Russisch gas !!

bron afbeelding: https://sceptr.net/2017/01/geopolitiek-belang-russisch-gas-eu/

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby wordt steeds gewezen op methaan lekkage bij de Russische gaswinning  in de poging  gas in diskrediet te brengen.  Zelfs al zou dan na zoveel jaar nog steeds zo zijn hetgeen elk weldenkend mens vreemd zal vinden, want iets dat je verkopen kunt laat je niet zo maar verloren gaan.

Als we eens heel cynisch  aan zouden nemen dat de biomassalobby onverlaten gelijk zouden hebben is dat nog steeds  geen reden om Russisch gas uit de weg te gaan om de navolgende redenen:

  1. De gaswinning zal gewoon door gaan want de Russische federatie zal dat gas gewoon blijven gebruiken en zeker de lekkages verhelpen want lekkage veroorzaakt heel makkelijk hydraatvorming in  gasleidingen  waardoor de capaciteit afneemt en grote druk verschillen in de leidingen kan veroorzaken.
  1. Als de afname toe zou nemen van Russisch  gas doordat wij ook grootschalig in zouden stappen dan zal dat ook die gasvelden eerder uitputten  en waar geen gasdruk meer is, kan er  ook geen lekkage meer zijn. Dus als de lekkages terecht zouden zijn, (wat we echt betwijfelen) dan helpen we juist dat probleem op te lossen, door dan dat gas te gaan  gebruiken.

De argumenten van de biomassa lobbyisten zijn enkel bedoeld om de stemming te doen omslaan tegen het  inzetten van gas naar het gebruik van biomassa. Het is een trieste typische poging van belanghebbenden om hun inkomen c.q. eigen belangen veilig te stellen, en gaan daar volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s.

In Nederland waren er al 1.2 miljoen longpatiënten die snel in aantal toenemen,  want elk persoon die corona heeft gehad kan worden bijgeschreven als longpatiënt. Longpatiënten zijn extreem gevoelig voor vervuilde lucht en kunnen al helemaal niet tegen hout stook of dat nu de buren of een biomassacentrale betreft. 

Waar onze overheid wel adequaat c.q. zeer serieus actief was en is in het hele corona gebeuren, laat  diezelfde overheid het tot op heden volledig afweten  bij het nog veel grotere gevaar van biomassa verbranding.

Als dat niet gestopt wordt gaat het veel slachtoffers  vergen en daarnaast wordt de aardbol van zoveel bossen ontdaan, dat het  klimaat definitief niet meer te redden zal zijn.