dat bio-energie niet alleen bossen en het klimaat schaadt maar ook mensen. Boskap en verbranding van biomassa vernietigen cultureel erfgoed, versnellen de vernietiging van oude bossen en schaden de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen.

Deze zaak laat zien dat de bevordering van het verbranden van boshout in strijd is met de beloften van het Verdrag betreffende de werking van de EU: het milieu behouden en beschermen, de natuurlijke hulpbronnen verstandig gebruiken, de klimaatverandering bestrijden, de wetenschap gebruiken om het beleid te informeren, en ervoor te zorgen dat de vervuiler betaalt.

Het is tijd voor echte klimaatactie en het oogsten van bossen voor brandstof staat dat in de weg. Help ons mee om de politiek en de bedrijven juridisch verantwoordelijk te stellen en door middel van het recht dit destructieve beleid eens en voor altijd de wereld uit te helpen.

www.biomassazaak.nl

www.stop-biomassa.nl