Bezwaren of niet, Waddinxveen morrelt niet aan de bouw van biomassacentrales

Waddinxveen voelt er niets voor te gaan morrelen aan de afgegeven bouwvergunningen voor twee omstreden biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg.

Uit : AD.nl door Bert Woudenberg, 31-8-2020

n antwoord op vragen van Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks) en Art-Jo Wittenberg (D66) zegt het college van b en w daarvoor eerst de lopende gerechtelijke procedures te willen afwachten.

De initiatiefnemers Wayland Energy en Beijerinck BV zijn immers bij de provincie in beroep gegaan tegen de geweigerde stikstofvergunningen voor hun stookinstallaties. Er kan daarna ook nog een gang naar de rechter worden gemaakt. ,,We willen die procedures afwachten”, aldus b en w. Bedrijven hebben het recht op een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang, zeggen ze. ,,Als de gemeente nu al stappen zou ondernemen zijn we geen betrouwbare overheid.”

Vrees

Daarnaast meent het college dat voor de luchtzuivering van de centrales gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare techniek voor het tegengaan van stikstof, fijnstof en rookgas. Een aanvullende milieueffectrapportage wordt dan ook niet noodzakelijk gevonden, omdat die in 2014 al is opgesteld voor het bestemmingsplan Glasparel+ waarvan de Zesde Tochtweg een onderdeel is.

In de raad moet overigens nog altijd worden gestemd over een motie om het college buiten de huidige wet- en regelgeving om te laten bekijken hoe de bouw van biomassacentrales toch nog zou kunnen worden gedwarsboomd. Bij veel raadsleden is er vrees over de ‘ontoelaatbare ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving’ van de stookinstallaties. ,,Er worden miljoenen euro’s gemeenschapsgeld gespendeerd aan iets waar een groot deel van onze inwoners bezwaren tegen heeft”, zeggen Halvard Jan Hettema en Art-Jo Wittenberg.

Tegen de bouw van een derde biomassacentrale op het terrein van de Waddinxveense Groenrecycling Wagro aan de Tweede Bloksweg loopt bij de Haagse rechtbank nog een aparte bezwaarprocedure van het wijkplatform en omwonenden.